Adaptarea Metodelor de Evaluare și Analiza Performanțelor Întreprinderii Cotate la Bursă la Exigențele Normelor Contabile Internaționale

Previzualizare proiect:

Cuprins proiect:

Capitolul 1
PIATA DE CAPITAL - CADRUL PERFORMANTELOR MICROECONOMICE
1.1. Continutul pietei de capital 1
1.2. Sistemul pietei de capital 3
1.2.1. Caracteristicile pietei de capital la nivel international 3
1.2.2. Specificul pietei de capital in Romania 8
1.3. Evolutia institutiei bursiere 12
1.3.1. Aparitia, organizarea si functionarea burselor pe plan mondial 12
1.3.1.1. Burse de valori reprezentative - scurt istoric 14
1.3.2. Aparitia si dezvoltarea institutiei bursiere in Romania 18
1.4. Bursa de Valori Bucuresti in conditiile economiei actuale 21
1.4.1. Organizarea si functionarea Bursei de Valori Bucuresti 22
1.4.1.1. Tranzactiile cu valori mobiliare 31
1.4.2. Rolul si functiile Bursei de Valori Bucuresti in economia romaneasca 34
1.4.2.1.Rolul Bursei de Valori Bucuresti 34
1.4.2.2. Functiile Bursei de Valori Bucuresti 36
1.4.3. Sinteza activitatii Bursei de Valori Bucuresti in primul deceniu de functionare 37
1.4.4. Bursa de Valori Bucuresti - puncte tari si puncte slabe; perspective 48
Capitolul 2
FINANTAREA CU CAPITAL DE RISC SI IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA POZITIEI FINANCIARE A INTREPRINDERII
2.1. Scurt istoric al fondurilor cu capital de risc 50
2.2. ,,Noua economie" si capitalul de risc 52
2.2.1. Evolutia statistica a capitalului de risc la nivel mondial 52
2.2.2. Situatia Romaniei in conditiile ,,noii economii" 57
2.3. Sursele de finantare ale intreprinderilor 59
2.4. Caracteristicile si rolul capitalului de risc 61
2.5. Invatamintele experientei americane privind finantarea cu capital de risc 67
2.5.1. Cererea si oferta de capital de risc pe piata americana 67
2.5.2. Factori care influenteaza nivelul capitalului de risc 69
2.5.3. Comportamentul fondului cu capital de risc 71
2.6. Capitalul de risc in economia romaneasca 74
2.6.1. Reglementarea pietei si actorii ei 75
2.6.2. Operationalitatea capitalului de risc in economia romaneasca 79
2.7. Influenta capitalului de risc asupra pozitiei financiare a intreprinderii 83
Capitolul 3
ANALIZA SI EVALUAREA PERFORMANTELOR INTREPRINDERILOR COTATE
3.1. Intreprinderea si performanta economica 92
3.1.1. Intreprinderea si partenerii sai sociali 92
3.1.2. Performanta economica 100
3.1.2.1. Conceptul de performanta economica in literatura de specialitate 100
3.1.2.2. Performanta economica a intreprinderilor cotate la bursa in acceptiunea
Ordinelor Ministrului Finantelor Publice si a Codului Fiscal 106
3.1.2.3. Sistemul indicatorilor de masurare a performantei economice a
intreprinderilor cotate la bursa 122
3.2. Indicatori bursieri de cuantificare a performantelor intreprinderilor cotate 128
3.3. Indicatori moderni de cuantificare a performantei economice a intreprinderii 132
3.3.1. Valoarea economica adaugata (EVA) 134
3.3.1.1. Modalitati de calcul si semnificatie 135
3.3.1.2. Model de analiza a factorilor de influenta a valorii economice adaugate 138
3.3.1.3. Corelatia valoare economica adaugata - valoarea intreprinderii 139
3.3.1.4. Avantaje si limite ale indicatorului valoare economica adaugata 141
3.3.2. Valoarea adaugata de piata 144
3.3.2.1. Definitie, determinare si caracteristici 144
3.3.2.2. Corelatia valoare economica adaugata - valoarea adaugata de piata 146
3.3.3. Randamentul actiunilor (TSR - Total Shareholder Return) 147
3.3.4. Rata de rentabilitate a fluxurilor de numerar 148
3.3.4.1. Definitie si determinare 148
3.3.4.2. Rata de rentabilitate a fluxurilor de numerar, rata interna de rentabilitate
si discounted cash flow 149
3.3.4.3. Relatia antinomica CFROI - valoarea intreprinderii 151
3.3.4.4. Corelatia rata de rentabilitate a fluxurilor de numerar-valoarea de piata 152
3.3.5. Rata de rentabilitate a capitalului investit 153
3.3.6. Marja economica 153
Capitolul 4
PERCEPTIA RESPONSABILILOR FINANCIARI AI INTREPRINDERILOR ASUPRA PERFORMANTEI ECONOMICE
4.1. Alegerea subiectului cercetarii 156
4.2. Definirea ipotezelor de testat 156
4.3. Stabilirea metodologiei cercetarii 157
4.4. Alegerea metodei de colectare a datelor 157
4.5. Analiza datelor 159
4.6. Interpretarea rezultatelor. Validarea ipotezelor 174

Extras din proiect:

Capitolul 1 PIATA DE CAPITAL - CADRUL PERFORMANTELOR MICROECONOMICE

Economia nationala a oricarei tari se bazeaza in functionarea ei pe ansamblul resurselor mobilizabile de o maniera eficienta in vederea satisfacerii necesitatilor sociale si de dezvoltare ale populatiei. Cu precadere in sistemele economice moderne, circulatia pe o piata dinamica sub forma diferitelor tipuri de capital a acestor resurse intre entitatile economice care inregistreaza un deficit si cele ce doresc sa-si fructifice excedentul de resurse de care dispun reprezinta expresia fluxurilor reale de valoare, care fundamenteaza viabilitatea actualelor economii nationale considerate puternice si flexibile.

In dorinta de a se atinge acest nivel de dezvoltare, reactivarea pietei de capital in Romania a fost motivata de necesitatea restructurarii economiei, in stransa legatura cu procesul de privatizare. Intre intentiile axate pe teoria economica din domeniu si modalitatile prin care pana la urma avutia nationala a trecut din proprietatea statului in cea a diversilor investitori exista o mare discrepanta. Prin multiplele ei implicatii, aceasta discrepanta explica specificitatea pietei de capital romanesti, dezvoltarea inca nesatisfacatoare si evolutia cu sincope a vectorului ei, respectiv Bursa de Valori Bucuresti.

1.1. Continutul pietei de capital

Piata de capital cuprinde acele mecanisme economice prin care se mobilizeaza si se dirijeaza capitalurile din economie catre purtatorii cererii de fonduri. Exista in literatura de specialitate cel putin doua moduri importante de individualizare a pietei de capital:

a in viziunea anglo-saxona, piata de capital si piata monetara formeaza impreuna piata financiara1. In acest caz identificam piata de capital cu piata valorilor mobiliare care ofera posibilitatea investirii capitalurilor pe termen mediu si lung. Activitatea pietei de capital romanesti recomanda aderarea la aceasta opinie, conform careia piata de capital este totusi o componenta a pietei financiare.

Exista si o alta opinie2, care, desi utilizeaza drept criteriu de definire si incadrare a pietei de capital tipul activelor negociate si modul de introducere a acestora in circuitul economic, este asemanatoare viziunii anglo-saxone, considerand ca, pe langa piata de capital si cea monetara, piata financiara mai cuprinde si piata bancara. Dupa parerea noastra, acest ultim mod de definire a pietei financiare beneficiaza atat de completitudine, cat si de aplicabilitate la specificul pietei de capital

1 Anghelache G. - Bursa si piata extrabursiera, Editura Economica, Bucuresti, 2000, pag. 11

2 Ghilic-Micu B. - Bursa de valori, Editura Economica, Bucuresti, 1997, pag. 3

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

Capitolul 1 - Piata de capital - cadrul performantelor microeconomice 2

romanesti.

Din acest punct de vedere definim piata de capital ca fiind cadrul realizarii tranzactiilor pe termen mediu si lung cu active financiare, asigurandu-se astfel transferul capitalului disponibil catre utilizatorii ale caror nevoi exced sursele lor interne de acoperire. Valorile mobiliare emise pentru a atrage capital au caracter negociabil, adica investitorii si utilizatorii de fonduri le vand si le cumpara in mod permanent, in functie de propriile necesitati de obtinere a profitului, respectiv de finantare.

a in viziunea de origine franceza, piata de capital este cea care cuprinde pietele monetara, ipotecara si financiara.

Piata monetara este reprezentata de piata interbancara si de piata titlurilor de creanta negociabile (certificate de depozit, bilete de trezorerie emise de societati comerciale, bonuri de tezaur). Actorii pietei interbancare sunt Banca Centrala, bancile comerciale, trezoreria, casele de economii, iar tranzactiile se desfasoara sub forma creditarii si rambursarii imprumuturilor. Actor al pietei titlurilor de creanta negociabile poate fi orice agent economic.

Piata ipotecara este cadrul de mobilizare al creditului imobiliar prin intermediul organismelor care finanteaza constructia de locuinte. Biletele ipotecare emise de acestea se vand pe piata de capital, obtinandu-se lichiditati in schimbul lor. Beneficiarul imprumutului poate rambursa creditul cumparand de pe piata bilete ipotecare pana la concurenta valorilor insumate ale creditului si dobanzii aferente acestuia.

Pe piata financiara se emit si se tranzactioneaza valori mobiliare care concretizeaza valoarea capitalurilor pe termen lung, fara a se modifica natura lor.

In concluzie, definim piata de capital ca fiind acea componenta a pietei financiare care ofera posibilitatea investirii pe termen mediu si lung a capitalurilor concretizate in valori mobiliare.

Dupa caracteristicile lor valorile mobiliare se clasifica astfel3:

a valori mobiliare primare, care mobilizeaza pe termen lung capitalurile proprii sau imprumutate si asigura incasarea in viitor a unei parti din veniturile nete ale emitentului (actiuni; obligatiuni; drepturi de subscriere, drepturi de atribuire si warante);

a valori mobiliare derivate: contracte la termen anticipate (forward); contracte la termen, standardizate, viitoare (futures); contracte standardizate de optiuni (options). Contractele la termen (anticipate si viitoare) dau dreptul cumparatorului asupra unor active ale emitentului, la o anumita scadenta viitoare, in conditiile stabilite prin contract. Optiunile dau cumparatorului dreptul, dar nu si obligatia, de a vinde sau cumpara un anumit activ la o data viitoare, drept obtinut in schimbul platii catre vanzator a unei prime.

Bibliografie:

114.Monitorul Oficial nr. 48/2005 Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata

115. Monitorul Oficial nr. 85/2001 Ordin al Ministrului Finantelor Publice nr. 94/2001 pentru

aprobarea reglementarilor contabile armonizate cu Directiva IV a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

Ordin al Ministrului Finantelor Publice nr. 1827/2003 privind modificarea si completarea unor reglementari in domeniul contabilitatii

117. Monitorul Oficial nr. 210/1994 Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de

valori

118. Monitorul Oficial nr. 571/2004 Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

119. Monitorul Oficial nr. 156/2003 Ordinul Consiliului Concurentei nr. 16/28.01.2003 pentru

punerea in aplicare a Instructiunilor privind ajutorul de stat si capitalul de risc elaborate de Consiliul Concurentei in baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

120. Monitorul Oficial nr. 677/2005 Ordonanta Guvernului nr. 41/14.07.2005 privind

reglementarea unor masuri financiare

Descarcă proiect

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Adaptarea Metodelor de Evaluare si Analiza Performantelor Intreprinderii Cotate la Bursa la Exigentele Normelor Contabile Internationale.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Nu
Nota:
10/10 (4 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
255 pagini
Imagini extrase:
390 imagini
Nr cuvinte:
66 cuvinte
Nr caractere:
398 caractere
Marime:
4.17MB (arhivat)
Publicat de:
Anonymous A.
Nivel studiu:
Doctorat
Tip document:
Proiect
Domeniu:
Contabilitate
Tag-uri:
valoare mobiliara, contract, plata
Predat:
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune , Academia de Studii Economice din Bucuresti
Specializare:
Analiză Economico – Financiară
Materie:
Contabilitate
Sus!