Sistem informatic integrat de e-guvernare pentru municipiul Arad

Previzualizare proiect:

Cuprins proiect:

Capitolul 1 Cadrul general FEDR 1
1.1Istoric FEDR 2
1.2Constituirea si distribuirea sumelor in FEDR 3
1.3 Distribuirea sumelor din FEDR in Romania4
Capitolul 2 POS CCE 5
2.1 Descrierea POS CCE6
2.2 Obiectiv general si obiective specifice 7
2.3 Axe prioritare 8
2.4 Incadrarea Proiectului ,,Sistem Informatic Integrat pentru furnizarea de servicii de e-Guvernare pentru Municipiul Arad" in Axa Prioritara 3: TIC pentru sectoarele privat si public 9
Capitolul 3. "Sistem Informatic Integrat pentru furnizarea de servicii de e- Guvernare pentru Municipiul Arad" 16
3.1 Datele generale ale proiectului 16
3.2 Bugetul alocat proiectului 19
3.3 Fluxul informational si financiar 21
3.4 Institutiile implicate in POS CCE la nivelul proiectului "Sistem Informatic Integrat pentru furnizarea de servicii de e-Guvernare pentru Municipiul Arad" 24
Concluzii

Extras din proiect:

Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) este unul dintre principalele instrumente ale politicii de coeziune europene. Obiectivul acestuia este de a contribui la reducerea disparitatilor dintre regiunile europene in materie de niveluri de dezvoltare si la reducerea intarzierilor inregistrate in dezvoltarea regiunilor defavorizate. Se acorda o atentie deosebita regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav si permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice, caracterizate printr-o densitate foarte scazuta a populatiei, precum si regiunile insulare, transfrontaliere si muntoase.

O data cu aderarea Danemarcei, Irlandei si Regatului Unit, la 1 ianuarie 1973, Comunitatea Europeana s-a extins si s-a simtit tot mai acut nevoia unui instrument specific de sprijin in domeniul dezvoltarii regionale. Acutizarea acestei nevoi a fost generata atat de cresterea decalajelor de dezvoltare dintre regiunile componente ale Comunitatii, cat si de gasirea unor sisteme la deja complicata politica agricola.

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) este un fond special al comunitatii europene, creat in anul 1975 in scopul finantarii zonelor defavorizate si reducerii dezechilibrelor existente in prezent intre diferite regiuni ale Uniunii Europene. El este cel mai important fond structural in termeni de resurse, acordand ajutoare financiare zonelor defavorizate, find astfel un important instrument de corectie a dezechilibrelor regionale. Principiile alocarii acestui fond sunt: concentrarea pe obiective si regiuni (pentru maximizarea efectelor), parteneriatul intre Comisia Europeana, statele membre UE si autoritatile locale si regionale (pentru planificarea si punerea in practica a interventiei structurale), programarea interventiei si aditionalitatea contributiei comunitare (care nu trebuie sa se substituie celei nationale).

FEDR trebuie sa contribuie la cresterea coeziunii economice si sociale si reducerea disparitatilor regionale, prin sprijinirea dezvoltarii si ajustarii structurale a economiilor regionale, inclusiv conversia regiunilor aflate in declin industrial si a regiunilor ramase in urma, cooperarii frontaliere, transnationale si interregionale. In acest sens, FEDR va sustine prioritatile Comunitatii, in special intarirea competitivitatii si inovarii, crearea de locuri de munca pe termen lung si asigurarea dezvoltarii durabile.

1.2Constituirea si distribuirea sumelor in FEDR

Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara in scopul corectarii principalelor decalaje intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni.

Obiectivele prioritare pentru finantare din FEDR sunt :

1.Consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii;

2.Imbunatatirea accesului si a utilizarii si cresterea calitatii TIC;

3.Imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor, a sectorului agricol (in cazul FEADR) si a sectorului pescuitului si acvaculturii (pentru FEPAM);

4.Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon in toate sectoarele.

Interventiile in infrastructura prin acest fond sunt concentrate pe cresterea potentialului economic, dezvoltare, adaptarea structurala si la crearea si mentinerea de locuri de munca durabile in regiunile intarziate in privinta dezvoltarii Totodata include si investitii care contribuie la crearea si dezvoltarea retelelor trans-europene in sectoarele transporturilor, telecomunicatiilor si energiei, tinand cont de necesitatea de interconectare a regiunilor centrale ale comunitatii, cu cele care prezinta dezavantaje structurale, care deriva din pozitia insulara, lipsa cailor de acces si situarea la periferie. In regiunile sau zonele care intra in zone de reconversie economica si sociala alaturi de regiunile intarziate in privinta dezvoltarii, FEDR poate participa la finantarea investitiilor in domeniul infrastructurii zonelor industriale in declin, renovarea zonelor urbane degradate precum si relansarea si integrarea zonelor rurale si a celor dependente de pescuit. In acelasi timp sunt finantate activitatile creatoare de locuri de munca, inclusiv cele care vizeaza conectarea infrastructurilor de comunicare si de alta natura.

Altfel spus, FEDR sustine in particular urmatoarele sectoare:

- mediul productiv, in special pentru dezvoltarea competitivitatii si investitiilor durabile ale intreprinderilor mici si mijlocii, si pentru cresterea capacitatii de atractie a regiunilor prin intermediul potentialului infrastructurii lor;

- cercetarea si dezvoltarea tehnologica in scopul favorizarii dezvoltarii de noi tehnologii;

- dezvoltarea societatii informationale;

- dezvoltarea turismului si a investitiilor in patrimoniul cultural, inclusiv protectia acestuia si a celui natural, cu conditia de a crea locuri de munca;

- protectia si ameliorarea mediului tinand cont de principiul precautiei si actiunile preventive in sprijinul dezvoltarii economice, utilizarii depline si eficace a energiei si dezvoltarea surselor de energie regenerabile;

- sustinerea egalitatii sanselor intre barbati si femei prin crearea de intreprinderi si infrastructura de servicii care sa faciliteze concilierea dintre viata de familie si cea profesionala.

Astfel pentru 2007-2013 au fost stabilite 3 obiective respectiv trei instrumente financiare. Aceste obiective vor fi atinse prin alocarea de sprijin financiar statelor membre din:

Bibliografie:

Petre Brezeanu,Finante Europene, Editura CH. Beck, Bucuresti, 2007;

Dornean, Adina, Gestiunea fondurilor structurale europene, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2013, 2016;

Dumitru Oprea,Gabriela Mesnita,Fonduri Europene pentru Romania in perioada 2007-2013, Editura Sedcom Libris, Iasi;

GHIDUL SOLICITANTULUI Axa III ,,Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public",Domeniul Major de Interventie 2 ,,Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice";

Hotararea nr. 333 din 30 septembrie 2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Sistem Informatic Integrat de e-Guvernare pentru Municipiul Arad".

WEBOGRAFIE

http://www.primariaarad.ro

www.europa.eu

www.eufinantare.info

http://amposcce.minind.ro

www.inforegio.ro

fonduri@mcti.ro

http://economie.gov.ro

Download proiect

Primești proiectul în câteva minute,
cu sau fără cont

Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
30 pagini
Imagini extrase:
30 imagini
Nr cuvinte:
7 905 cuvinte
Nr caractere:
50 075 caractere
Marime:
202.48 KB (arhivat)
Nivel studiu:
Master
Tip document:
Proiect
Domeniu:
Alte domenii
Data publicare:
15.05.2017
Structură de fișiere:
  • Sistem informatic integrat de e-guvernare pentru municipiul Arad.docx
Predat:
la master
Profesorului:
Lect. dr. Adina Dornean

Ai gasit ceva în neregulă cu acest document?

Te-ar putea interesa și:
Conceptul de activitate economica si sociala presupune un proces complex prin care oamenii produc...
1 Introducere. Definitie, scop si trasaturi Una dintre cele mai frecvente intrebari referitoare...
Putini specialisti din domeniul financiar ar fi putut ghici cu mai bine de 40 de ani in urma...
Stiinta economica este deseori perceputa ca "stiinta abundentei" sau "a raritatii...
INTRODUCERE In dictionarul explicativ al limbii romane se precizeaza ca prin ocrotirea sanatatii...
Sus!