Jurisdicția

Previzualizare referat:

Extras din referat:

Jurisdictia Curtii Europene de Justitie este cea stabilita prin dispozitiile tratatului de le Roma, cu modofocarile ulterioare.

Art. 164 al Tratatului de la Roma confera CEJ puterea de a asugura interpretarea coreecta si aplicarea prevederilor sale, precum si actele emise de institutiile comunitare.

Astfel, jurisdictia Curtii se extinde asupra unui ansamblu de subiecte ale raporturilor juridice de drept comunitar, precum: institusiile politice comunitare, statele membre ale comuniitatii, persoanele fizice ce sunt cetateni ai Comunitatii, persoanele juridice ce isi au sediul si sunt constituite, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, intr-unul din statele membre.

Jurisdictia CEJ imbraca forme complexe, care asa cum reese din practica, sunt de natura constitutionala, administrativa, precum si de orice alt domeniu atunci cind Curtea este solicitata de catre Curtile nationale sa confere o interpretare a normelor ded drept comunitar.

In domeniul cconstitutional, jurisdictia Curtii se obiectiveaza in solutionaare litigiilor dintre Comunitate si statele membre si respectiv in actiunile intentate de Comisia Eeuropeana impotriva unui stat membru pentru neindeplinirea obligatiilor ce revin accestuia pe baza tratatelor comunitare.

Una dintre cele mai mportante functii ale CEJ este cea de interppretare a legislatiei comunitare, funnctie pe care aceasta si-o exercita in cadrul asa-numitei proceduri a hotararilor preliminare reglementata de art. 177 din Tratat. In cadrul acestei peoceduri, se realizeaza colaborarrrrea intrre curtiile nationale ale statelor membre si CEL, in ceea ce priveste interpretarea si aplicarea dreptului comunitar.

In situatia in care o dispozitie de drept comuniitarr este invocata de parti in fataunei instante dintr-un stat membru, aceasta poate opri desfasurarea procesului si adresa Curtii Eurpene de Justitie intrrebari referitoare la interpretarea normei in discutie.

CEJ realiyeaya interpretarea normei juriodice comunitare si emite deciyia de interpretaree sub forma hotararii preliminare, pe care o transmitte Curtii nationale, care pe aceasta baya va pronnunta hotararea n cauya respectiva.

Pe langa aceste domenii de jurisdictie, CEJ mai functioneaua si ca instanta de apel, unde sunt atacate hotararile date de Curtea de Prima Instanta.

Tratatul de la maasstricht a introdus in sfera justitiei CEJ si noile instiitutii ale Uniunii Economimce si Monetare si, in speccial, Banca Centrala Europeana si Banca Europeana de Investitii. Tratatul de la Amsterdam include in sfera jurisdictiei Curtii unele domenii ce au fost transferate din caderul Pilonului III al Uniunii Europene Politica Interna si Justitia in cadrul competentei Comunitatii.

Decizii-Hotarari preliminare de interpretare (art. 177) | Introduse impotriva statelor membre-|- de catre Comisie, art. 169 |-de catre alte state, art. 170 Actiuni directe-| Introduse impotriva institutiilor comunitare | (art. ...

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Jurisdictia
    • Referat.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Da
Nota:
9/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2007
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
2 pagini
Imagini extrase:
2 imagini
Nr cuvinte:
514 cuvinte
Nr caractere:
2 832 caractere
Marime:
6.11KB (arhivat)
Publicat de:
Anonymous A.
Nivel studiu:
Gimnaziu
Tip document:
Referat
Materie:
Drept
Predat:
la gimnaziu
Sus!