Modele epice în romanul interbelic

Previzualizare proiect:

Cuprins proiect:

Prezentare generală
Concepte operaționale
Modelul epic complementar al romanului interbelic românesc
Romanul realist-obiectiv ˝Ion˝- Liviu Rebreanu
Romanul realist balzacian ˝Enigma Otiliei˝- George Călinescu
Romanul modern de analiză psihologică ˝Ultima noapte de dragoste,intaia noapte de râzboi˝- Camil Petrescu
Romanul al experienței ˝Maitreyi˝- Mircea Eliade

Extras din proiect:

Capitolul I – Concepte operaționale

Prezentare generală

Perioada interbelică este perioada dintre cele doua războaie mondiale, respectiv perioada dintre anii 1918-1939. Începutul literaturii române interbelice ar putea fi anul 1919, an în care apare prima revistă care îţi propune să se ocupe din nou, după război, exclusiv de literatura: "Sburătorul" , de Eugen Lovinescu.

Perioada interbelică a romanului este o perioadă de efervescenţă spirituală nemaîintâlnită în cultura noastră. Viaţa culturală cunoaşte înfăptuiri strălucite , multe dintre ele cu ecou mondial. Niciodată literatura română nu a avut într-o singură perioadă atâţia reprezentanţi (Sadoveanu , Arghezi , Rebreanu , Călinescu , Camil Petrescu) , niciodată nu a trăit o mai aprinsă dispoziţie la contestarea valorilor. Tabloul activităţii scriitoriceşti prezintă, prin urmare, o mare varietate şi complexitate, înregistrându-se dintr-o ţesătură deasă de lumini şi umbre puternice.

În perioada interbelică , perioada în care literaturii tendinţelor umaniste democratice i se opuneau formele ideologice rasiste, viaţa literară a cunoscut conflicte şi polemici violente. Această perioadă a adus o serie de personalităţi ale literaturii româneşti, cei mai reprezentativi fiind: Hortensia Papadat-Bengescu , Camil Petrescu şi Liviu Rebreanu.

Scurtă istorie a romanului în literatura naţională

Asistăm , la începutul secolului al XXI-lea , la un fenomen de amploare: romanul devine cel mai răspândit mod de expresie literară . Chiar dacă se situează sub semnul mimetismului şi al epigonismului, perioada de consacrare a romanului ca gen literar pe tărâm românesc este destul de fructuoasă. Între 1845-1865, adică într-un interval de 20 de ani, se tipăresc în jur de 20 de opere pe care specialiştii le-au inclus în categoria romanului. Printre acestea amintim: "Elvira sau amorul far` de sfârşit", roman al cărui autor a rămas necunoscut , "Tainele inimei" -M.Kogălniceanu, "Serile de toamnă la ţară"-Alecu Cantacuzino, "Manoil" şi "Elena"-Dimitrie Bolintineanu, "Misterele căsătoriei"-Constantin Aricescu, etc.

Cea de-a doua etapă importantă în istoria romanului românesc este cea a consolidarilor. Aceasta debutează cu primul roman autohton de certă valoare "Ciocoii vechi şi noi"-Nicolae Filimon şi se prelungeşte până către Primul Război Mondial. În această etapă romanul se autohtonizează , producându-se un salt calitativ de la imitaţie la originalitate, adică la valoarea estetică. În perioada interbelică, romanul autohton ajunge la valoarea pe care o dobândiseră la noi alte specii literare şi se sincronizează valoric şi ca formulă de creaţie cu operele româneşti europene şi universale. "Este vârsta maturităţii depline şi a europenizării unei forme literare care , de acum înainte , acaparează centrul interesului şi cunoaşte cele mai spectaculoase experienţe estetice." (Ghe. Glodeanu) Accentul se pune acum pe recuperarea rămânerii în urmă, pe sincronizarea cu marele roman european. "Romanul românesc intră curând în circuit european , câştigand o competiţie pentru care în alte culturi mai vechi a fost nevoie de secole." (M. Zaciu).

Perioada interbelică

Perioada interbelică desemnează intervalul de 21 de ani dintre cele două Războaie Mondiale. În noul cadru social, cultura României a cunoscut o înflorire fără precedent. Numeroşi intelectuali s-au pronunţat pentru modernizarea societăţii, care trebuia să aibă la bază factorul cultural şi moral. Într-un interviu acordat Monicăi Lovinescu la radio Europa Liberă, Mircea Eliade se referea la destinul său, la climatul creaţiei literare din perioada interbelică: " Fac parte din generaţia cea mai norocoasă pe care am cunoscut-o până acum în istoria României. Nici înainte, nici după generaţia noastră, România n-a mai cunoscut libertatea, belşugul şi disponibilitatea de care ne-am bucurat noi , cei care am scris între 1925 şi 1940."

Modelul epic

Sintagma "model epic" desemnează procedeul prin care viziunea realităţii capătă expresie ficţională şi poate servi ca referinţă şi punct de plecare al creaţiei prin prestigiul valorii. Scriitorii interbelici au ca modele epice operele lui Balzac, Proust, Dostoievski, Lampedusa, deja consacrate pe plan european, iar scrierile lor vor deveni modele epice pentru alţi creatori români, contemporani sau succesori. Literatura romană, prin pana creatorilor săi, şi-a tras mereu seva din literatura europeană, urmând modele din cultura greacă, franceză, germană, italiană. Însa, "scriitorii noştri n-au transplantat literatura străină, ci numai s-au inspirat de la ea, au luat-o ca model, unii mai servil, alţii mai liber. Gradul de servilitate ori de libertate a atârnat de talentul scriitorului şi de gradul particiăarii lui la sufletul specific naţional."(G. Ibrăileanu)

Romanul

Romanul este o specie a genului epic, în proză, de mari dimensiuni, cu o acţiune complexă, desfăşurată pe mai multe planuri narative, organizate prin alternanţă sau înlănţuire, cu o intrigă amplă şi complicată. Personajele numeroase, de diverse tipologii, dar bine individualizate, sunt angrenate în conflicte puternice, iar structura narativă realistă profilează o imagine consistentă şi profundă a vieţii. Principalul mod de expunere este naraţiunea, iar personajele se conturează direct, prin descriere, şi indirect, prin propriile fapte, gânduri, vorbe, cu ajutorul dialogului, al monologului interior şi al introspecţiei auctoriale.

Bibliografie:

• George Ivaşcu, Istoria literaturii române- Editura Ştiinţifică, anul 1969

• Adrian Costache, Adrian Săvoiu, Florin Ioniţă, M.N. Lascăr - Manual pentru clasa a 11a de Limba şi Literatura română- Editura Art - Bucureşti 2009;

Alte surse:

• http://www.scritub.com/literatura-romana/Romanul-romanesc-in-perioada-i251416205.php

• https://www.scribd.com/doc/142104788/Modele-Epice-in-Romanul-Interbelic-studiu-de-caz-la-limba-si-literatura-romana

• http://www.referatele.com/referate/romana/online48/Perioada-interbelica---Romanul-romanesc-in-perioada-interbelica---Ion--Paduera-Spanzuratilor--Fratii.php

• https://www.scribd.com/doc/112481942/MODELE-EPICE-IN-ROMANUL-INTERBELIC

• https://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_romanului

• http://deacoffee.com/enigma-otiliei-g-calinescu/

• https://ro.wikipedia.org/wiki/Ultima_noapte_de_dragoste,_%C3%AEnt%C3%A2ia_noapte_de_r%C4%83zboi

• http://www.poezie.ro/index.php/essay/177944/Paralela_intre_romanul_traditional_si_modern

• https://ro.wikipedia.org/wiki/Maitreyi

Descarcă proiect

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Modele epice in romanul interbelic.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
18 pagini
Imagini extrase:
18 imagini
Nr cuvinte:
6 202 cuvinte
Nr caractere:
34 214 caractere
Marime:
287.70KB (arhivat)
Publicat de:
NNT 2 P.
Nivel studiu:
Liceu
Tip document:
Proiect
Materie:
Limba și Literatura Română
Predat:
la liceu
Profesorului:
raluca Manea
Sus!