Tipologia Sistemelor Informatice Si Studiul De Fezabilitate

Previzualizare referat:

Extras din referat:

- sisteme de expert I pentru asistarea deciziilor (SAD); - pentru conducere (management); - pt prelucrarea tranzac iilor. Caracteristicile rapoartelor.

Caracteristici: Sistem informatic - pt asistarea deciziilor Tip - Analize speciale, Prelucrarea interogarii, directe Fctii de conducere - Planificare Sistem informatic - pt conducere (management) Tip- planificare regulat, in formate mixte. Excep ii, automate. Neplanificate, performate, manuale Fc ii de conducere - operare, control / control, planificare Sistem informatic - pt prelucrarea tranzac iilor Tip - Detectare erori de culegere. Supraveghere activita i I cheltuieli Func ii de conducere - operare, control.

Sisteme expert - baze de reguli; - baze de cadre (frames) (structuri de date: noduri in re ele, cu atribute I valori) Sisteme pentru asistarea deciziilor - orientare pentru probleme; - adaptabile la schimbarile condi iilor externe I interne (ale punctelor de vedere) Componente SAD - financiare; - scenarii; - analiza de sensibilitate (parametrizare); - cantare a obiectivelor (condi iile in care se indeplinesc obiectivele); - analiza statistica (tendin e, periodicitate, valori caracteristice); -simulate Sisteme de conducere - permit parcurgerea mediului intern I extern in testarea strategiilor; - folosesc modele I stiluri alternatve de prezentare; - prezinta totalizari statistice sprijinite pe detalii.

Informa ii pentru coordonarea subsistemelor organizatorice Sistemele conducerii produc iei - planificare materiala; - eviden a personalului; -eviden a materialelor; - eviden a capacita ilor de produc ie. Obiectivele planificarii produc iei: - cantitatea de produc ie; - etapele de execu ie; - esalonarea opera iilor; - termene de livrare. Activita ile sistemelor produc iei: - planificarea necesarului de material; - calcului costurilor serviciilor; - planificarea lichidita ilor financiare; - planificarea capacita ilor de produc ie. Obiectivele sistemelor de marketing: - asistenta activita ilor I personalului de vanzare; - identificarea posibilita ilor de noi produse I servicii; - stabilirea de pre uri I servicii competitive fara sacrificarea Nivelurilor de veniturilor; - controlul costurilor activita ii de marketing; - analiza eficacita ii marketingului. Subsisteme de marketing: - vanzari; - produse; - informa ii. Sisteme pentru prelucrare tranzac ii: - caracteristici: uniformitate, apropiere de obiectiv, orientare istorica; - scopuri: cand, cu ce efect, cu ca i bani; - principii: duble, intrari, pe lichidita i (cash), e alonare; - opera ii culegere date, prelucrare tranzac ii, intre inere fi iere, raportare.

Metode de proiectare a sistemelor informatice: - prototipare (sist de asistare a deciziilor I sisteme de expert); - ciclul de via a al dezvoltarii (sist pt conducere I pt prelucrare ...

Download referat

Primești referatul în câteva minute,
cu sau fără cont

Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (2 voturi)
Anul redactarii:
2007
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
4 pagini
Imagini extrase:
4 imagini
Nr cuvinte:
511 cuvinte
Nr caractere:
3 452 caractere
Marime:
5.70 KB (arhivat)
Nivel studiu:
Gimnaziu
Tip document:
Referat
Materie:
Informatica
Data publicare:
26.12.2009
Structură de fișiere:
  • Tipologia Sistemelor Informatice Si Studiul De Fezabilitate
    • Referat.doc
Predat:
la gimnaziu
Te-ar putea interesa și:
Informatica poate fi definita ca o activitate pluridisciplinara orientata spre proiectarea si...
Introducere Sistemele informatice de marketing reprezinta instrumente manageriale utilizate...
Rapiditatea si adaptabilitatea sunt cuvintele cheie care caracterizeaza marketingul mileniului...
Sistemele informatice ca forma mai larga, cuprinzatoare constituie un camp esen?ial de studiu in...
LOCUL SI ROLUL SISTEMULUI INFORMAlIONAL IN CONDUCEREA ORGANIZAlIILOR ECONOMICE In conditiile...
Sus!