Bac 2017 Limba romana model

Previzualizare subiecte:

Extras din subiecte:

Filiera teoretica - Profilul real; Filiera tehnologica

Filiera vocationala - Toate profilurile (cu exceptia profilului pedagogic)

o Se puncteaza orice formulare/modalitate de rezolvare corecta a cerintelor.

o Nu se acorda fractiuni de punct. Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele

precizate explicit in barem.

o Se acorda zece puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea la zece a

punctajului total obtinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. cate 1 punct pentru numirea oricarui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de

exemplu: sprijinita - rezemata; aduni - strangi) 2 x 1 p. = 2 puncte

2. explicarea rolului virgulelor in secventa indicata (izoleaza substantivul in cazul vocativ de restul

enuntului) 2 puncte

3. construirea oricarui enunt in care se foloseste corect o locutiune/expresie cu substantivul indicat

2 puncte

4. cate 2 puncte pentru selectarea oricaror doua secvente care contureaza dimensiunea spatiala (de

exemplu: cine stie in ce oras ploios; Afara ploua) 2 x 2 p. = 4 puncte

5. cate 2 puncte pentru precizarea oricaror doua motive literare prezente in textul dat (de exemplu:

ploaia, dorul) 2 x 2 p. = 4 puncte

6. cate 2 puncte pentru transcrierea oricaror doua cuvinte/grupuri de cuvinte din text care sunt

marci lexico-gramaticale ale subiectivitatii (de exemplu: mine; tai) 2 x 2 p. = 4 puncte

7. - cate 1 punct pentru identificarea oricaror doua figuri de stil diferite din primele opt versuri ale

textului dat 2 x 1 p. = 2 puncte

- cate 1 punct pentru prezentarea adecvata a semnificatiei fiecareia dintre cele doua figuri de

stil identificate 2 x 1 p. = 2 puncte

8. - cate 1 punct pentru mentionarea oricaror doua trasaturi ale genului liric prezente in textul dat

(de exemplu: transmiterea in mod direct a unor idei si sentimente; prezenta instantei comunicarii

lirice - eul liric) 2 x 1 p. = 2 puncte

- cate 1 punct pentru ilustrarea, cu cate un exemplu din textul dat, a fiecareia dintre cele doua

trasaturi mentionate 2 x 1 p. = 2 puncte

9. - comentarea ultimelor opt versuri ale textului dat, prin evidentierea relatiei dintre ideea poetica si

mijloacele artistice: comentare adecvata si nuantata - 3 p.; abordare schematica, ezitanta - 2 p.;

incercare de comentare - 1 p. 3 puncte

- respectarea precizarii privind numarul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

- structura discursului de tip argumentativ:

o formulare adecvata a ideilor in scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru intre

componente - 4 p.; text partial organizat, fara echilibru intre componente - 2 p. 4 puncte

o utilizare adecvata a mijloacelor lingvistice utile exprimarii unei aprecieri (de exemplu: verbe de

opinie, adverbe/locutiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivitatii evaluative,

conjunctii/locutiuni conjunctionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de

tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi): utilizare adecvata - 4 p.;

utilizare partial adecvata - 2 p. 4 puncte

- continutul argumentarii:

o formularea ipotezei/a propriei opinii fata de problematica propusa 2 puncte

o cate 3 puncte pentru enuntarea fiecaruia dintre cele doua argumente adecvate ipotezei

2 x 3 p. = 6 puncte

o cate 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzatoare a fiecaruia dintre cele doua argumente enuntate:

dezvoltare clara, nuantata - 3 p.; incercare de dezvoltare, schematism - 1 p. 2 x 3 p. = 6 puncte

o formularea unei concluzii pertinente 2 puncte

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

Centrul National de Evaluare si Examinare

Proba scrisa - Limba si literatura romana Model

Barem de evaluare si de notare

Filiera teoretica - Profilul real; Filiera tehnologica; Filiera vocationala - Toate profilurile (cu exceptia profilului pedagogic)

Pagina 2 din 2

- respectarea normelor limbii literare si a precizarii privind numarul de cuvinte:

o registrul stilistic adecvat cerintei 1 punct

o respectarea normelor de exprimare (0-1 greseli lexicale sau morfo-sintactice - 2 p.; 2 greseli - 1 p.;

3 sau mai multe greseli - 0 p.) 2 puncte

o respectarea normelor de ortografie si de punctuatie (0-1 greseli ortografice si de punctuatie - 2 p.;

2 greseli - 1 p.; 3 sau mai multe greseli - 0 p.) 2 puncte

o respectarea precizarii privind numarul de cuvinte 1 punct

Nota! In vederea acordarii punctajului, textul trebuie sa fie in concordanta cu problematica

pusa in discutie.

Nu sunt obligatorii exemple din opere literare.

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Nu
Nota:
8/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
4 fisiere
Pagini (total):
8 pagini
Imagini extrase:
8 imagini
Nr cuvinte:
3 955 cuvinte
Nr caractere:
22 380 caractere
Marime:
334.55 KB (arhivat)
Nivel studiu:
Liceu
Tip document:
Subiecte
Materie:
Limba si literatura romana
Data publicare:
01.04.2017
Structură de fișiere:
  • E_a_romana_real_tehn_2017_bar_model.pdf
  • E_a_romana_real_tehn_2017_var_model.pdf
  • E_a_romana_uman_ped_2017_bar_model.pdf
  • E_a_romana_uman_ped_2017_var_model.pdf
Predat:
la liceu
Profesorului:
Sava Cristina

Ai gasit ceva în neregulă cu acest document?

Te-ar putea interesa și:
Transporturile internationale sunt numite metaforic aparatul circulator al intregii economii...
CURS 1 Ratingul financiar: functii, caracteristici, credibilitatea informatiilor furnizate si...
Sus!