4649 de referate pentru Facultate din domeniul Drept

Materie sau Domeniu

Drept4649 Economie7761 Management3795 Marketing3603 Finanțe2301 Geografie1817 Industria Alimentară1713 Turism1618 Contabilitate1559 Psihologie1513

Referate / Drept / Facultate

 • Imagine document Sesizarea organelor de urmărire penală

  Sesizarea organelor de urmărire penală

  Referat / Drept / Facultate

  Declanșarea activității de urmărire penală propune ca organele judiciare să aibă cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni. În primul rând, pentru începerea cercetării nu este suficientă numai informarea organului de urmărire penală, acesta trebuind să fie sesizat în condițiile...

  4 pagini docx Bibliografie
 • Imagine document Infracțiunea continuată

  Infracțiunea continuată

  Referat / Drept / Facultate

  Infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la diferite intervale de timp dar în realizarea aceleiași rezoluții, acțiuni sau inacțiuni care prezintă fiecare în parte conținutul aceleiași infracțiuni ( art. 41 alin. 2 C pen. ). Atunci când se săvârșesc mai multe acțiuni (...

  4 pagini docx Bibliografie
 • Imagine document Piața de capital

  Piața de capital

  Referat / Drept / Facultate

  1. Generalități Capitalul este o disponibilitate financiară sau materială care este utilizată într-o activitate lucrativă care creează bunuri destinate schimbului cu obiectivul de a produce profit. Acest gen de nevoi de majorare a resurselor financiare a generat segmente specifice de...

  9 pagini docx Bibliografie
 • Imagine document Cauza Șerban Marinescu împotriva României

  Cauza Șerban Marinescu împotriva României

  Referat / Drept / Facultate

  1. Prefață. Adoptată la Roma în 1950, Convenția Europeană a Drepturilor Omului (Convenția) cuprinde 59 de articole și i-au fost adăugate 6 protocoale. Textul Convenției este structurat în 2 titluri, primul fiind dedicat drepturilor și libertăților persoanelor aflate sub jurisdicția...

  6 pagini docx Cuprins
 • Imagine document Desfacerea căsătoriei prin divorț

  Desfacerea căsătoriei prin divorț

  Referat / Drept / Facultate

  Divorțul reprezintă actul de desfacere a unei căsătorii în mod legal iar cesta este de mai multe tipuri : A: divort prin acordul partilor; B: divort pentru motive temeinice; B.1. divort din culpa comuna; B.2.divort din culpa exclusiva a unuia dintre soti; C: la cererea uneia din parti...

  7 pagini docx
 • Imagine document Contractul de asigurare

  Contractul de asigurare

  Referat / Drept / Facultate

  Capitolul I .Definiția contractului de asigurare. Contractul de asigurare este actul juridic prin care asiguratul se obligă să platescă o prima asiguratorului care asupra sa riscul asigurat, obligându-se, la producerea acestuia, să plătească asiguratului sau unei terțe persoane o...

  12 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Norma juridică

  Norma juridică

  Referat / Drept / Facultate

  1. Normele juridice în cadrul normelor sociale Relațiile sociale dintre indivizi presupun existența unor norme de comportament în societate care statornicesc conduita pe care ei trebuie să o urmeze. Conduita individului în cadrul social suportă, simultan, acțiunea mai multor categorii...

  16 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Modificarea contractului individual de munca

  Modificarea contractului individual de munca

  Referat / Drept / Facultate

  DEFINIȚIA DREPTULUI MUNCII Dreptul muncii este prezentat ca fiind o ramură de drept care cuprinde norme juridice ce sunt folosite în relațiile de muncă individuală și colectivă, ce apar între salariați și angajatori în urma prestării muncii. Munca reprezintă o activitate umană prin care...

  8 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Participația penală

  Participația penală

  Referat / Drept / Facultate

  CAPITOLUL I PARTICIPAȚIA PENALĂ 1. Noțiune Se consideră participație penală dacă la comiterea faptei prevăzute de legea penală participă un număr mai mare de persoane decât este necesar și cel puțin o persoană comite fapta cu vinovăție. 2. Condiții Așa cum rezultă din dispozițiile art....

  7 pagini docx Bibliografie
 • Imagine document Modelul european de control al constituționalității legilor

  Modelul european de control al constituționalității legilor

  Referat / Drept / Facultate

  Controlul contituționalității legilor este definit drept o activitate planificată pentru a verifica o conformitate dintre constituție și lege, acesta fundamentând-se pe principiul legalității, îndeplinind o cerință de ,,legalitate a legii”, deoarece această legee este obligată sa...

  7 pagini docx Bibliografie
 • Imagine document Studiu de caz infracțiunea luarea de mită

  Studiu de caz infracțiunea luarea de mită

  Referat / Drept / Facultate

  INTRODUCERE Infra.c.țiunile de servic.iu sa.nc.ționea.ză, în princ.ipiu, fa.ptele prin c.a.re se înc.a.lc.ă a.tribuțiile de servic.iu (ori c.omise în legătură c.u servic.iul), c.u urmări gra.ve în da.una. a.numitor entități c.a.re desfășoa.ră servic.ii public.e sa.u priva.te ori fa.ță...

  11 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Servituțile prediale

  Servituțile prediale

  Referat / Drept / Facultate

  Introducere Noțiuni generale. Dreptul de servitute reprezintă dreptul real de a folosi lucrul altuia, instituit în folosul unui lucru imobil sau în folosul unei persoane concrete. Servituțile constituie prima și cea mai importantă categorie de drepturi asupra lucrurilor străine, a doua...

  11 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Constituția cutumiară și constituțiile scrise, noțiune, avantaje și dezavantaje

  Constituția cutumiară și constituțiile scrise, noțiune, avantaje și dezavantaje

  Referat / Drept / Facultate

  Existența oricărei societăți presupune stabilirea unui corp de reguli care au ca scop stabilirea constituirii, organizării și exercitării puterii politice. Îmbrăcând sau nu o formă scrisă, așternută, acestea formează Constituția statului respectiv. Etimologic din latinescul...

  6 pagini docx Bibliografie
 • Imagine document Ordonatorii de credite ai bugetului de stat

  Ordonatorii de credite ai bugetului de stat

  Referat / Drept / Facultate

  Elaborarea bugetului de stat Procesul bugetar este ansamblul etapelor consecutive de elaborare, aprobare, executare, control și raportare ale bugetului, care se încheie cu aprobarea contului general de execuție a acestuia. Sunt competenți în materie bugetară Parlamentul Guvernul,...

  13 pagini docx Bibliografie
 • Imagine document Atribuțiile și actele primarului

  Atribuțiile și actele primarului

  Referat / Drept / Facultate

  I.Introducere Prin definiție, primarul este un politician care are rolul de autoritate executivă oficială a municipalității. Noțiunea de primar provine din latină, primarius, și se traduce prin primul, principalul. În Roma Antică, însă, noțiunea de “primar” nu desemna o funcție, aceasta...

  6 pagini pdf Cuprins Bibliografie

Sus!