525 de documente pentru Master

Documente / Master

 • Imagine document Fundamentarea deciziei de finanțare la SC Zentiva SA

  Fundamentarea deciziei de finanțare la SC Zentiva SA

  Proiect / Economie / Master

  INTRODUCERE Finanțarea reprezintă opțiunea întreprinderii de a-și acoperi nevoile de finanțare a proiectelor avute în vedere prin fonduri proprii, împrumutate sau participație. Am ales această temă deoarece noi considerăm că partea cea mai importantă pentru o entitate o constituie...

  40 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Diagnosticarea economico-financiară a SC S.M.A.R.T. SA

  Diagnosticarea economico-financiară a SC S.M.A.R.T. SA

  Disertație / Economie / Master

  Introducere Prin intermediul acestei lucrări mi-am propus scoaterea în evidență a modului în care informațiile situatiilot financiare sunt prezentate și valorificate pentru caracterizarea poziției financiare a întreprinderii, caracterizarea activității firmei și a performanțelor sale....

  39 pagini pdf Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Mierea ecologică

  Mierea ecologică

  Proiect / Industria Alimentară / Master

  1.INTRODUCERE Mierea de albine este un produs natural complex, rezultat al nectarului floral al plantelor și al imbogațirii acestuia de către albine (Apis mellifera L) cu substanțe proprii, prin acțiunea sucului secretat de glandele acestora. Viața albinelor este in permanența...

  15 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Fermentarea mustului de bere

  Fermentarea mustului de bere

  Proiect / Chimie Generală / Master

  1. MEMORIU JUSTIFICATIV Prin fermentarea mustului de bere se urmărește transformarea în mare parte a zaharurilor fermentescibile în alcool și dioxid de carbon. În condiții obișnuite ale fabricației berii - procedeul clasic- prin fermentare submersă sau inferioară, se folosesc tulpini de...

  132 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Plan de afaceri - Magazin SH

  Plan de afaceri - Magazin SH

  Proiect / Management / Master

  Introducere: Mulți oameni se gândesc să pornească o afacere, dar unii dintre ei nu știu exact ce, iar alții știu ce ar dori, dar se gandesc la investiția pe care o presupune o astfel de decizie. Desigur, este de la sine înțeles faptul că deschiderea unei afaceri implică o anumită...

  20 pagini docx Cuprins
 • Imagine document Acțiunea undelor electromagnetice asupra organismelor

  Acțiunea undelor electromagnetice asupra organismelor

  Referat / Ecologie / Master

  Câmpul electromagnetic este ansamblul câmpurilor electrice și magnetice, care oscilează și se generează reciproc. James Clerk Maxwell a introdus noțiunea de câmp electromagnetic ca o realitate fizică, ca o entitate ce conține două laturi: câmpul electric și câmpul magnetic. Cele două...

  20 pagini docx Bibliografie
 • Imagine document Caiet practică Birou Executor Judecătoresc

  Caiet practică Birou Executor Judecătoresc

  Proiect / Administrație Publică / Master

  I. Organizarea activității executorilor judecătorești Executorii judecătorești funcționează după cum urmează: Camera executorilor judecătorești În circumscripția fiecărei curți de apel funcționează câte o Cameră a executorilor judecătorești, cu personalitate juridică. Din Camera...

  12 pagini docx
 • Imagine document Studiu de caz CSR Coca-Cola România

  Studiu de caz CSR Coca-Cola România

  Proiect / Marketing / Master

  Capitolul 1. Prezentare firmei Coca-Cola HBC România este lider în industria băuturilor nonalcoolice din România și face parte din Grupul Coca-Cola Hellenic Bottling Company - al doilea cel mai mare îmbuteliator de produse ale The Coca-Cola Company în ceea ce privește volumul - cu...

  19 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Falsificarea produselor alimentare - Falsificarea laptelui

  Falsificarea produselor alimentare - Falsificarea laptelui

  Proiect / Agronomie / Master

  1. CARACTERIZAREA LAPTELUI Laptele este un lichid nutrient produs de glandele mamare ale mamiferelor femele. Este sursa principală de nutriție a nou-născuților, înainte de a fi capabili să digere și alte mâncăruri. Fiind un produs biologic, compoziția și proprietățile sale variază în...

  15 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Politică deșeuri Sector 4 București

  Politică deșeuri Sector 4 București

  Referat / Alte domenii / Master

  Contextul European Programele multianuale de acțiune pentru mediu stabilesc cadrul pentru viitoarele acțiuni în toate domeniile politicii de mediu. Articolul 11 și articolele 191-193 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). UE are competența de a acționa în toate...

  19 pagini pptx
 • Imagine document Strategii adoptate de organizație

  Strategii adoptate de organizație

  Proiect / Management / Master

  INTRODUCERE Am ales să studiez IFRS nr 8 - Segmente operaționale deoarece acestea are importanță deosebită în cadrul raportărilor din interiorul companiilor. În primul capitol lucrarea de față studiază notiunile teoretice ale IFRS nr 8 - Segmentelor Operaționale, unde am realizat o...

  18 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Valorificarea deșeurilor

  Valorificarea deșeurilor

  Referat / Ecologie / Master

  Motto: „Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă" (Lavoisier) Plecând de la ierarhia specifică managementului deșeurilor, deșeurile a căror formare nu poate fi evitată trebuie valorificate conform posibilităților. Măsurile de valorificare a deșeurilor trebuie...

  8 pagini docx
 • Imagine document Portal e-Learning

  Portal e-Learning

  Disertație / Limbaje de Programare / Master

  I. Introducere 1.1. Introducere Odată cu dezvoltarea din ce în ce mai puternică a internetului, au luat amploare si aplicațiile de tipul server-client ce rulează prin intermediul acestuia. Principalele avantaje ale aplicațiilor web față de o aplicație clasică de tip desktop, sunt:...

  55 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Părinți divorțați

  Părinți divorțați

  Disertație / Psihologie / Master

  ADNOTARE Teza de master în psihologie Consilierea psihopedagogică a copiilor cu părinți divorțați, elaborată de Luchianov Veronica, Chișinău, 2019, include următoarele compartimente: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 47 titluri, 64 pagini de...

  66 pagini pdf Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Statistică în afaceri

  Statistică în afaceri

  Proiect / Statistică / Master

  Introducere Statistica se ocupă de obținerea de informații relevante din datele disponibile într-un volum suficient de mare. Informațiile pot fi folosite pentru a înțelege datele disponibile (statistică descriptivă) sau pentru a descoperi noi informații despre evenimente și relațile...

  26 pagini docx Cuprins Bibliografie
Sus!