Metode și tehnici de predare

Previzualizare referat:

Extras din referat:

- Al-Otaibi, S. (2015). Training needs for teaching staff members, effective teaching skills, faculty of Sscience, Princess Noura University, in International Educational Journal, Vol. 12, No. 6, pp. 170-186.

(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pa.2332 - link accesat la data 3. 01. 2022);

- Bartan, M. (2020). The use of storytelling methods by teachers and their effects onchildren's understanding and attention span, in Southeast Asia Early Childhood Journal, Vol. 9, No. 1, pp. 75-84;

(https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1272217.pdf - link accesat la data 5. 01. 2022);

- Cerghit, I.; Neacșu, I.; Negreț-Dobridor, I.; Pânișoară I. O. (2001). Prelegeri Pedagogice. Iași: Polirom;

- Cerghit, I. (2006). Metode de învățământ. Iași: Polirom;

- Cobra, E. R. et al. (2013). The effect of the using the brainstorming method on the academic achievement of students in grade five in Tehran elementary schools, in Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 83, pp. 230 - 233;

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813011129 - link accesat la data 3. 01. 2022);

- Cucos, C. (2014). Pedagogie. Ediția a III-a revăzută și adăugită. Iași: Polirom;

- Demirel, Ö. (2002). Art of Teaching. Ankara: Pegem A publication

- Dr. Isa, S. G., Dr. Mammam, M. A., Badar, Y. and Bala, T. (2020). The impact of teaching methods on academic performance of secondary school students in Nigeria, in International Journal of Development Research, Vol. 10, No. 6, pp. 37382-37385.

(http://www.journalijdr.com/sites/default/files/issue-pdf/18223.pdf - link accesat la data 5. 01. 2022)

- Georgescu, C. (2011). La didacticque du français langue étrangère:tradition et innovation. Geamăna: Editura Tiparg;

- Hamurcu, H. & Canbulat, T. (2019). Preservice Teachers’ Perceived Self-Efficacy in Selection of Teaching Methods and Techniques in Pedagogical Research, Vol 4, No. 3, em0036 (https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1244119.pdf - link accesat la data: 4.01.2022);

- Ilie, M. D. (coord.). (2012). Teoria și metodologia instruirii. Ediția a II-a revizuită și adăugită. Timișoara: Eikon;

- Ionescu, M. & Bocos, M. (2001). Tratat de didactică modernă. Pitești: Paralela 45;

- Iucu, R. B. (2001). Instruirea școlară. Perspective teoretice și aplicative. Iași: Polirom;

- Jitaru, O. (2018). Metode interactive pentru stimularea învățării eficiente. Suport de curs pentru pedagogie II. Iași: Performantica;

- Kramar, M. (2009). Pouk [Classes]. Nova Gorica: Educa;

- Massari, G. (2014). Teoria și metodologia instruirii. În Manualul ID pentru programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Iași: Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”;

- Mahasneh, O. (2020). Favorite methods of teaching and evaluation among students in University colleges, in International Journal of Education and Practice, Vol. 8, No. 2, pp. 365-378. (https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1264650.pdf - link accesat la data: 6. 01. 2022);

- Milosevic, Z. (2018). Taxonomy of teaching methods and teaching forms for youth in non-formal education in the National Youth Council of Slovenia, in CEPS Journal, Vol. 8, No.1, pp. 117-137. (https://doi.org/10.25656/01:15485 -link accesat la dat de

- Moise, C. (1996). Elemente fundamentale de didactică, Iași: Editura Ankarom;

- Mogonea, F. R. (2010). Pedagogie pentru viitori profesori. Craiova: Editura Universitaria. (http://cis01.ucv.ro/DPPD/seminar_mogonea_remus.pdf -link accesat la data

- Munyaradzi Ganyaupfu, E. (2013). Teaching Methods and Students’ Academic Performance, in International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol 2, No. 9, pp. 29-35;

(https://www.researchgate.net/publication/264124430_Teaching_Methods_and_Students'_Academic_Performance -link accesat la data: 7. 01. 2022);

- Oprea, C. (2012). Metode interactive de predare, învățare, evaluare. Suport de curs. Acreditat prin O.M.E.C.T.S. Nr. 4306/01.06.2012;

- Păun, E. & Potolea, D. (2002). Pedagogie. Fundamentari teoretice și demersuri aplicative. Iași: Polirom;

- Saranciuc-Gordea, L. & Sadovei L. (2013). Teoria și metodologia instruirii. Suport de curs-Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Fac. Pedagogie, Lab. Ecoeducație, Chișinău;

- Tebabal, J. & Kahssay, E. 2011. The role of teacher’s initiation in online pedagogy, in Education Training, Vol. 54, No. 6, pp. 456-471 (https://eric.ed.gov/?id=EJ995043 -link accesat la data de 8. 01. 2022);

- Tiron, E. & Stanciu, T. (2019). Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării. București : Editura Didactică și Pedagogică;

- Tomić, A. (2000). Izbrana poglavja iz didaktike [Selected topics from didactics]. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete.

Bibliografie:

- Al-Otaibi, S. (2015). Training needs for teaching staff members, effective teaching skills, faculty of Sscience, Princess Noura University, in International Educational Journal, Vol. 12, No. 6, pp. 170-186.

(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pa.2332 - link accesat la data 3. 01. 2022);

- Bartan, M. (2020). The use of storytelling methods by teachers and their effects onchildren's understanding and attention span, in Southeast Asia Early Childhood Journal, Vol. 9, No. 1, pp. 75-84;

(https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1272217.pdf - link accesat la data 5. 01. 2022);

- Cerghit, I.; Neacșu, I.; Negreț-Dobridor, I.; Pânișoară I. O. (2001). Prelegeri Pedagogice. Iași: Polirom;

- Cerghit, I. (2006). Metode de învățământ. Iași: Polirom;

- Cobra, E. R. et al. (2013). The effect of the using the brainstorming method on the academic achievement of students in grade five in Tehran elementary schools, in Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 83, pp. 230 - 233;

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813011129 - link accesat la data 3. 01. 2022);

- Cucos, C. (2014). Pedagogie. Ediția a III-a revăzută și adăugită. Iași: Polirom;

- Demirel, Ö. (2002). Art of Teaching. Ankara: Pegem A publication

- Dr. Isa, S. G., Dr. Mammam, M. A., Badar, Y. and Bala, T. (2020). The impact of teaching methods on academic performance of secondary school students in Nigeria, in International Journal of Development Research, Vol. 10, No. 6, pp. 37382-37385.

(http://www.journalijdr.com/sites/default/files/issue-pdf/18223.pdf - link accesat la data 5. 01. 2022)

- Georgescu, C. (2011). La didacticque du français langue étrangère:tradition et innovation. Geamăna: Editura Tiparg;

- Hamurcu, H. & Canbulat, T. (2019). Preservice Teachers’ Perceived Self-Efficacy in Selection of Teaching Methods and Techniques in Pedagogical Research, Vol 4, No. 3, em0036 (https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1244119.pdf - link accesat la data: 4.01.2022);

- Ilie, M. D. (coord.). (2012). Teoria și metodologia instruirii. Ediția a II-a revizuită și adăugită. Timișoara: Eikon;

- Ionescu, M. & Bocos, M. (2001). Tratat de didactică modernă. Pitești: Paralela 45;

- Iucu, R. B. (2001). Instruirea școlară. Perspective teoretice și aplicative. Iași: Polirom;

- Jitaru, O. (2018). Metode interactive pentru stimularea învățării eficiente. Suport de curs pentru pedagogie II. Iași: Performantica;

- Kramar, M. (2009). Pouk [Classes]. Nova Gorica: Educa;

- Massari, G. (2014). Teoria și metodologia instruirii. În Manualul ID pentru programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Iași: Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”;

- Mahasneh, O. (2020). Favorite methods of teaching and evaluation among students in University colleges, in International Journal of Education and Practice, Vol. 8, No. 2, pp. 365-378. (https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1264650.pdf - link accesat la data: 6. 01. 2022);

- Milosevic, Z. (2018). Taxonomy of teaching methods and teaching forms for youth in non-formal education in the National Youth Council of Slovenia, in CEPS Journal, Vol. 8, No.1, pp. 117-137. (https://doi.org/10.25656/01:15485 -link accesat la dat de

- Moise, C. (1996). Elemente fundamentale de didactică, Iași: Editura Ankarom;

- Mogonea, F. R. (2010). Pedagogie pentru viitori profesori. Craiova: Editura Universitaria. (http://cis01.ucv.ro/DPPD/seminar_mogonea_remus.pdf -link accesat la data

- Munyaradzi Ganyaupfu, E. (2013). Teaching Methods and Students’ Academic Performance, in International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol 2, No. 9, pp. 29-35;

(https://www.researchgate.net/publication/264124430_Teaching_Methods_and_Students'_Academic_Performance -link accesat la data: 7. 01. 2022);

- Oprea, C. (2012). Metode interactive de predare, învățare, evaluare. Suport de curs. Acreditat prin O.M.E.C.T.S. Nr. 4306/01.06.2012;

- Păun, E. & Potolea, D. (2002). Pedagogie. Fundamentari teoretice și demersuri aplicative. Iași: Polirom;

- Saranciuc-Gordea, L. & Sadovei L. (2013). Teoria și metodologia instruirii. Suport de curs-Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Fac. Pedagogie, Lab. Ecoeducație, Chișinău;

- Tebabal, J. & Kahssay, E. 2011. The role of teacher’s initiation in online pedagogy, in Education Training, Vol. 54, No. 6, pp. 456-471 (https://eric.ed.gov/?id=EJ995043 -link accesat la data de 8. 01. 2022);

- Tiron, E. & Stanciu, T. (2019). Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării. București : Editura Didactică și Pedagogică;

- Tomić, A. (2000). Izbrana poglavja iz didaktike [Selected topics from didactics]. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete.

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Metode si tehnici de predare.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2021
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
24 pagini
Imagini extrase:
24 imagini
Nr cuvinte:
8 008 cuvinte
Nr caractere:
44 093 caractere
Marime:
970.52KB (arhivat)
Publicat de:
Mihaela G.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Pedagogie
Predat:
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei , Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Specializare:
PIPP
Materie:
Pedagogie
An de studiu:
II
Profesorului:
Conf. univ. dr. Gianina-Ana Massari
Nota primită:
Nota 9
Sus!