Ordonatorii de credite ai bugetului de stat

Previzualizare referat:

Extras din referat:

Elaborarea bugetului de stat

Procesul bugetar este ansamblul etapelor consecutive de elaborare, aprobare, executare, control si raportare ale bugetului, care se incheie cu aprobarea contului general de executie a acestuia. Sunt competenti in materie bugetara Parlamentul Guvernul, Ministerul Finantelor Publice, carora li se adauga ordonatorii de credite si compartimentele financiar-contabile.

Primul moment al procesului bugetar este cel al intocmirii proiectului legii bugetare anuale, proiect elaborat de catre Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice. Proiectul se elaboreaza pe baza:

- prognozelor indicatorilor macroeconomici si sociali pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget, precum si pentru urmatorii 3 ani;

- politicilor fiscale si bugetare;

- prevederilor memorandumurilor de finantare, ale memorandumurilor de intelegere sau ale altor acorduri internationale cu organisme si institutii financiare internationale, semnate si/sau ratificate;

- politicilor si strategiilor sectoriale, a prioritatilor stabilite in formularea propunerilor de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite;

- propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;

- programelor intocmite de catre ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor actiuni sau ansamblu de actiuni, carora le sunt asociate obiective precise si indicatori de rezultate si de eficienta; programele sunt insotite de estimarea anuala a performantelor fiecarui program, care trebuie sa precizeze: actiunile, costurile asociate, obiectivele urmarite, rezultatele obtinute si estimate pentru anii urmatori, masurate prin indicatori precisi, a caror alegere este justificata;

- propunerilor de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si de transferuri consolidabile pentru autoritatile administratiei publice locale;

- posibilitatilor de finantare a deficitului bugetar.

Elaborarea proiectului de buget/a proiectului legii bugetare anuale impune respectarea ,,calendarului bugetar" si luarea in considerare a indicatorilor macroeconomici si sociali actualizati pe tot parcursul derularii procesului bugetar.

Pana pe data de 31 iulie a fiecarui an, Ministerul Finantelor Publice va comunica Guvernului, limitele de cheltuieli pentru anul bugetar urmator, precum si estimarile pentru urmatorii 3 ani, stabilite pe ordonatorii principali de credite.

Ministrul Finantelor Publice va transmite ordonatorilor principali de credite, pana la data de 1 august a fiecarui an, o scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza caruia vor fi intocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum si limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.

Ordonatorii principali de credite au obligatia ca pana la data de 1 septembrie a fiecarui an sa depuna la Ministerul Finantelor Publice propunerile pentru proiectul de buget si anexele la acesta, pentru anul bugetar urmator, cu incadrarea in limitele de cheltuieli si estimarile pentru urmatorii 3 ani, insotite de documentatii si fundamentari detaliate.

Camerele Parlamentului, cu consultarea Guvernului, isi aproba bugetele proprii si le inainteaza Guvernului in vederea includerii lor in proiectul bugetului de stat.

De asemenea, autoritatile administratiei publice locale au aceeasi obligatie pentru propunerile de transferuri consolidate si de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Ministerul Finantelor Publice examineaza proiectele de buget si discuta cu ordonatorii principali de credite asupra acestora. In caz de divergenta hotararea revine Guvernului.

Proiectele de buget si anexele la acesta, refacute, se depun la Ministerul Finantelor Publice pana la data de 15 septembrie a fiecarui an.

Ministerul Finantelor Publice, pe baza acestora si a proiectului bugetului propriu, intocmeste proiectele legii bugetare si proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern pana la data de 30 septembrie a fiecarui an.

Proiectul legii bugetului de stat este insotit de un raport privind situatia macroeconomica pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget si proiectia acesteia in urmatorii 3 ani. Acest raport va cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice in contextul carora au fost elaborate proiectele de buget, precum si strategia Guvernului in domeniul investitiilor publice.

Raportul si proiectele legilor bugetare anuale vor exprima politica fiscal-bugetara a Guvernului, precum si alte informatii relevante in domeniu.

Dupa insusirea de catre Guvern a proiectelor legilor bugetare si de buget acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai tarziu pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an.

Bugetele se aproba de Parlament pe ansamblu, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate, dupa caz, si pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum si creditele de angajament pentru actiuni multianuale.

Estimarile pentru urmatorii 3 ani reprezinta informatii privind necesarul de finantare pe termen mediu si nu vor face obiectul autorizarii pentru anii bugetari respectivi.

In cazul in care, legile bugetare nu au fost adoptate cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, Guvernul poate indeplini sarcinile prevazute in bugetul anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputand depasi de regula 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic justificate de catre ordonatorii principali de credite, sau, dupa caz, 1/12 din sumele propuse in proiectul de buget, in situatia in care acestea sunt mai mici decat cele din anul precedent.

Bibliografie:

1. SUPORT CURS

2. LEGE Nr. 82 din 24 decembrie 1991 -Legea contabilitatii

3. LEGE Nr. 500 din 11 iulie 2002 - privind finantele publice

4. ORDIN Nr. 2388 din 15 decembrie 1995 - pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului

Download referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2022
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
13 pagini
Imagini extrase:
13 imagini
Nr cuvinte:
4 047 cuvinte
Nr caractere:
23 335 caractere
Marime:
46.62 KB (arhivat)
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Drept
Data publicare:
19.05.2023
Structură de fișiere:
  • Ordonatorii de credite ai bugetului de stat.docx
Predat:
Facultatea de Drept "Simion Barnutiu" , Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
An de studiu:
II
Profesorului:
Cristina Onet
Te-ar putea interesa și:
Instituirea sistemelor bugetare este rezultatul eforturilor depuse, in mod deosebit de burghezia...
Bugetul de stat este o categorie fundamentala a stiintei finantelor, la definirea careia concura...
Conceptul de buget de stat In tarile cu economie de piata, din punct de vedere juridic, bugetul...
Bugetele de stat reprezinta cele mai importante si complexe bugete in cadrul bugetului public...
Bugetul de stat este definit, sub aspect juridic, in tarile cu economie de piata, ca fiind un act...
Sus!