Analiza prestatiilor sociale si pensiilor pentru anii 2016-2017

Previzualizare referat:

Cuprins referat:

INTRODUCERE 3
Capitolul I. Sistemul asigurarilor sociale de stat. 5
1.1.Caracteristica sistemului asigurarilor sociale de Stat in Republica Moldova. Cadrul legal al sistemului public de asigurari sociale. 5
1.2. Misiunea si obiectivele strategice ale Casei Nationale de Asigurari Sociale 6
Capitolul II. Analiza sistemului de asigurari sociale de stat in Republica Moldova. 9
2.1. Executarea Bugetului de Asigurari Sociale de Stat 9
2.1.1 Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat 11
2.1.2 Contributiile de asigurari sociale de stat obligatorii 13
2.2.Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat 13
2.3.Prestatii sociale 14
2.3.1.Prestatii de asigurari sociale 15
2.4.Pensii de asigurari sociale 16
2.4.1.Pensii pentru limita de virsta 20
2.4.2. Pensiile de urmas 21
2.4.3. Pensii pentru vechime in munca 22
Rezultate, Perspective si Provocari 23
Bibliografie 26

Extras din referat:

INTRODUCERE

Sistemul public de asigurari sociale reprezinta un sistem de masuri cu caracter economic, juridic, social si organizatoric, intreprinse de stat in scopul garantarii unei vieti decente a cetatenilor inapti de munca si a celor cu venituri mici. Acest sistem are menirea de a asigura cu mijloace de existenta necesare persoanelor care si-au perdut locul de munca sau aflate in incapacitatea de munca (batrini, bolnavi, invalizi etc.)

Rolul principal al sistemului de asigurari consta in garantarea unui venit asiguratului in caz de pierdere a acestuia, ca urmare a imbolnavirii, somajului, virstei inaintate, etc. Marimea prestatiei acordate este conditionata de durata stagiului de cotizare (munca), marimea salariului, gradul de pierdere a capacitatii de munca, precum si de alti factori care sint stipulati in cadrul juridic respectiv. Sistemul public de asigurari sociale din Republica Moldova functioneaza in baza Legii nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurari sociale, Legii nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurari sociale de stat, Legii Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pentru anul respectiv, precum si a altor acte legislative si normative care reglementeaza activitatea in domeniul asigurarilor sociale.

Organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale este bazata pe urmatoarele principii fundamentale:

- principiul unicitatii, conform caruia statul organizeaza si garanteaza activitatea sistemului public de asigurari in corespundere cu normele de drept unice;

- principiul egalitatii, care asigura tuturor participantilor la sistemul public - contribuabili si beneficiari - tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste realizarea drepturilor si executarea obligatiilor prevazute de legislatie;

- principiul solidaritatii sociale a generatiilor, conform caruia participantii la sistemul public isi asuma constient si reciproc obligatii si beneficiaza de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale prevazute de lege;

- principiul obligativitatii, potrivit caruia persoanele fizice si juridice au obligatia de a participa la sistemul public;

- principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se formeaza in baza contributiilor datorate de catre persoanele fizice si juridice - participanti ai sistemului public de asigurari sociale. Sistemul public de asigurari sociale se bazeaza pe colectarea contributiilor de asigurari sociale de stat de la angajatori si persoanele asigurate si pe distribuirea prestatiilor catre beneficiari.

Odata cu dezvoltarea economiei si cresterea nivelului general al bunastarii, gradul de protectie oferit de structurile statale a crescut astfel, incit obiectivul fundamental al sistemului va deveni acordarea indivizilor si familiilor, unui nivel de siguranta ca nivelul de viata a acestora sa nu fie grav afectat de riscuri sociale sau economice.

Orice cetatean are dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sanatatea si bunastarea lui si familiei sale, cuprinzind hrana, imbracamintea, locuinta, ingrijirea medicala, precum si serviciile necesare. Cetateanul are dreptul la asigurare in caz de somaj, boala, invaliditate, vaduvie, batrinete sau in celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subexistenta, in urma unor imprejurari independente de vointa sa.

Sistemul de asigurari sociale este partea principala si cea mai importanta a sistemului de protectie sociala. El acopera, de regula, toti rezindentii Republicii Moldova, care achita contributiile de asigurari sociale si beneficiaza de pestatiile sistemului (pensii, indemnizatii etc.), iar instrumentul de acumulare si redistribuire a resurselor financiare este Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - buget independent, cu statut special, ce face parte din bugetul public national.

Scopul consta in examinarea sistemului asigurarilor sociale de stat din Republica Moldova, identificarea problemelor functionarii acestui sistem, abordand aspectele "tari" si "slabe" ale acestora in scopul gasirii cailor optime de imbunatatire a sitemului dat.

In capitolul I "Sistemul asigurarilor sociale de stat" se include descrierea sistemului asigurarilor sociale de stat, parte principala si cea mai importanta a sistemului de protectie sociala care garanteaza persoanelor asigurate acordarea pensiilor, indemnizatiilor pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, diverse categorii de alocatii din mijloacele bugetului de stat, compensatii nominative, pensii pentru invaliditate, ajutoare sociale si indemnizatii familiilor cu multi copii, ajutoare de somaj si alte prestatii prevazute de legislatie, precum si analiza cadrului legal si normativ existent, menite de a implementa normele puse la baza sistemului nou de asigurari sociale

In capitolul II "Analiza sistemului de asigurari sociale de stat in Republica Moldova" se examineaza unele aspecte financiare cu referire in mod special la: bugetul asigurarilor sociale de stat care reflecta constituirea, repartizarea si utilizarea fondurilor banesti necesare ocrotirii pensionarilor, salariatilor si membrilor lor de familie, cheltuielile pentru protectia sociala, veniturile.

In concluzii si propuneri au fost formulate concluziile, constatarile si unele recomandari de solutionare a problemelor sociale.

Bibliografie:

1. Legea Republicii Moldova cu privire la sistemul asigurarilor sociale de stat nr.489-XIV din 08.07.1999, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1-4/2 din 06.01.2000.

2. Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016, Monitorul Oficial nr.472-477/957 din 27.12.2016

3. Casian A., Problemele organizarii protectiei sociale in Republica Moldova, Chisinau, 2003,vol.II, 240p.

4. Raportul privind executarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017

www.cnas.md

Download referat

Primești referatul în câteva minute,
cu sau fără cont

Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2019
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
26 pagini
Imagini extrase:
26 imagini
Nr cuvinte:
7 334 cuvinte
Nr caractere:
45 845 caractere
Marime:
152.63 KB (arhivat)
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Banci
Data publicare:
17.04.2019
Structură de fișiere:
  • Analiza prestatiilor sociale si pensiilor pentru anii 2016-2017.docx
Predat:
la facultate din Chisinau , Republica Moldova
Specializare:
finante
Materie:
asigurari
An de studiu:
III
Profesorului:
Cernit Rodica
Nota primita:
Nota 8

Ai gasit ceva în neregulă cu acest document?

Te-ar putea interesa și:
Avantajele conferite de existenta unui cadru conceptual in contabilitatea unei tari se refera la...
Cap.1. Introducere In lucrarea noastra "Studiul Privind Mediul International al Afacerilor...
Asigurarile sociale in Romania, constituie un mijloc de garantare a unor drepturi constitutionale...
Introducere Analiza modului in care statul isi indeplineste functiile, imbraca aspecte...
Capitolul I Cadrul general privind intocmirea si prezentarea situatiilor financiare Avantajele...
Sus!