Analiza Performantelor Financiare in Baza Situatilor Financiare Anuale

Previzualizare referat:

Cuprins referat:

- CAP 1. Rolul analizei financiare in procesul de management al intreprinderii
- CAP 2 . Necesitatea analizarii situatiilor financiare anuale
- CAP 3. Analiza bilantului contabil si a contului de profit si pierdere , baza pentru determinarea performantelor unei intreprinderi
o 3.1 Analiza situatiei nete
o 3.2 Analiza fondului de rulment, necesar de fond de rulment si trezoreria neta pe baza situatiilor financiare anuale
o 3.3 Analiza rentabilitatii pe baza contului de rezultate
o 3.4 Capacitatea de autofinantare
o 3.5 Analiza lichiditatii si solvabilitaii pe baza situatiilor financiare anuale
o 3.6 Analiza fluxurilor de lichiditati ( CASH -FLOW) pe baza situatiilor financiare anuale
- Bibliografie
- ANEXE - STUDIU DE CAZ

Extras din referat:

1 .Importanta analizei financiare in procesul de management al intreprinderii

Procesul de conducere este caracterizat ca un ansamblu de interventii prin care se prevede, organizeaza si coordoneaza activitatea intreprinderii, considerata ca fiind un sistem complex socio-economic, dinamic si deschis , se iau decizii si se controleaza activitatea acesteia in vederea realizarii obiectivelor curente si de perspectiva, respectand criteriile de eficienta economica si de utilitate sociala.

Realizarea principalelor functii (atribute) ale managmentului implica analiza de stare a sistemului in diferite momente ale functionarii sale:

- etapa previzionara

- etapa operationala

- etapa de comensurare si interpretare a rezultatelor

Analiza economico-financiara reprezinta un element funamental al practicii economice, iar asertiunea este sustinuta de faptul ca analiza intervine curent in procesul de elaborare, evaluare si control al deciziilor adoptate de echipa manageriala a intreprinderii. Cu ajuotrul analizei economico-financiare se supravegheaza activitatea intreprinderii, se evalueaza starea sa de functionalitate ca sistem, se initiaza masurile de reglare a disfunctionalitatilor unitatii si se fundamenteaza strategia ei. In acest fel, analiza economico-financiara reprezinta un instrument al managementului intreprinderii, susceptibil sa faciliteze intelegerea trecutului si prezentului si sa orienteze actiunea managerilor in prezent si viitor.

Standardele internationale de contabilitate incurajeaza intreprinderile sa insoteasca situatiile financiare anuale ,de analize ( realizate de managementul intreprinderii ) care sa studieze:

o principalii factori care determina si influenteaza performanta ,

o modificarile mediului in care intreprinderea isi desfasoara activitatea,

o reactiile intreprinderii la modificarile respective si efectul acestora,

o politicile de investitii si de divident,

o sursele de finantare a intreprinderii,

o politicile de indatorare si de gestionarea riscului,

o resursele intreprinderii care nu sunt reflectate in bilant ,

o loialitatea si experienta personalului si managementului,

o experienta in managementul mediului, etc.

2. Necesitatea analizarii situatiilor financiare anuale

IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare" mentioneaza ca informatiile privind pozitia financiara a unei entitati se refera la:

- resursele economice pe care aceasta le controleaza, in baza carora se anticipeaza capacitatea ei de a genera fluxuri monetare viitoare;

- structura de finantare, care permite anticiparea nevoilor viitoare de credite si posibilitatea obtinerii lor;

- modul de repartizare a profitului si a fluxurilor viitoare de trezorerie, lichiditatea si solvabilitatea intreprinderii, precum si capacitatea acesteia de a se adapta schimbarilor mediului in care isi desfasoara activitatea.

Luand in considerare rolul analizei economico-financiare, putem afirma ca acesta implica un studiu amplu, static si dinamic, asupra activelor, datoriilor si capitalului propriu si in mod special, asupra corelatiilor ce se stabilesc intre aceste elemente, de gestionarea carora depinde existenta durabila a unei entitati.

Informatiile necesare analizei pozitiei financiare a intreprinderii sunt oferite de bilant si notele explicative la situatiile financiare anuale. Reglemntarile contabile din tara noastra prevad pentru bilant forma de prezentare verticala (in lista), care se bazeaza pe ecuatia fundamentala:

ACTIVE - DATORII = CAPITALURI PROPRII

Posturile de activ sunt grupate dupa natura si lichiditatea (in ordinea crescatoare a lichiditatii lor) in active imobilizante sau active circulante.

3. Analiza performantelor intreprinderii pe baza situatiilor financiare anuale

3.1 .Analiza situatiei nete (SN)

Situatia neta exprima valoarea contabila a drepturilor pe care le poseda proprietarii asupra intreprinderii reprezentand averea acestora si trebuind sa fie suficienta pentru a asigura functionarea si independenta financiara a intreprinderii :

SN = ACTIVE - DATORII

3.2. Analiza fond de rulment-necesar , fond de rulment-trezoreria neta pe baza situatiilor financiare anuale

3.2.1.Analiza fondului de rulment

Fondul de rulment (FR) reprezinta excedentul rezultat atunci cand resursele permanente depasesc necesarul permanent de finantat al entitatii. Indicatorul are caracterul unei marje de siguranta care permite entitatii sa-si conserve o anumita independenta financiara fata de creditori , in cazul in care intervin dificultatile financiare la nivelul activitatii curente" rulment".

FR= Capitaluri permanente - Imobilizari nete

3.2.2. Analiza necesarului de fond de rulment

In practica , situatia lichiditatii intreprinderii depinde foarte mult de compozitia activelor si pasivelor curente. Unii analisti considera ca necesarul de fond de rulment (NFR) este indicatorul cel mai relevant pentru studiul echilibrului financiar, pentru ca tine seama de structura activelor si pasivelor curente si de raportul lichiditate/exigibilitate dintre ele.

NFR= ( active circulante - disponibilitati) - (datorii pe termen scurt - credite curente).

Intre elementele care determina necesarul de fond de rulment ,se stabilesc corelatii care pun in evidenta un necesar de fond de rulment pozitiv, nul sau negativ:

- NFR>0 , necesarul de fond de rulment pozitiv reflecta un surplus de nevoi temporare , in raport cu resursele temporare care pot fi mobilizate.

- NFR=0, necesarul de fond de rulment neutru indica faptul ca lichiditatea intreprinderii este garantata pe termen scurt, insa aspectele neprevazute, care pot modifica structura activelor si pasivelor curente, vor deteriora cu usurinta acest echilibru fragil.

-NFR<0, necesarul de fond de rulment negativ este semnalul unui surplus de resurse temporare , in raport cu necesarul de finantat a activelor circulante curente , intreprinderea realizeaza mai repede lichiditati , fiind posibila asigurarea unui echilibru financiar, chiar si in conditiile unui fond de rulment negativ.

3.2.3. Analiza trezoreriei nete

Intr-o prima acceptiune, trezoreria neta (TN) este definita ca excedent de disponibilitati derivat de activitatea desfasurata de intreprindere intr-un exercitiu financiar. Acest excedent este expresia echilibrului financiar de ansamblu al intreprinderii si se determina ca diferenta intre fondul de rulment net si necesarul de fond de rulment:

TN=FRN-NFR

In functie de relatiile care se stabilesc intre factorii care o determina, trezoreria neta, poate fi pozitiva, nula sau negativa.

Download referat

Primești referatul în câteva minute,
cu sau fără cont

Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Nota:
9/10 (2 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
22 pagini
Imagini extrase:
22 imagini
Nr cuvinte:
4 624 cuvinte
Nr caractere:
33 836 caractere
Marime:
291.30 KB (arhivat)
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Contabilitate
Data publicare:
24.06.2009
Structură de fișiere:
  • Analiza Performantelor Financiare in Baza Situatilor Financiare Anuale.doc
Predat:
la facultate
Materie:
Contabilitate
Profesorului:
prof.univ.dr. Iatan (Ruse) Elena

Ai gasit ceva în neregulă cu acest document?

Te-ar putea interesa și:
Mediul activitatii intreprinderii Antibiotice S.A. Iasi 1.1. Cadrul general de organizare si...
UNITATEA DE INVATARE 7 ANALIZA PERFORMANTELOR FINANCIARE PE BAZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE...
1. Categorii de indicatori de performanta financiara la nivelul unitatilor administrativ...
1. Istoric, obiect de activitate, forma juridica a intreprinderii analizate ICERP S.A. Ploiesti...
CAPITOLUL I 1.1 Infiintare, denumire, capital Societatea BILDING HOUSE SRL cu sediul in Mun....
Sus!