Fundamentarea bugetului în unitățile de învățământ

Previzualizare proiect:

Cuprins proiect:

Capitolul I.PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ...
1.1 Școala Gimnazială Bogdan Vodă - scurt istoric ..
1.2 Școala Gimnazială Bogdan Vodă - azi
1.3 Atribuții director și alte categorii de personal ..
Capitolul II.FINANȚAREA UNITĂȚILOR ȘCOLARE .
2.1 Finanțarea de bază
2.2 Finanțarea complementară
2.3 Finanțarea suplimentară
Capitolul III.ELABORAREA, APROBAREA ȘI EXECUȚIA BUGETULUI .
3.1 Elaborarea proiectului de buget
3.2Clasificația economică a cheltuielilor ...
3.3Indicatorii specifici care au stat la baza fundamentării proiectului de buget
CONCLUZII ...
BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect:

CAPITOLUL 1.

PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

1.1. Școala Gimnazială Bogdan Vodă - scurt istoric

Primele centre de cultură medievală au fost și aici bisericile și mănăstirile. Slujitorii culturii sau dascălii maramureșeni din veacurile XVII-XVIII își câștigau cunoștințele de carte din tinda bisericii”. Pe lângă biserici au ființat școli pentru nevoile de cult, dar și pentru o învățătură ,,intelectuală și morală” celor laici.

În prima jumătate a veacului al XVIII-lea au apărut școli sătești în limba română și in zona noastră, fiind menționate la Cuhea. Parohul, având și funcția de director, era Filip Mihalca, iar învățător era cantorul Nistor Lucaci, despre care se spune că ,,avea o moralitate bună și sârguință bună”. El preda în limba română de 9 ani.

Numărul elevilor era de 13, dintre care 8 eraunobili (provenind din cele câteva familii cu titluri nobiliare) și 5 plebei (oameni de rând). Elevii erau sârguincioși. Se preda succesiv la toate clasele.

Întorcându-ne în timp este demn de menționat că în anul 1960, la numai un an de la tipărirea ei la București, se copia la Cuhea ,,Biblia lui Șerban Cantacuzino”, ceea ce ni se pare un veritabil act de cultură.

Școala a fost înființată în anul 1962 ca școală cu clase normale pentru învățământul primar și gimnazial. Primul director al școlii a fost domnul învățător Mariș Vasile.

Școala este situată in zona centrală a localității.

Profesorii și elevii noștri au obținut rezultate deosebite în urma instituirii examenelor de capacitate și apoi a testelor naționale, unitatea fiind nominalizată cu cele mai bune rezultate din județ.

În prezent, deopotrivă elevi, dascăli, părinți, sunt preocupați de realizarea unei noi calități în învățământul românesc, punându-se accent deosebit pe evaluarea și asigurarea calității educației.

1.2. Școala Gimnazială Bogdan Vodă- azi

Bogdan Vodă aparține, din punct de vedere administrativ, județului Maramureș, județ situat în partea de nord a țării și care face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. La nivelul regiunii structura de conducere este Consiliul de Dezvoltare regională-organ deliberativ, iar ca organ executiv Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Prioritățile identificate la nivel național care vizează învățământul sunt:

- Creșterea competitivității economice și dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere

- Dezvoltarea și modernozarea infrastructurii de transport

- Protejarea și imbunătățirea calității mediului

- Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale

- Dezvoltarea economiei rurale și creșterea procductivității în sectorul agricol

- Sprijinirea participării echilibrate a tuturor regiunilor României la procesul de dezvoltare socio-economică.

Bogdan Vodă aparține, din punct de vedere administrativ, județului Maramureș, fiind situată în Depresiunea Maramureșului (Maramureșul istoric), pe valea râului Iza, zonă dezavantajată, cu probleme de acces la rutele principale de transport sau la piața forței de muncă. Din puct de vdere economic, această zonă este slab dezvoltată. Ocupațiile locuitorilor sunt axate, în cea mai mare parte, pe agricultura de subzistență și într-o mai mică măsură, pe exploatarea și prelucrarea primară a lemnului sau pe servicii.

Satul Bocicoel aparține comunei Bogdan Vodă.

Populația totală la ultimul recensământ era de aproximativ 3500 locuitori, iar conform ultimelor date statistice, nr. de locuitori este mai mic. Descreșterea numărului de locuitori se datorează în principal, scăderii natalității și migrației populației spre țările mai bine dezvoltate.

În localitate se înregistrează un nivel foarte ridicat al șomajului. Din punct de vedere al resurselor materiale, marea majoritate a familiilor dispun de mijloace minime necesare. Astfel nr. mediu de salariați este de 233, ceilalți locuitori apți de muncă lucrează în agricultură, în gospodăriile proprii. Aceste considerente au determinat ca un nr. mare de persoane, în special tinere, să părăsească localitatea pentru a lucra în țară sau în străinătate, prestând munci în principal în domeniul construcțiilor, de cele mai multe ori, fără a avea un contract de muncă și fără a beneficia de serviciile de asigurări sociale și de sănătate. Mulți părinți, dintre cei plecați, și-au lăsat copiii în grija bunicilor sau a altor rude, iar o parte și-au luat copiii pentru a-și continua studiile în străinătate.

Situația economică actuală, atât la nivel național cât și la nivel european, a determinat apariția, în ultima perioadă a unui alt fenomen și anume cel al întoarcerii acasă a familiilor care și-au pierdut locurile de muncă și ai căror copii au frecventat școala în alte zone geografice ale țării sau chiar în alte țări.

Școala Gimnazială este situată în centrul localității Bogdan Vodă, are trei localuri pentru desfășurarea procesului de predare-învățare și un local în satul Bocicoel.

Școala Gimnazială Bogdan Vodă și-a stabilit propriile sale priorități și obiective; agendele de lucru ale altor regiuni nu sunt relevante pentru noi. Prioritățile de acțiune alese țin seama de prioritățile la nivel județean, dar și de specificul și necesitățile localității și nevoile stabilite la nivelul școlii.

Bibliografie:

1. Pop Liviu Marian, Herman Călin - Ghidul școlii ediția 2015

2. Cojocariu, V. M., Introducere în managementul educației, E.D.P., București, 2000

3. Cojocariu, V., M., Educație pentru schimbare și creativitate,E.D.P., București, 2003

4. Țelman,Ion, Cuhea in istoria Maramureșului,Sighetul Marmatiei,2014

5. ***, Îndrumar reflectarea uniformă a cheltuielilor pe articole și aliniate nr.330/DGE/25.01.2018 aplicabile unităților de învățământ

6. ***, Legea 1/2011, Monitorul Oficial 18/2011 (ianuarie), modificată și completată prin Legea 166/2011, Monitorul Oficial 709/2011 (octombrie).

7. ***,Legea nr. 53/2003 Codul Muncii,cu modificările și completările ulterioare

8. ***,Ordinul Ministrului nr. 4925/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

9. ***,Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea 87/2006

10.***,Hotărârea nr.72/2013 privind aplicarea normelor metodologice pentru aplicarea si determinarea costului standard per elev/preșcolar

11. ***,Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice

Descarcă proiect

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Fundamentarea bugetului in unitatile de invatamant.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2018
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
34 pagini
Imagini extrase:
34 imagini
Nr cuvinte:
9 654 cuvinte
Nr caractere:
56 962 caractere
Marime:
93.83KB (arhivat)
Publicat de:
Ioana D.
Nivel studiu:
Master
Tip document:
Proiect
Domeniu:
Contabilitate
Predat:
Facultatea de Stiinte , Universitatea din Petrosani din Petrosani
Specializare:
Administratie Publica
Materie:
Contabilitate
An de studiu:
I
Profesorului:
Nita Dorina
Nota primită:
Nota 9
Sus!