Sfera de cuprindere a cheltuielilor publice locale

Previzualizare proiect:

Cuprins proiect:

1. Cheltuielile publice locale. Definiție
2. Clasificarea cheltuielilor bugetelor unităților administrativ teritoriale.
3. Sfera de cuprindere a cheltuielilor publice locale
3.1 Criterii de grupare a cheltuielilor din bugetele locale
a) Clasificația bugetară
b) După caracterul acțiunilor în care se concretizează cheltuielile bugetare locale
c) După obiectivul sau domeniul funcțional cărora le sunt destinate cheltuielile din bugetele locale
d) După instituțiile publice cu personalitate juridică care realizează execuția bugetară a cheltuielilor prevăzute în bugetele aprobate
3.2 Cheltuielile bugetelor locale după clasificația funcțională
a) Autorități publice și acțiuni externe
b)Alte servicii publice generale
c) Cheltuielilor cu dobânzile;
d) Transferuri cu caracter general între diferite niveluri ale administrației e)Cheltuielile de apărare
f) Cheltuielile privind ordinea publică și siguranța națională
g) Cheltuielile pentru învățământ
h) Cheltuieli pentru sănătate
i) Cheltuielile pentru cultură, recreere și religie
j) Cheltuielile pentru asigurări și asistență social
k) Cheltuielile pentru locuințe și dezvoltarea publică
l)Cheltuielile privind protecția mediului
m) Cheltuieli pentru acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
n) Cheltuielile pentru combustibil și pentru energie
o) Cheltuielile pentru agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare.
p) Cheltuielile pentru transporturi
4.Concluzii

Extras din proiect:

INTRODUCERE

Lucrarea de față are drept scop principal de a pezenta sfera de cuprindere a cheltuielilor publice locale prin precizarea conținutului și rolului fiecărui tip de cheltuială în parte. În cadrul celor 4 capitole se pune deasemenea accent pe definițiile de baza și criteriile de grupare a acestor cheltuieli.

În prima parte a referatului precizăm aspectele generale cu privire la cheltuielile publice locale,analiza cheltuielilor pe secțiuni și clasificare lor. În cea de-a doua parte vom analiza sfera de cuprindere prin prisma criteriilor de grupare ,se va pune accent pe clasificația funcțională.

Scopul lucrării este de a demonstra faptul că cheltuieli apar ca rezultat al acțiunilor autorităților publice locale care sunt interesate de prosperitatea locală, menținerea unei stări adecvate de trai a populației, și dezvoltare socio-economică a comunităților locale.

1. Cheltuielile publice locale. Definiție

Cheltuielile publice locale reprezintă sumele aprobate și efectuate din bugetele locale, din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale, din bugetele instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, din bugetele împrumuturilor externe și interne, din bugetul fondurilor externe nerambursabile, în limitele și potrivit destinațiilor stabilite prin bugetele respective, cu respectarea prevederilor legale.

Cheltuielile din bugetele locale sunt definite în literatura de specialitate ca fiind ,,eforturi financiare realizate de autoritățile administrației publice locale pentru acoperirea cerințelor sociale,culturale,economice,a serviciilor de dezvoltare publică și a altor cerințe ale locuitorilor din unitățile administrativ teritoriale”.

Cheltuielile din bugetele locale se deosebesc de cheltuielile bugetului de stat prin faptul că reflectă eforturile financiare realizate de organele administrației publice locale pentru acoperirea cerințelor sociale, culturale, economice, a serviciilor de dezvoltare publică și a altor cerințe ale locuitorilor din unitățile administrativ-teritoriale care sunt în competența autorităților administrației publice locale.

Cheltuielile bugetare au o destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizațiile conținute în legile specifice și legile bugetare anuale. Orice cheltuială inclusă în bugetele locale trebuie să aibă o bază legală. În cursul execuției bugetare, în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor acte normative a caror aprobare atrage micșorarea sau majorarea cheltuielilor aprobate prin bugetele locale, inițiatorii au obligația să prevadă și mijloacele necesare acoperirii golurilor temporare de venituri sau sporuri de cheltuieli.

2. Clasificarea cheltuielilor bugetelor unităților administrativ teritoriale.

Cheltuielile bugetelor unitaților administrativ-teritoriale sunt clasificate în cheltuieli curente, cheltuieli de capital si cheltuieli cu destinatie specială.

Secțiunile de funcționare și secțiunile de dezvoltare se utilizează pentru fundamentarea bugetelor locale și se aprobă ca anexe la acestea, respectiv:

a) secțiunea de funcționare cuprinde cheltuielile curente pentru realizarea atribuțiilor și competențelor stabilite prin lege, specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale;

b) secțiunea de dezvoltare cuprinde cheltuielile de capital.

Cheltuielile secțiunii de funcționare includ: a) cheltuieli de personal; b) bunuri și servicii; c) dobânzi; d) subvenții; e) transferuri curente între unitățile administrației publice; f) alte transferuri pentru cheltuieli curente; g) asistență socială; h) rambursări de credite; i) alte cheltuieli; j) împrumuturi pentru instituții și servicii publice locale sau activități finanțate integral din venituri proprii.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare cuprind: a) cheltuieli de capital; b) proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de postaderare; c) transferuri pentru cheltuieli de capital; d) alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital.

Bibliografie:

I. Tratate, cursuri,monografii :

1.Cârstea V., Dreptul finanțelor publice locale, suport de curs, Lugoj

2.Oprea F., Cigu.E, Finanțe publice locale, Editura C.H.Beck, București, 2013

3.Cigu.E, Finanțe publice locale, Editura Tehnopress, Iași, 2011

II. Legislație

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

2.Ordonanța de Urgență privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, in M.Of.nr.63/23 febr.2001

III. Resurse web

1. www.administrare.info.ro

2. www.stiucum.com

Descarcă proiect

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Sfera de cuprindere a cheltuielilor publice locale.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2021
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
14 pagini
Imagini extrase:
14 imagini
Nr cuvinte:
4 696 cuvinte
Nr caractere:
27 520 caractere
Marime:
57.84KB (arhivat)
Publicat de:
Alexandrina E.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Proiect
Domeniu:
Finanțe
Predat:
la facultate
Materie:
Finanțe
An de studiu:
II
Sus!