Efectele Brexit asupra bugetului UE

Previzualizare referat:

Cuprins referat:

Introducere
2 Arhitectura bugetului Uniunii Europene
2.1 Sursele bugetului european
2.2 Domeniile de cheltuieli ale bugetului UE
2.3 ,Rabatul britanic'
3 Efectele Brexit
3.1 Acordul de stabilire a modalitatilor de retragere
4 Concluzii
5 Bibliografie

Extras din referat:

Istoria Uniunii Europene (U.E.) a demonstrat (pana la iesirea Marii Britanii, cel putin) un proiect viabil, contrar unor opinii exprimate cu privire la proiectul european si moneda unica europeana1.

Ideea de constructie europeana s-a intemeiat, de la inceput, pe cooperarea reciproc avantajoasa intre state si urmarirea unor obiective agreate specifice: evitarea razboaielor, pacea, linistea si dezvoltarea sociala, care nu pot fi obtinute decat printr-o intelegere intre popoarele europene, printr-o ordine superioara, o vointa suprastatala inzestrata cu atributiile necesare sa le impuna. Modul in care trebuiau sa se faca aceste intelegeri a variat cu epoca, cu etica si formatia politica a celor care le-au gandit (ZLATESCU, 2012). Uniunea este considerata cadrul politic comun, avand o istorie, geografie si interese comune si precum si cooperarea in fata provocarilor comune (Comisia Europeana, 2016).

1 Joseph Stiglitz, laureat al premiului Nobel pentru economie, in ,,Euro: Cum ameninta moneda comuna viitorul Europei" https://issuu.com/editurapublica/docs/euro

Efectele Brexit asupra bugetului UE 2017

2

Cu toate acestea, Regatul Unit a decis sa paraseasca Uniunea Europeana, considerand ca in acest fel va putea lua cele mai bune decizii pentru viitorul cetatenilor sai si a Regatului in ansambul sau, urmand ca efectele acestei masuri sa fie stabilite in timp, ca efect al negocierilor dintre partile implicate.

Posibilitatea retragerii din Uniune fost introdusa prin clauza de retragere voluntara2 din Tratatul de la Lisabona3, conform careia statele membre au in orice moment posibilitatea de a se retrage din Uniune (ZLATESCU, 2012). Anterior, Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa4 (2003), care trebuia sa inlocuiasca toate celelale Tratate constitutive, cuprindea, pentru prima oara, prevederi exprese relative la modalitatea de retragere din Uniunea Europeana (MIHES, 2012).

2 Arhitectura bugetului Uniunii Europene

Bugetul Uniunii autorizeaza, in fiecare an, finantarea ansamblului activitatilor si interventiilor comunitare, avand functia de a stabili prioritatile si orientarile politice comunitare anuale5. Bugetul este finantat integral din resurse proprii, fara a aduce atingere altor venituri6. Uniunea isi asigura mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor si a politicilor sale7.

Fiecare buget anual face parte dintr-un ciclu bugetar de sapte ani (,,perspectiva financiara"), stabilit de Comisia Europeana si cu aprobarea unanima din partea statelor membre si negocieri care sa fie urmate de acordul Parlamentului European; acesta din urma exercita "puterile de deliberare si de control"8, avand rol activ in procesul de adoptare a bugetului Comunitatii, prin: procedura de codecizie, avizul conform, avizul consultativ obligatoriu, procedura de cooperare, procedura de consultare simpla (ZLATESCU, 2012). Consiliul, hotarand in unanimitate, in conformitate cu o procedura legislativa speciala si dupa consultarea Parlamentului European, adopta o decizie care prevede dispozitiile aplicabile sistemului de resurse proprii ale Uniunii si care intra in vigoare numai dupa aprobarea de catre statele membre, in conformitate cu normele lor constitutionale9.

2 Art. 59, intitulat "Retragerea voluntara din Uniune"

3 intrat in vigoare la 1 decembrie 2009

4 a carui adoptare a esuat, optandu-se pentru varianta modificatoare a Tratatului de la Lisabona

5 http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm#1of15

6 Idem, art 311

7 Art. 311 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE)

8 Articolul 137 al Tratatului CEE

9 Idem, art.311

Efectele Brexit asupra bugetului UE 2017

3

Asemenea oricarui buget, si in cazul bugetului Uniunii, se are in vedere o dimensionare optima a sarcinii fiscale a cetatenilor si intreprinderilor, fara afectarea capacitatii de a crea valoare adaugata si cu mentinerea aceluiasi nivel al costurilor pentru cetateni la nivel european, respectiv, o valoare adaugata europeana, cu privire la care sa existe un consens politic larg.

Bugetul din fiecare an contine sumele convenite in prealabil prin cadrul financiar multianual (CFM), fapt ce permite Uniunii Europene sa planifice programele de cheltuieli. In perioada 2014-2020, care este in desfasurare, CFM trebuie sa se axeze pe functionalitate, in privinta resurselor alocate, cat si a structurii bugetului, in dotarea UE cu mijloacele necesare realizarii prioritatilor sale strategice (Uniunea Europeana, 2017).

Dimensiunea bugetului si modul in care este alocat acesta sunt stabilite de Comisie, Consiliu si Parlament si are ca surse un procent din venitul statelor membre.

Bibliografie:

Business magazin, 2017. Ultimatumul dat de Merkel britanicilor: e o amenintare fara precedent. [Interactiv] Available at: http://www.businessmagazin.ro/actualitate/ultimatumul-dat-de-merkel-britanicilor-e-o-amenintare-fara-precedent-16331783 [Accesat 18 05 2017].

Efectele Brexit asupra bugetului UE 2017

9

Comisia Europeana, 2016. Declaratie. [Interactiv] Available at: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_ro.htm [Accesat 24 05 2017].

Consiliul European, 2017. [Interactiv] Available at: http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-annual-budget/2017/ [Accesat 22 05 2017].

EY Romania, 2015. Comunicat de presa, s.l.: s.n.

Forbes Romania, 2017. Florin Vasilica (EY Romania): ,,Ne asteptam sa fie un numar semnificativ de tranzactii de M&A, valoarea companiilor sa creasca, in 2017". [Interactiv] Available at: http://www.forbes.ro/florin-vasilica-ey-romania-ne-asteptam-sa-fie-un-numar-semnificativ-de-tranzactii-de-ma-valoarea-companiilor-sa-creasca-in-2017-77755 [Accesat 19 05 2017].

MIHES, A., 2012. Retragerea voluntara si excluderea din Uniunea Europeana si din Uniunea Economica si Monetara. [Interactiv] Available at: https://www.juridice.ro/201796/retragerea-voluntara-si-excluderea-din-uniunea-europeana-si-din-uniunea-economica-si-monetara.html [Accesat 23 05 2017].

Parlamentul European , 2017. Actualitate. [Interactiv] Available at: http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/20160701TST34439/20170324STO68408/articolul-50-cum-va-fi-decis-viitorul-relatiilor-ue-regatul-unit [Accesat 24 05 2017].

Uniunea Europeana, 2017. [Interactiv] Available at: https://europa.eu/european-union/about-eu/money_ro [Accesat 2017 05 22].

Uniunea Europeana, 2017. Buget. [Interactiv] Available at: https://europa.eu/european-union/topics/budget_ro [Accesat 23 05 2017].

Uniunea Europeana, 2017. Despre UE. [Interactiv] Available at: https://europa.eu/european-union/about-eu/money/expenditure_ro [Accesat 22 05 2017].

Uniunea Europeana, 2017. Regatul Unit. [Interactiv] Available at: http://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_ro [Accesat 23 05 2017].

Efectele Brexit asupra bugetului UE 2017

10

Ziarul financiar, 2015. Profesii. [Interactiv] Available at: http://www.zf.ro/profesii/ati-auzit-de-generatia-neet-a-tinerilor-care-nici-nu-invata-si-nici-nu-lucreaza-14503542 [Accesat 19 05 2017].

ZLATESCU, I. M., 2012. DREPT EUROPEAN. [Interactiv] Available at: file:///D:/Documents/IIISEM2/Drept%20comunitar%201%20ID-IFR.pdf [Accesat 22 25 2017].

Download referat

Primești referatul în câteva minute,
cu sau fără cont

Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
10 pagini
Imagini extrase:
10 imagini
Nr cuvinte:
2 293 cuvinte
Nr caractere:
14 982 caractere
Marime:
788.29 KB (arhivat)
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Drept
Data publicare:
07.08.2017
Structură de fișiere:
  • Efectele Brexit asupra bugetului UE.pdf
Predat:
la facultate

Ai gasit ceva în neregulă cu acest document?

Sus!