525 de documente pentru Master

Documente / Master

 • Imagine document Proiect de parteneriat - Învață să trăiești românește, o săptămână la bunicii din Bucovina

  Proiect de parteneriat - Învață să trăiești românește, o săptămână la bunicii din Bucovina

  Proiect / Psihopedagogie / Master

  Rezumat Proiectul educațional „Învață să trăiești românește! O săptămână la bunicii din Bucovina” se focalizează pe redescoperirea vieții sănătoase tinerelor generații din spațiul urban. Copii din clasele I-IV de școala B.P.Hașdeu Iași împreună cu învățătorii acestora au luat inițiativa...

  10 pagini docx Cuprins
 • Imagine document Izolații hidrofuge la construcții

  Izolații hidrofuge la construcții

  Referat / Construcții / Master

  Ce este o HIDROIZOLAȚIE? - o structură etanșă, continuă și omogenă de protecție a elementelor sau părților de construcție împotriva infiltrațiilor și/sau exfiltrațiilor apei și/sau a umidității naturale a mediului; - Hidroizolat sau impermeabil este o caracteristică a obiectelor ce sunt...

  29 pagini ppt Bibliografie
 • Imagine document Managementul calității în serviciul de ambulanță județean

  Managementul calității în serviciul de ambulanță județean

  Referat / Administrație Publică / Master

  A1. Structura serviciului de ambulanță Structura serviciului de ambulanță Serviciul de Ambulanță Județean Brăila este organizat și funcționează în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Ordinului M.S.P. nr.2021/2008 pentru aplicarea titlului IV „Sistemul...

  15 pagini ppt Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Managementul calității mediului intr-o societate comercială

  Managementul calității mediului intr-o societate comercială

  Disertație / Chimie Generală / Master

  0. INTRODUCERE Odată cu intrarea Romaniei în UE se observă un interes tot mai mare al firmelor și organizațiilor pentru protejarea mediului înconjurător și pentru aspectele legate de mediu. În acest scop o serie de firme/organizații au început să introducă în strategiile lor de...

  82 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Etică și integritate academică

  Etică și integritate academică

  Referat / Construcții / Master

  Introducere Colectarea, transportul și depozitarea produselor petroliere constitue un ansamblu de activități de mare importanță, prin care se asigură aprovizionarea cu materie primă a rafinăriilor și combinatelor petrochimice. În acest ansamblu, un rol deosebit de important îi revine...

  5 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Aplicații date la CECCAR

  Aplicații date la CECCAR

  Curs / Contabilitate / Master

  1. Un magazin de vânzări cu amănuntul are o politică de rambursare a contravalorii bunurilor returnate de către clienții nemulțumiți, chiar și atunci când nu are obligația legală de a o face. Politica sa este cunoscută pe piață. Statisticile arată că anual sunt returnate produse a...

  16 pagini docx
 • Imagine document Curtea Europeană de Conturi și bugetul cominitar

  Curtea Europeană de Conturi și bugetul cominitar

  Referat / Știința Administrației / Master

  GENERALITĂȚI Curtea de Conturi, cu sediul la Luxemburg,a fost creată prin Tratatul din 22 iulie 1975,intrat în vigoare în iulie 1977.A fost creată la inițiativa Parlamentului european, prin Tratatul de revizuire a dispozițiilor bugetare de la Bruxelles. Înființarea Curții de Conturi se...

  12 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Principiile dispozitivelor SQUIDs (Superconducting Quantum Interference Devices)

  Principiile dispozitivelor SQUIDs (Superconducting Quantum Interference Devices)

  Referat / Fizică / Master

  1. Introducere Domeniul biomagnetismului cuprinde detectarea câmpurilor magnetice extrem de slabe generate de sistemele biologice, de exemplu, curenții ionici în celulele nervoase și țesutul cardiac sau prin nanoparticule magnetice (MNP) ale magnetitei (Fe3O4) care se consideră că apar...

  12 pagini pdf Bibliografie
 • Imagine document Monografie contabilă la SC Berrmas Suceava

  Monografie contabilă la SC Berrmas Suceava

  Proiect / Contabilitate / Master

  PARTEA I CAPITOLUL 1- IAS 2 STOCURI APLICAȚIA 1 În luna august anul N societatea Vitarom SRL fabrică scaune pentru birouri . Costurile directe aferente unităților produse: 400.000 lei, regia variabilă de producție: 240.000 lei, regia fixă de producție 250.000 lei, produse fabricate...

  122 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Rolul jocurilor de mișcare în cadrul activități motrice obligatorie în învățământul liceal de masă

  Rolul jocurilor de mișcare în cadrul activități motrice obligatorie în învățământul liceal de masă

  Referat / Educație Fizică / Master

  Motto: „Jocul este și o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăși viața copilului”- Mc. Dougall Definiția jocurilor de mișcare Jocul - este o activitate complexă, predominant motric și emoțională, desfășurată spontan după reguli prestabilite, în...

  9 pagini docx Bibliografie
 • Imagine document Strategie de consum durabil

  Strategie de consum durabil

  Curs / Agronomie / Master

  1. Achizitii publice ecologice Abordare teoretica/metodologica - Procesele în care autoritățile publice cumpără bunuri și servicii cu impact redus asupra mediului, pe întreaga durată de viață cumpărarea de produse și servicii cu performanță mare din punctul de vedere al protecției...

  86 pagini pdf Cuprins
 • Imagine document Comerciantul și profesionistul

  Comerciantul și profesionistul

  Referat / Drept Civil / Master

  Contabilitatea si Auditul Entitatilor Economice Comerciantul si profesionistul Coordonator: Masterand: Conf. C. Gheorghe CAEE an 2 In sistemul vechiului drept comercial, institutiile juridice folosite erau cele ale faptelor de comert, de aici s-a derivat si notiunea de comerciant....

  4 pagini docx Bibliografie
 • Imagine document Personalitatea umana, elemente definitorii - Aptitudini, temperament, caracter

  Personalitatea umana, elemente definitorii - Aptitudini, temperament, caracter

  Proiect / Psihologie / Master

  1. Introducere Personalitatea este definită ca fiind conduita unei persoane, adică ceea ce o caracterizează și o diferențiază de alte persoane. Personalitatea se formează încă de la naștere și continuă să se dezvolte pe tot parcursul vieții, având la bază ereditatea și fiind puternic...

  41 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Analiza riscurilor unui proiect de digitalizare

  Analiza riscurilor unui proiect de digitalizare

  Referat / Management / Master

  1. INTRODUCERE Un studiu realizat în anul 2017 de către Frey și Osborne demonstrează faptul că 47% dintre locurile de muncă sunt predispuse la înlocuirea de mașini specializate în următoarele decenii. Există însă și alte studii care confirmă acest lucru, procesul în care se dorește cel...

  10 pagini doc Bibliografie
 • Imagine document Redactarea unei dileme de etică profesională

  Redactarea unei dileme de etică profesională

  Referat / Pedagogie / Master

  Cu toții știm că nu există societatea ideală, însă în multe domenii există situații, fapte, comportamente care te supără, chiar te revoltă. Simți nevoia să faci ceva, dar în cele mai multe cazuri, un simplu individ nu poate face mare lucru. Foarte mulți dintre noi observăm, sesizăm...

  5 pagini docx
Sus!