Răspunderea Contravențională pt Faptele săvârșite în timpul Stării de Urgență

Previzualizare referat:

Cuprins referat:

I. Elementele constitutive ale contravenției . . 1
II. Definiția si trăsăturile contravenției. ... 2
III. Cauzele care înlătura răspunderea contravențională . . 3
IV. Sancțiunile contravenționale . .. 5
- Avertismentul . 6
- Amenda .. 7
- Activități in folosul comunități .. 9
- Sancțiuni complementare .. 10
V. Ordonanța de urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu .. 11
VI. Decretul Președintele României nr. 195/16.03.2020 . 12
VII. Procedura contravențională consacrata de O.G. nr. 2/2001 .. 13
BIBLIOGRAFIE .. 20

Extras din referat:

I. Elementele constitutive ale contravenției

A. Obiectul contravenției: îl reprezintă valorile sociale aparate de normele de drept. Prin contravenție se încalcă normele de drept administrativ, dar pot fi încălcate si alte norme de drept.

B. Latura obiectiva a contravenției: consta într-o:

- acțiune ilicita, adică in comiterea unei fapte pe care norma juridica o interzice;

- inacțiune, adică neîndeplinirea unei fapte la care obliga norma juridica;

- fapta comisiv - omisiva, adică o fapta cu caracter mixt, in conținutul căreia se regăsesc atât acțiunea, cat si inacțiunea.

C. Subiectul contravenției: pot fi subiecte ale răspunderii contravenționale persoana fizica si persoana juridica.

Cit privește persoana fizica, din textul legii se desprind următoarele principii:

regula - poate fi contravenient orice persoana fizica, cetățean roman, străin sau apatrid;

Excepții:

- minorii de pana la 14 ani nu răspund contravențional;

- minorii intre 14 si 18 ani răspund contravențional pe jumătate, in sensul ca minimul si maximul amenzii se reduc la jumătate din minimul si maximul amenzii stabilite in actul normativ pentru fapta săvârșita;

- militarii in termen nu răspund contravențional. In cazul lor, procesul - verbal de constatare se trimite comandantului unității din care face parte contravenientul pentru a i se aplica, daca procesul - verbal este întemeiat, masuri disciplinare.

In afara vârstei, o alta condiție care trebuie îndeplinită o reprezintă responsabilitatea. Aceasta presupune capacitatea persoanei de a înțelege caracterul periculos al acțiunilor sale. Existenta discernământului, a stării de responsabilitate se prezuma, iresponsabilitatea fiind o excepție, care trebuie dovedita si care, ca orice excepție, este de stricta interpretare.

O ultima condiție o reprezintă libertatea de decizie si de acțiune. Potrivit acesteia, o persoana, pentru a fi subiect al unei contravenții, trebuie sa fi avut libertatea de a acționa si de a transpune in practica o decizie pe care a luat-o in mod conștient. In cazul in care persoana este constrânsa de o forță exterioara, de natura fizica sau psihica, fapta nu va putea fi caracterizata drept contravenție. De altfel, si O.G. nr. 2/2001 reglementează constrângerea fizica si morala ca si cauza care înlătura caracterul contravențional al faptei si care duce la exonerarea de răspundere a persoanelor aflate într-o asemenea situație.

De asemenea, trebuie avut in vedere ca daca aceeași persoana a săvârșit mai multe contravenții, sancțiunea se aplica pentru fiecare contravenție in parte. Acest aspect reprezintă pluralitatea de contravenții, adică situația in care o persoana săvârșește mai multe fapte de același gen, in același timp si constatate de agentul constatator prin același proces verbal.

Este însă posibil ca la o fapta contravenționala sa ia parte mai multe persoane. In acest caz, sancțiunea urmează a fi aplicata fiecărei persoane in mod separat.

Latura subiectiva: reprezintă atitudinea psihica a făptuitorului fata de fapta săvârșita si urmările acesteia. Elementul determinant al laturii subiective îl reprezintă vinovăția, care consta in poziția autorului faptei săvârșite fata de fapta si consecințele acesteia. Elementul subiectiv poate îmbrăca atât forma intenției, cat si forma culpei.

Bibliografie:

1. OG 2/2001 din 12 iulie 2001, Actualizata 2018, privind regimul juridic al contravențiilor;

2. Ordonanța de urgenta Nr. 1/1999, Actualizata 2020, privind regimul stării de asediu si regimul stării de urgenta;

3. Decretul Președintele României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

4. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, volumul I, Editura All Beck, București, 2002;

5. Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, volumul I, Editura All Beck, București, 2004;

6. Verginia Vedinas, Drept administrativ, Editura Universul Juridic, București, 2006.

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Raspunderea Contraventionala pt Faptele savarsite in timpul Starii de Urgenta.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2020
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
21 pagini
Imagini extrase:
21 imagini
Nr cuvinte:
5 709 cuvinte
Nr caractere:
30 239 caractere
Marime:
51.31KB (arhivat)
Publicat de:
Jan D.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Știința Administrației
Predat:
la facultate
Specializare:
Administrație Publică
Materie:
Știința Administrației
An de studiu:
I
Sus!