Politica de preț

Previzualizare referat:

Cuprins referat:

1.Introducere 3
2.Politica de preț 3
2.1Metode de stablire a prețului 4
2.2Alternative strategice de preț 5
3.STUDIU DE CAZ S.C CATENA S.A 6
3.1SCURT ISTORIC AL FIRMEI 6
3.2ANALIZA MEDIULUI INTERN DE MARKETING 7
3.3ANALIZA MEDIULIU EXTERN DE MARKETING 8
3.3.1.Micromediul 8
3.3.2 Macromediul 9
3.4ANALIZA SWOT A FIRMEI 10
3.4.1Analiză S.W.O.T - S.C CATENA S.A 10
3.4.1.2Puncte slabe: 12
Influența oportunităților asupra punctelor tari și punctelor slabe 15
Influența amenințărilor asupra punctelor tari și punctelor slabe 16
Concluziile analizei 16
Bibliografie 16

Extras din referat:

1.Introducere

Preturile în marketing reprezinta o variabila majora pentru formarea si influentarea cercetarii, pentru determinarea volumului si valorii vânzarilor întreprinderii, precum si a marimii veniturilor brute i nete ale acesteia. Preturile influenteaza toate cheltuielile și rezultatele întreprinderii. Beneficiul rezulta ca diferenta dintre veniturile realizate și costuri. O parte din costuri sunt direct legate de volumul produselor vândute, iar costurile însesi sunt măsurate de preturile lor. La rândul ei, cererea este în functie de nivelul pretului care determina puterea de cumparare, astfel încât, pretul afecteaza marimea segmentului de piata care constituie tinta eforturilor de marketing ale întreprinderii. Întrucât puterea de cumparare este strâns legata de celelalte caracteristici social-economice ale consumatorului, pretul poate influenta natura calitativa a pietei, ca si limitele cantitative ale acesteia.

Scopul Politicii de preț constă în adoptarea continuă la schimbările cerințelor și nevoilor consumatorului. Adoptarea a unor noi metode în promovarea produselor sau servicii, analiza pieței și oferirea prețurilor acceptate de piață.

Scopul lucrarii Prin intermediul acestei lucrari incerc sa structurez cele mai semnificative probleme ale politicii de preț precum și rolul strategiilor de preț în cadrul mixului de marketing.

Selectare temei, scopul și sarcinile cercetării au determinat structura lucrării, care cuprinde: introducerea, doua capitole ce redau conținutul lucrării, concluzii, bibliografia

Metodologia de cercetare. La realizarea lucrării au fost utilizate surse informationale de pe reteaua globala, carti , reviste si altele.

2.Politica de preț

Prețul reprezintă cea mai mobilă componentă a mixului de marketing. El poate fi modificat rapid, spre deosebire de celelalte componente ale mixului de marketing, iar schimbările de preț atrag de regulă un răspuns imediat din partea pieței. În același timp prețul este și componenta mixului de marketing mai puțin controlabilă de către întreprindere.

Politica de preț a întreprinderii poate fi pe deplin utilizată în folosul întreprinderii doar în condițiile în care ea beneficiază de o viziune de perspectivă asupra evoluției pieței-țintă,

Pretul si factorii sai de influenta

Valoarea atașata unui bun sau serviciu, pretul sau, se bazeaza atât pe elemente tangibile (calitatea produsului, avantaje oferite) cât si pe elemente intangibile Pretul unui produs este influențat și influențeaza la rândul său numeroase variabile de marketing pe parcursul planificarii de marketing.

Factorii ce afecteaza deciziile de pret au fost grupati de Kotler în factori interni si externi întreprinderii :

2.1Metode de stablire a prețului

Nivelul și structura prețului produselor oferite de întreprindere reprezintă modul de exprimare a condițiilor din interiorul întreprinderii și a situației de la nivelul pieței. Mecanismul formării prețurilor cunoaște o mare varietate de situații particulare în funcție de o serie întreagă de factori economici.

Întreprinderea se poate orienta, în stabilirea nivelului prețului pentru propriile produse, după: costuri, cerere, concurență , ofertă, metoda valorii percepute, metoda venitului ș.a.

Orientarea după costuri a prețului pare a fi cea mai rațională. Se pleacă de la premisa că prețul trebuie să acopere integral costurile și să permită obținerea unui profit net. Stabilirea prețului în acest mod, deși este foarte simplă, nu poate fi utilizată deseori, datorită faptului că ține seama prea mult de mediul intern și prea puțin de mediul extern al întreprinderii.

Orientarea după concurență a prețurilor este o altă variantă, având, de regulă, frecvența cea mai mare în practică. Pe o piață din ce în ce mai concurențială, nici nu este practic posibilă ignorarea prețurilor concurenților. Comparând prețurile produselor întreprinderii, cu cele ale celorlalți competitori (bineînțeles ținând seama de nivelul costurilor pe care le are întreprinderea), rezultă nivelul optim al prețurilor ce vor fi practicate pentru propria ofertă.

Orientarea după cerere, este o modalitate mai rar utilizată, pentru că presupune existența anumitor condiții la nivelul pieței (concurența lipsește ori este la un nivel scăzut, ca urmare a unei relative stabilități în delimitarea potențialului pieței între competitori). În acest caz prețurile pot interveni ca instrument de echilibrare a cererii cu oferta.

Bibliografie:

1. Kottler Ph. Managementul marketingului, Ed teora , București , 1997

2. Balaure V Marketing , Ed. Uranus București, 2000

3. http://www.scritub.com/management/marketing/POLITICA-DE-PRET159151719.php

4. http://conspecte.com/Marketing/politica-de-pret.html

5. Catena. (n.d.). Retrieved from Catena: https://www.catena.ro/despre-noi

6. Catena. (n.d.). Retrieved from Catena: https://www.catena.ro/catena-marcaromaneasca-desemnata-farmacia-de-incredere-a-romanilor

7. Catena. (n.d.). Retrieved from Catena: https://www.catena.ro/catena-a-castigatpremiul-forbes-pentru-cel-mai-cool-lant-farmaceutic-din-romania

8. Catena. (n.d.). Retrieved from Catena: https://www.fildas.ro/2018/12/14/fildascatena-grup-best-in-business-in-formarea-si-dezvoltarea-resurselor-umane/

9. Catena. (n.d.). Retrieved from Catena: https://www.catena.ro/

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Politica de pret.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2023
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
18 pagini
Imagini extrase:
18 imagini
Nr cuvinte:
7 174 cuvinte
Nr caractere:
38 772 caractere
Marime:
986.76KB (arhivat)
Publicat de:
Ana Maria Cioroba
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Economie
Predat:
Facultatea de Stiinte Economice , Universitatea Valahia din Targoviste
Specializare:
Finante si Banci
Materie:
Economie
Profesorului:
Violeta-Andreea Andreiana
Sus!