Previzualizare referat:

Extras din referat:

INTRODUCERE

Interacțiunea este o componentă importantă în rețelele de învățare online. Ca o parte vitală a învățării sociale (Vygotsky, 1978), sunt trei tipuri de interacțiuni în spațiile de învățare online: student-student, student-profesor și student-conținut. (Moore, 1989). Cu toate acestea, evoluția accesului la tehnologie a făcut posibilă o a 4-a interacțiune și anume Interacțiuea om-calculator. Într-o arhitectură pe 3 nivele a interacțiunii, Hirumi (2006) a definit pe nivelul II interacțiunile de tip om- resurse non-umane.

În acord cu Siemens, 2004: învățatul este văzut ca un proces de dezvoltare de „rețele” și conexiuni între oameni, informații și artefacte de învățare digitale într-o rețea omniprezentă.

Viitorul unei educații înalte este strâns legat de dezvoltarea de noi tehnologii și capacități computaționale a noilor mașini inteligente. În acest domeniu, inteligența artificială avansează în a deschide noi posibiltăți și provocări pentru a învăța sau preda în educația înaltă, cu potențialul unei schimbări fundamentale guvernamentale a arhitecturii interne a instituțiilor educaționale.

În ani 1950, Alan Turing a propus soluția pentru întrebarea legată de posibilitatea ca un sistem construit de om să fie inteligent: jocul imitării. Un test ce presupune capacitatea umană de a diferenția o conversație cu un om, de cea cu un robot. În caz de diferența nu este observată, putem admite că avem un sistem inteligent sau o inteligență artificială.

În momentul de față, inteligența artificială avansează într-un ritm accelerat, lucru ce impactează profund natura serviciilor într-o educație înaltă. De exemplul putem vorbi de primii teacherBots utilizați într-o universitate din Australia (Deakin University) de tipul unui IBM supercomputer Watson. Computerul oferă sfaturi studenților la orice moment al zilei, tot anul universitar.

CONCEPTE ȘI DEFINIȚII

- ChatBot= computer ce se comportă ca un asistent ce simulează si procesează conversațiile umane, comunică cu utilizatorii prin mesaje.

- Automatizare = un fenomen care are - în același timp - un nivel tehnologic, economic, organizațional și natura socială și are ca obiect gestionarea și evoluția sistemelor tehnico-organizaționale complexe care desfășoară procese de producție a produselor și / sau serviciilor .

- Intersubiectivitate = concept referitor la relațiile între indivizi și grup, problematică pentru pedagogica fără oameni.

- Watson/IBM supercomputer = computer ce combină inteligența artificială cu analiza pentru o prformanță optimă de a răspunde la întrebări. Numit după fondatorul său Thomas J. Watson.

- „teacher-light tuition” = metaforă ce face referire la abilitatea unui profesor de a îndruma sau lumina căile unui student spre direcții noi.

- Agenți automați = mașini inteligente ce reprezintă o structură digitală a cerințelor simple de profesor

- MOOC=massive open online course

- ANT= actor network theory

Bibliografie:

- https://telrp.springeropen.com/counter/pdf/10.1186/s41039-017-0062-8.pdf

- https://ajet.org.au/index.php/AJET/article/download/3273/1477/12970

- Teaching in Higher Education

http://www.tandfonline.com/loi/cthe20

Teacherbot: interventions in automated teaching (Sian Bayne)

- Biesta, G. J. J. 1998. “Pedagogy without Humanism: Foucault and the Subject of Education.” Interchange 29 (1): 1- 16. doi:10.1023/A:1007472819086. Braidotti, R. 2013. The Posthuman. Cambridge: Polity Press.

- Siemens, G. (2012). MOOCs are really a platform. eLearnspace.

http://www.elearnspace.org/blog/2012/07/25/moocs-are-really-a- platform/

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • TeacherBots.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
9 pagini
Imagini extrase:
9 imagini
Nr cuvinte:
2 766 cuvinte
Nr caractere:
14 588 caractere
Marime:
90.04KB (arhivat)
Publicat de:
Alexandra R.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Inteligența Artificială
Predat:
la facultate
Materie:
Inteligența Artificială
Sus!