Legislația Națională privind Protecția Consumatorului

Previzualizare proiect:

Cuprins proiect:

Introducere 3
Capitolul I. Cadru Legislativ ...5
Capitolul II. Studiu de caz.Necesitatea protecției consumatorilor pe piața
de jucării .18
Concluzii .21
Bibliografie .22

Extras din proiect:

Introducere

Preliminarii. Noțiunea de drept al consumatorului

Operatorii economici oferă pe piață produse și servicii care sunt destinate să satisfacă

anumite nevoi și trebuințe ale consumatorilor, iar prin metode și tehnici de marketing,

desfășoară acțiuni de promovare al lor și de convingere al consumatorilor privind utilitatea

acestora.

Pe de altă parte, consumatorii nu dispun de resurse suficiente și nici nu desfășoară o

activitate sistematică recunoaștere a nevoilor și trebuințelor reale, a modurilor în care ele

trebuie satisfăcute. De asemenea, consumatorul se bucură de oferta a numeroase bucuri și

servici, dar în același timp este supus riscului de a cădea victima unor oferte lipsite de

onestitate, agresiunii unui marketing care induce în eroare, sau pur și simplu se poate înșela în

așteptările sale.

În acest mod, se poate lesne observa că operatorii economici și consumatorii se găsesc

într-un raport dezechilibrat, în mod obiectiv, în defavoarea consumatorilor, chiar dacă ei, cu

nevoile și trebuințele lor, sunt originea și, în același timp, punctul final al activității

operatorilor economici.

Tocmai acest raport dezechilibrat între operatorii economici și consumatori,

imposibilitatea financiară și juridică a consumatorului de a se confrunta cu operatori

economici de pe o poziție de egalitate au impus protecția de către stat a părții slabe în acest

raport juridic prin elaborarea unei legislații speciale, luând naștere astfel, o nouă ramură a

dreptului, și anume dreptul consumului sau dreptul consumatorului.

Autoritățile statului încearcă prin măsuri legislative bine venite să protejeze

consumatorul, dar acestea nu sunt suficiente. Consumatorul trebuie să-și cunoască drepturile,

să se ferească de riscurile de a fi înșelat și să știe cum să obțină compensații când constată că a

fost o victimă inocentă.

Societatea civilă poate și trebuie să contribuie la realizarea acestui deziderat prin mijloacele

sale, în primul rând prin educarea consumatorului.

Potrivit art.1 alin.1 din O.G.nr.21/1992, republicată, cu modificările ulterioare1),

statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejează cetățenii în calitatea de consumator,

asigurând cadrul necesar accesului neîngrădit la produse și servicii, informării lor complete

despre caracteristicile esențiale ale acestora, apărării și asigurării drepturilor și intereselor

legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici incorecte, participării acestora la

fundamentarea și luarea decizilor ce îi interesează în calitate de consumator.

Plecând de la textul de lege mai sus amintit, putem defini dreptul consumatorului ca

fiind acea ramură a dreptului care reglementarea raporturile juridice create între operatorii

economici și consumatori, cu privire la achiziționarea de produse și servicii, inclusiv a

servicilor finaciare, asigurând cadrul necesar accesului la produse și servicii, informării lor

complete și corecte despre caracteristicile esențiale ale acestora, apărării și asigurării,

drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor împotriva practici abuzive, participării

acestora la fundamentarea și luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de consumator.

Așadar, dreptul consumatorului a apărut din nevoia de a atenua nepotrivirea de forță

economică dintre consumatori și firme și acoperă o gamă largă de probleme cum ar fi:

răspunderea pentru prejudiciile produse de un bun, practicile comerciale neloiale sau politica

de confidențialitate.

La nivelul Comunității Europene, inițierea politicilor de protecție și informare a

consumatorilor a deputat - formal în 1975 - prin adoptarea unui ”Program preliminar al

Comunității Economice Europene pentru o politică de protecție și de informare a

consumatorilor”, program ce conținea și Declarația drepturilor consumatorilor care lipsea din

legislația comunitară.

Bibliografie:

- Giocovici Juantina, Legislație privind protecția consumatorilor, Editura C.H.BECH,

2017.

- https://anpc.ro/articol/372/jucarii-periculoase

- https://ziare.com/social/consumatori/plusuri-periculoase-intr-un-renumit-magazin-dejucarii-

1640466

- https://anpc.ro/articol/372/jucarii-periculoase

- https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/protectia-consumatorilor-de-serviciifinanciare-

la-distanta-a2340/

- https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2175

Descarcă proiect

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Legislatia Nationala privind Protectia Consumatorului.pdf
Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2022
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
22 pagini
Imagini extrase:
22 imagini
Nr cuvinte:
8 564 cuvinte
Nr caractere:
49 386 caractere
Marime:
782.27KB (arhivat)
Publicat de:
Bianca-Silvia B.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Proiect
Domeniu:
Industria Alimentară
Predat:
Facultatea de Inginerie Alimentara , Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava
Specializare:
CEPA
Materie:
Industria Alimentară
An de studiu:
IV
Profesorului:
Lector.Dr. Hoffman Dan
Nota primită:
Nota 10
Sus!