Practică de specialitate Asociația Comunitară Totul pentru viață

Previzualizare referat:

Extras din referat:

Pentru realizarea prezentului proiect am ales ASOCIAȚIA COMUNITARĂ „TOTUL PENTRU VIAȚĂ” , din localitatea Huși, județul Vaslui.

Descrierea asociației ''Totul pentru Viață''

Asociația Comunitară ''Totul pentru Viață'' este un centru social de zi în localitatea Huși care se adresează persoanelor vârstnice de pe raza municipiului Huși, și care oferă servicii sociale specializate atât în centru, cât și la domiciliu, pentru această categorie de persoane defavorizate.

Obiectivul general îl constituie prevenirea și/sau limitarea a unor situațîi de dificultate și vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor vârstnice la viața socială și cultivarea relațiilor interumane, precum și creșterea calitățîi infrastructurii serviciilor sociale la standarde europene cu efecte pozitive asupra re/integrării sociale a beneficiarilor care să conducă la un mediu de viață crescut și activ al acestora.

Obiectivele specifice sunt:

- Îmbunătățirea infrastructurii fizice sociale în conformitate cu standardele europene prin reabilitarea și echiparea unui centru social de zi pentru persoane vârstnice;

- Combaterea riscului de excluziune socială a persoanelor vârstnice prin dezvoltarea unui sistem echitabil, armonizat și integrat de servicii sociale la nivel local;

- Creșterea cu 100 % a accesului persoanelor vârstnice din comunitate la serviciile sociale oferite în cadrul centrului social de zi reabilitat și echipat;

- Promovarea incluziunii sociale și a imaginii pozitive a infrastructurii serviciilor sociale;

Legislația pe care se bazează

Întregul serviciu se organizează și funcționează pe baza următoarelor temeiuri legale:

- Legea nr. 292/2011, legea asistenței sociale;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece ;

- Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr.1149/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată;

- Legea 257/2013, pentru modificarea și completarea Legii 272/2004:

- Hotărârea Guvernului nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială;

- Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 privind aprobarea nomenclatorului instituțiilor de asistență socială;

- Ordonanță Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor: metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale;

- acreditată în baza Legii 197/2012

Misiunea asociației comunitare ''Totul pentru Viață'' este de a acoperi o gamă largă de servicii cu scopul de a ajută persoanele vârstnice, începând cu primirea lor în centru/ îngrijirea la domiciliu, până la rezolvarea problemelor specifice cu care acestea se confruntă, temporar sau permanent (culturale, recreaționale, administrative, relaționale, inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru). Aceste servicii oferă sprijin persoanelor vârstnice pe termen scurt și lung pentru a satisface nevoile lor sociale, a reduce excluziunea socială și a îmbunătăți calitatea viețîi.

Descrierea grupului țintă

Beneficiarii direcți sunt persoanele vârstnice cu domiciliul stabil în municipiul Huși, care au împlinit vârsta legală de pensionare și se află în situațîi de dificultate sau risc, generatoare de marginalizare sau excluziune socială.

Beneficiarii indirecți sunt: familiile beneficiarilor

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Practica de specialitate Asociatia Comunitara Totul pentru viata.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2020
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
8 pagini
Imagini extrase:
8 imagini
Nr cuvinte:
2 817 cuvinte
Nr caractere:
16 875 caractere
Marime:
36.76KB (arhivat)
Publicat de:
Oana Florentina Z.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Filosofie
Predat:
Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice , Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Specializare:
Asistenta sociala
Materie:
Filosofie
An de studiu:
I
Profesorului:
dr. Daniela Costachescu
Nota primită:
Nota 10
Sus!