Inbunatatirea Sistemului de Creditare în Roamania

Previzualizare proiect:

Cuprins proiect:

CAPITOLUL 1 : CARACTERIZAREA AGRICULTURII ROMANESTI
1.1. Stadiul actual al agriculturii romanesti
1.2. Principalele domenii ale sectorului agroalimentar si rezultatele obtinute in perioada de tranzitie
1.2.1. Potentialul sectorului zootehnic din Romania
1.2.1.1. Laptele si produsele lactate
1.2.1.2. Carnea de bovine
1.2.1.3. Carnea de ovine
1.2.1.4. Carnea de porcine
1.2.1.5.Carnea de pasare si ouale
1.2.2. Potentialitatile sectorului vegetal din Romania
1.2.2.1 Fructe si legume
1.2.2.2. Cartoful
1.2.2.3. Zaharul
1.2.2.4 Cereale si oleaginoase
1.3. Reforma in agricultura Romaniei si strategia agricola in perioada de pre-aderare
1.3.1 Consolidarea fermelor agricole
1.3.2. Integrarea pe lantul agroalimentar (Filierele de productie agro-alimentara )
1.3.3. Standarde de calitate si imbunatatirea calitatii alimentelor si bauturilor
1.3.4. Cresterea productivitatii fermei si imbunatatirea calitatii produselor
1.3.5. Protectia mediului
1.3.6. Programul de Dezvoltare Rurala
CAPITOLUL 2 : NOTIUNI GENERALE PRIVIND CREDITUL
2.1. Abordari conceptuale ale creditului
2.2. Rolul, functiile si tipologia creditului
2.3. Principiile si pietele de creditare
2.3.1. Principii de creditare
2.3.2. Piata Monetara
2.3.3. Piata de capital
2.4. Evaluarea efectelor creditarii
2.4.1. Persoana fizica sau juridica care solicita creditul
2.4.2. Capacitatea de rambursare
2.4.3. Garantiile pentru creditare
2.4.4. Scopul creditului solicitat
2.4.5. Perioada acordarii creditului
2.4.6. Rentabilitatea creditului
2.4.7. Valoarea creditului
2.4.8. Avantaje oferite de activitatea de creditare
2.4.9. Piata creditului
2.4.10. Sursele de creditare
CAPITOLUL 3 : SISTEME DE CREDITARE A EXPLOATATIILOR AGRICOLE
3.1. Creditului agricol - parghie de sustinere a agriculturii
3.1.1. Necesitatea sustinerii agriculturii Romaniei in conditiile
economiei de piata
3.1.2. Forme de sprijin financiar pentru productia vegetala
3.1.3. Forme de sprijin financiar pentru productia zootehnica
3.2. Rolul creditului agricol in dezvoltarea agriculturii
3.3. Istoricul creditului agricol in Romania
3.3.1. Creditarea agriculturii romanesti pana in anul 1990
3.3.2. Forme de creditare a agriculturii romanesti, utilizate dupa anul
1990
3.4. Impactul politicilor financiare asupra dezvoltarii agriculturii private, pe exemplul judetului Arges
CAPITOLUL 4 : EXPERIENTA MONDIALA PRIVIND CREDITAREA AGRICULTURII
4.1. Locul si rolul creditului agricol in politica financiara a tarilor dezvoltate
4.2. Formele de sustinere a agriculturii de catre tarile dezvoltate
4.3. Experienta unor tari din UE privind creditarea exploatatiilor agricole
4.4. Principalele aspecte privind creditarea agriculturii in SUA
4.5. Particularitatile creditarii agriculturii in Rusia
CAPITOLUL 5 : CREDITUL AGRICOL MUTUAL
5.1. Sistemul Creditului Agricol Mutual
5.1.1. Oportunitatea implementarii unui sistem de Credit Agricol Mutual
5.1.2. Structura Caselor de Economii si Credit Agricol Mutual
5.1.2.1. Casa Locala de Credit Agricol Mutual si de Economii
5.1.2.2. Casa Regionala de Credit Agricol Mutual
5.1.2.3. Fondul de Dezvoltare a Creditului Agricol Mutual
5.1.3. Punerea in functiune a sistemului de Credit Agricol Mutual
5.1.4. Structuri institutionale pentru ameliorarea serviciilor financiare in mediul rural
5.2. Istoricul si perspectivele Creditului Agricol Mutual in Romania
5.2.1. Evolutia creditului agricol mutual pana in 1989
5.2.2. Situatia creditului agricol si cooperatiei de credit dupa anul 1989
5.3. Crearea si reglementarea unui nou sistem de Credit Agricol Mutual
5.4. Studii de caz pentru promovarea sistemului de Credit Agricol Mutual
5.4.1. Studiu de caz 1 : Sprijin pentru asociatiile de marketing si
grupurilor de producatori agricoli prin sistemul de credit agricol
rural
5.4.2. Studiul de caz 2 : Promovarea accesului la sistemul de
banci mutuale de economii si credit rural si la fondul de garantare
a creditului rural
5.4.3. Studiu de caz 3 : Proiect de dezvoltare a activitatilor de Retail Banking in conexiune cu Grupurile Mutuale de Economii si Credit Rural
CONCLUZII SI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

Extras din proiect:

Este cunoscut faptul ca Romania si-a stabilit, inca din anul 2000, ca obiectiv principal al politicii nationale aderarea la Uniunea Europeana ( UE ). In acest context, eforturile tuturor institutiilor publice au fost cantonate in sfera transpunerii aquis-ului comunitar si a crearii cadrului institutional compatibil cu cel din tarile membre ale uniunii. Acest proces complex de adaptarii si de perfectionarii ale mecanismelor de functionare a economiei romanesti nu poate face abstractie de domeniul agricol , ca principala ramura a economiei nationale si a celei europene.

Astfel, incepand cu anul 2000 agricultura Romaniei a fost supusa unui profund proces de transformari, menite sa compatibilizeze acest sector important al tarii noastre cu cele ale tarilor deja membre ale UE. In cadrul acestui proces, in perioada 2000 - 2004, preocuparile institutiilor publice din Romania au fost orientate catre urmatoarele actiuni : transpunerea aquis-ului comunitar care sa armonizeze legislatia romaneasca cu cea europeana; crearea cadrului de implementare a legislatiei transpuse si definirea mecanismelor de aplicare a acestora. Toate aceste actiuni au facut parte din cadrul procesului de negociere intre Romania si UE pentru aderarea tarii noastre la structurile europene, proces incheiat in luna iunie 2004.

Procesul de integrare a Romaniei in UE este unul anevoios si de durata, care a inceput in anul 2000 si se va finaliza, cel mai probabil, la sfarsitul anului 2006, moment in care obiectivele politicii agricole ale tarii noastre trebuie sa fie, obligatoriu , compatibile cu cele ale UE. Dintre aceste obiective cele mai importante sunt :

- asigurarea unui nivel de trai decent pentru fermieri si realizarea de produse de calitate, la preturi suportabile de catre consumatori;

- cerintele pe termen lung se bazeaza pe aplicarea integrata a conceptului privind siguranta alimentara si protectia mediului;

- noul rol de antreprenor al fermierului in mediul rural consta in mentinerea vie a economiei rurale, imbunatatirea calitatii produselor, conservarea biodiversitatii si peisajului rural, etc;

- realocarea unei parti din fondurile europene catre cel de-al doilea pilon al Politicii Agricole Comune ( PAC ) - dezvoltarea rurala.

Realizarea acestor obiective depinde foarte mult de politica agricola a urmatorilor aproximativ doi ani, cat au mai ramas pana la integrare. In acest sens, Romania trebuie sa implementeze, in cadrul sectorului agricol, legislatia deja adaptata la prevederile din UE si sa asigura functionarea, pe principii comunitare , a institutiilor create in perioada de negocieri.

De asemenea, una dintre problemele esentiale cu care se confrunta agricultura romaneasca este cea a modernizarii, din punct de vedere tehnologic , astfel incat fermierii sa poata realiza produse de calitate, competitive pe o piata concurentiala, care are aproximativ 450 milioane de consumatori. Aceasta modernizare necesita efectuarea de investitii consistente cu alocarea de fonduri financiare foarte mari, care pot proveni din surse proprii si din surse atrase.

In perioada de preaderare la structurile europene, pentru a deveni competitivi pe piata UE este necesar a se actiona in urmatoarele directii :

- crearea si consolidarea unor exploatatii agricole de dimensiuni optime, eficiente din punct de vedere economic, capabile sa produca produse de calitate, la preturi suportabile de catre consumatori;

- perfectionarea cadrului legal si institutional necesar unei bune functionari a pietelor agroalimentare, capabile sa asigure concurenta reala intre ofertanti ;

- intarirea proprietatii asupra pamantului si a activelor din agricultura menita sa contribuie la atragerea investitiilor catre acest sector, indiferent de provenienta capitalului financiar;

- adaptarea si implementarea standardelor de calitate a produselor agroalimentare in scopul imbunatatirii nivelului calitativ al produselor romanesti pentru a face fata concurentei de pe piata europeana;

- dezvoltarea complexa a mediului rural prin efectuarea de investitii in activitati neagricole, pe langa cele agricole, menite sa contribuie la cresterea veniturilor locuitorilor din mediul rural si , in consecinta, sporirea nivelului de trai;

- punerea unui accent deosebit pe pregatirea profesionala a producatorilor agricoli si a potentialilor investitori din mediul rural ;

- crearea unui sistem de creditare rurala capabil sa stimuleze investitiile in mediul rural, cu toate efectele pozitive care decurg din acest proces, etc.

In acest context general, doctoranda si-a propus ca, pe baza analizei situatiei in care se afla sectorul agroalimentar din Romania, sa stabileasca modalitatile principale de actiune pentru crearea unui sistem modern de creditare a producatorilor agricoli si a altor intreprinzatori din mediul rural

Lucrarea este structurata pe cinci capitole, fiecare tratand o problematica distincta, dar cu stranse legaturi intre ele , ceea ce confera tezei de doctorat un caracter unitar.

Primul capitol, intitulat ,,CARACTERIZAREA AGRICULTURII ROMANESTI", este structurat pe trei subcapitole. In primul subcapitol este analizat stadiul actual al agriculturii romanesti din punct de vedere al contributiei acestui sector, foarte important al economiei tarii noastre, la produsul intern brut si la valoarea adaugata bruta. De asemenea, este analizat potentialul de care dispune Romania, din punct de vedere al fondului funciar (evolutia si structura acestuia pe forme de proprietate si de exploatare ), al productiilor agroalimentare totale, al inzestrarii cu masini si utilaje agricole si al alocarii altor factori de productie

In cel de-al doilea subcapitol sunt analizate principalele domenii ale sectorului agroalimentar din punct de vedere al rezultatelor obtinute in perioada de tranzitie la economia de piata functionala, pe cele doua subramuri : productia zootehnica si productia vegetala. In acest context este relevat faptul ca agricultura romaneasca realizeaza, la marea majoritate a speciilor de animale si a categoriilor de culturi, productii medii cu mult sub cele realizate de tarile membre ale UE, atat din punct de vedere cantitativ, cat si din punct de vedere calitativ.

In subcapitolul trei, intitulat ,,Reforma in agricultura Romaniei si strategia agricola in perioada de preaderare,, , sunt puse in evidenta principalele cauze care au condus la actuala situatie a agriculturii din Romania si, pentru a depasii dificultatile cu care se confrunta aceasta in perspectiva integrarii in UE, sunt propuse o serie de masuri strategice prioritare , menite sa asigure o politica agricola operationala, cu impact economico - social favorabil pentru mediul rural si nu numai.

Capitolul al doilea, intitulat ,, NOTIUNI GENERALE PRIVIND CREDITUL ,, are un caracter teoretico - operational. In primul subcapitol, intitulat ,, Abordari conceptuale ale creditului ,, , este definit creditul, atat ca proces economic , cat si ca institutie, pornind de la acceptiunile date de marii finantisti ai Romaniei

Bibliografie:

Alecu, I., Cazac, V. - Managementul agricol in Romania - trecut,

prezent si viitor, Editura Ceres, Bucuresti, 2002

2. Alexandri Cecilia - Tratat de economia agriculturii, Editura

Davidovici, I. Expert, Bucuresti, 2003

Gavrilescu, D.

(coordonatori)

3. Baghinschi V. - Functiile de productie si aplicatiile lor in agricultura,

Ed. Ceres, Bucuresti, 1979

4. Bara, Simona - Programul SAPARD- actiuni speciale pentru

masurile de preaderare pentru dezvoltarea agriculturii si a spatiului rural, Editura Agrinet, Bucuresti,1999

5. Birzea, C. - Politicile si institutiile Uniunii Europene, Bucuresti,

2000

6. Bran Florina - Competenta ecologica a deciziilor de dezvoltare

economica, Ed. ASE, Bucuresti, 200

7. Brociner, A. - Europa monetara. SME, UEM, moneda unica

4. Coenenberg G. A. -Kostenrechnung und Kostenanalyse, Ed. Moderne Industrie, 1992

5. Dillon J. - Recherche en gestion pour le development de la petite exploatation, FAO, Roma, 1996

6. Dobrota Nita - Economie politica, Editura Economica, Bucuresti, 1997

7. Dumitrescu Stefan - Tratat de moneda, schimbul si tehnica monetara, Bucuresti, 1948

8. Dumitru Dumitru si colab. - Agricultura Romaniei - Tendinte pe termen mediu si lung, Editura Expert, Bucuresti, 1997

9. Fratila Gh. coordonator - Cooperarea si asocierea in agricultura, Ed. ASE, Bucuresti, 1994

10. Gavrilescu D. coordonator - Economie agroalimentara, Ed. Expert, Bucuresti, 2000

11. Gheorghita M. - Modelarea proceselor economice in agricultura, Ed. ASE, Bucuresti, 1995

12. Heidhues F. - Dezvoltarea pietei financiare rurale pentru domeniul micilor agricultoridin Romania - Conceptia dezvoltarii pietei financiare rurale in cadrul economiilor in curs de transformare, Proiect de cercetare PHARE, 2000

13. Hera C. , Schiopu D. - Cercetarea stiintifica si agricultura durabila, Ed. Agris, 2001

14. Ivan M. V. - Sisteme financiare pentru sectorul agroalimentar, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 2002

15. Lazar T. si colab. - Evolutia si perspectiva agriculturii din Romania, Ed. R.A. Monitorul Oficial, Bucuresti, 1998

16. Lazar T. si colab. - ,,Agricultura privata in Romania - sondaj in gospodarii", Studiu statistic 1997 - 1998

Descarcă proiect

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Inbunatatirea Sistemului de Creditare in Roamania.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Da
Nota:
10/10 (4 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
255 pagini
Imagini extrase:
289 imagini
Nr cuvinte:
108 cuvinte
Nr caractere:
760 caractere
Marime:
1.74MB (arhivat)
Publicat de:
Anonymous A.
Nivel studiu:
Doctorat
Tip document:
Proiect
Domeniu:
Contabilitate
Tag-uri:
politica agricola, caracter operational
Predat:
Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului , Academia de Studii Economice din Bucuresti
Materie:
Contabilitate
Sus!