Plan de lecție - Unghiul

Previzualizare proiect:

Extras din proiect:

ȘCOALA: Gimnazială Nr. 1 Românești

PROFESOR :

DATA : 15.04.2019

CLASA: a V-a

DISCIPLINA: Matematica

UNITATEA DE INVATARE: Elemente de geometrie

SUBIECTUL LECTIEI: Unghiul

TIPUL LECTIEI: Lecție mixtă

DURATA : 50 min

SCOPUL LECȚIEI : Însușirea de către elevi a noțiunii de unghi, identificarea unghiurilor, scrierea și citirea corectă a unghiurilor.

COMPETENTE GENERALE :

1. Identificarea unor date si relatii matematice, în contextul în care acestea apar

2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse informaționale;

3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice ;

4. Exprimarea în limbaj specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare pentru o situație dată;

5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situații date;

6. Modelarea matematica a unei situații date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii.

COMPETENȚE SPECIFICE:

CS 1. Identificarea noțiunilor geometrice elementare și a unităților de măsură în diferite context

CS 2. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a măsura sau pentru a construi configurații geometrice

CS 3. Interpretarea pein recunoașterea elementelor, a măsurilor lor și a relațiilor dintre ele, a unei configurații geometrice dintr-o problem dată

Obiectivele operaționale ale lecției: Pe parcursul activității și la sfârșitul lecției fiecare elev va fi capabil:

A. Cognitive:

OC1: Să observe unghiuri în diferite contexte;

OC2: Să definească și să identifice elementele unghiurilor ;

OC3 : Să citească corect unghiurile, să utilizeze corect notațiile ;

OC4: Să identifice interiorul și exteriorul unui unghi;

OC5 : Să rezolve exerciții simple, aplicând noțiunile teoretice învățate;

B. Psiho-Motorii :

OP1 : Să-și dezvolte atenția, gândirea, imaginația, spiritul de observație și comparație ;

OP2 : Să aducă completări la enunțurile din fișele de lucru;

OP3: Să - și dezvolte modul de exprimare orală și scrisă.

C. Afective:

OA1: Să conștientizeze prezența unor exigențe referitoare la noțiunile teoretice învățate;

OA2: Sa-si dezvolte interesul pentru studiul matematicii prin aplicarea cunostintelor în probleme variate;

OA3: Să-și dezvolte capacitatea de reflecție și de formulare a concluziilor referitoare la sensul lecției desfășurate;

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode si procedee: conversatia, explicatia, exercitiul, modelarea, descoperirea, sinteza, problematizarea;

b) Mijloace materiale : prezentare PPT, vidioproiector, tablă interactivă, creta, tabla, instrumente geometrice, fișă de lucru;

c) Forme de organizare : Frontala, individuală.

d) Forme de evaluare : observare sistematică;

Bibliografie:

1. Cicu, I. și col. - Matematică.Manual pentru clasa a V - a , Editura Intuitext, București, 2018.

2. Matematică pentru clasa a V a, Editura CD Press, Cristian Alexandrescu, A.C.Birta, C.T.Olteanu

3. Resurse educaționale pe Internet: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Matematica/Intuitext/A519.pdf

4. Imagini Internet pentru realizarea PPT

Descarcă proiect

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Plan de lectie - Unghiul.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
8.5/10 (2 voturi)
Anul redactarii:
2019
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
10 pagini
Imagini extrase:
10 imagini
Nr cuvinte:
1 731 cuvinte
Nr caractere:
10 387 caractere
Marime:
1.30MB (arhivat)
Publicat de:
Irina A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Proiect
Domeniu:
Pedagogie
Predat:
la facultate
Materie:
Pedagogie
Sus!