Analiza cheltuielilor publice pe funcții ale statului în domeniile social cultural, economic, protecția mediului , apărare și ordine internă

Previzualizare referat:

Extras din referat:

1. Cheltuielile publice pentru acțiuni social-culturale

- Structura cheltuielilor publice pentru acțiuni social-culturale în România: a)învățământ; b)sănătate; c) cultură, recreere și religie; d)asigurări și asistență socială

- Sursele de finanțare a cheltuielilor pentru acțiuni social-culturale

- fondurile bugetare (bugetul de stat, al asigurărilor sociale, fondurile speciale, bugetele locale);

- cotizații sau contribuții suportate de persoanele fizice și juridice care alimentează fonduri financiare cu destinație specială (bugetul asigurărilor sociale, fondul pentru șomaj);

- veniturile realizate de instituțiile social-culturale;

- veniturile populației din care se suprotă diferite taxe, cotizații etc.;

- fondurile organizațiilor fără scop lucrativ;

- ajutorul financiar extern (credite rambursabile și ajutoare nerambursabile acordate de organizații precum UNESCO, UNICEF, OMS, Banca Mondială, UE etc.).

Cheltuieli publice pentru învățământ

- Factorii ce influențează aceste cheltuieli: demografici, economici, sociali și politici

La nivel național:

- Finanțarea cheltuielilor publice pentru învățământ: de bază, complementară, suplimentară

Finanțarea de bază

Structură Surse /criterii/fundamentare

a) Cheltuieli de personal didactic, nedidactic și auxiliar aferent desfășurării în bune condiții a procesului de învățământ;

b) Cheltuieli pentru perfecționarea personalului didactic;

c) Cheltuieli pentru procurarea manualelor școlare acordate în mod gratuit elevilor din învățământul preuniversitar obligatoriu;

d) Dotări cu mijloace de învățământ corespunzător curriculum-ului școlar;

e) Cheltuieli materiale și pnetru servicii curente;

f) Cheltuieli pentru asigurarea unor facilități de transport pe cale ferată acordate elevilor și cadrelor didactice. SURSE

- Buget de stat

- Buget local

- Bugetul consiliului județean (fondul de echilibrare al bugetelor locale)

- Venituri proprii

- Surse externe

CRITERII

- Numărul de elevi ai unității de învățământ

FUNDAMENTARE

Indicatori de bază:

- Cost standard/elev

- Coeficienți de diferențiere pe medii, niveluri, profiluri și filiere de învățământ

FINANȚAREA COMPLEMENTARĂ

Structură Surse / criterii / fundamentare

a) Cheltuieli de capital

b) Cheltuieli cu cofinanțarea unor programe naționale de reabilitare a infrastructurii școlare realizate cu finanțare externă;

c) Cheltuieli cu bursele elevilor;

d) Cheltuieli cu subvenționarea activității cantinelor și internatelor școlare;

e) Cheltuieli pentru finanțarea unor programe naționale de sprijin al elevilor - programul “Laptele și cornul”, “Rechizite școlare”, etc.;

f) Cheltuieli pentru asigurarea facilități acordate elevilor și cadrelor didactice pentru transportul auto;

g) Cheltuieli pentru activități cultural-educative. SURSE

- Buget de stat

- Buget local

- Bugetul consiliului județean (fondul de echilibrare al bugetelor locale)

- Venituri proprii

CRITERII

- starea, dispersia, mărimea și dotările unității de învățământ

- Necesarul de burse sociale și alte forme de sprijin social pentru elevi

FUNDAMENTARE

- - note de fundamentare și devize de cheltuieli și/sau indicatori de consum, pe tipuri de cheltuieli

FINANȚAREA SUPLIMENTARĂ

Structură Surse / criterii / fundamentare

a) Cheltuieli generate de școlarizarea elevilor aparținând minorităților naționale;

b) Cheltuieli determinate de necesitatea atragerii și menținerii în învățământ a copiilor și tinerilor de vârstă școlară care manifestă tendințe de abandon școlar;

c) Cheltuieli generate de prezența în școală a unor elevi cu probleme sociale deosebite;

d) Cheltuieli necesare pentru stimularea elevilor cu capacități creative și de învățare deosebite;

e) Cheltuieli determinate de școlarizarea elevilor cu dizabilități de învățare. SURSE

- Buget de stat

- Buget local

- Bugetul consiliului județean (fondul de echilibrare al bugetelor locale)

- Venituri proprii surse externe

CRITERII

- Numărul de elevi beneficiari de finanțare suplimentară

FUNDAMENTARE

- Programe de finanțare suplimentară aprobat de Direcția Învățământ a CJ cu avizul consiliilor locale

- Coeficienți de corecție exprimați ca procente aplicate costului standard/elev

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Analiza cheltuielilor publice pe functii ale statului in domeniile social cultural, economic, protectia mediului , aparare si ordine interna.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2020
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
9 pagini
Imagini extrase:
9 imagini
Nr cuvinte:
1 924 cuvinte
Nr caractere:
11 121 caractere
Marime:
218.02KB (arhivat)
Publicat de:
Cristi R.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Economie
Predat:
la facultate
Materie:
Economie
Profesorului:
Cristi
Nota primită:
Nota 9
Sus!