8268 de documente pentru Liceu

Materie sau Domeniu

Documente / Liceu

 • Imagine document O scrisoare pierdută

  O scrisoare pierdută

  Comentariu / Limba și Literatura Română / Liceu

  I.L.Caragiale se regăsește între marii clasici ai literaturii române, alături de Ion Creangă, Mihai Eminescu și Ioan Slavici. Opera sa cuprinde proză scurtă („Momente și schițe”) și piese de teatru (drama „Năpasta” și comediile „O noapte furtunoasă”, „O scrisoare pierdută”, „D’ale...

  2 pagini doc
 • Imagine document Iona

  Iona

  Comentariu / Limba și Literatura Română / Liceu

  Dramaturgia din perioada postbelică se caracterizează prin eliberarea de formele tradiționale, prin încălcarea convențiilor constitutive ale genului și ale speciilor, prin găsirea unor modalități de expresie noi precum: teatrul parabolic, parodic, teatrul absurdului, valorificarea unor...

  2 pagini doc
 • Imagine document Aci sosi pe vremuri

  Aci sosi pe vremuri

  Comentariu / Limba și Literatura Română / Liceu

  Tradiționalismul este o ideologie manifestată în sfera social-politică și literar-culturală, în prima jumătate a secolului al XX-lea, în opoziție cu direcția modernistă. Între cele două războaie mondiale, polemica modernism-tradiționalism se amplifică, existând mai multe variante ale...

  2 pagini doc
 • Imagine document Umanismul Românesc

  Umanismul Românesc

  Referat / Limba și Literatura Română / Liceu

  Umanismul denumește o atitudine filosofică prin care omul și valorile naturii umane sunt așezate deasupra valorilor materiale, politice și religioase. Umanismul a fost curentul de gândire care a dominat epoca Renașterii, în sec. al XIV-lea- al XVI-lea, având expresii strălucite în plan...

  3 pagini doc
 • Imagine document Tudor Arghezi - Modernismul

  Tudor Arghezi - Modernismul

  Referat / Limba și Literatura Română / Liceu

  Modernismul Literatura română interbelică se caracterizează prin două tendințe majore, contradictorii - modernismul și tradiționalismul. În literatura română interbelică, modernismul este o doctrină estetică promovată de Eugen Lovinescu prin intermediul revistei și al cenaclului...

  2 pagini doc
 • Imagine document Moromeții

  Moromeții

  Comentariu / Limba și Literatura Română / Liceu

  Marin Preda este un reprezentant de seamă al perioadei postbelice a literaturii române. Debutează în anul 1941 cu schița ”Pârlitu’” în ziarul “Timpul”. Primul său volum de nuvele este intitulat “Întâlnirea din pământuri”, urmat de romanele “Marele singuratic”, “Delirul”, “Cel mai iubit...

  4 pagini doc
 • Imagine document Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

  Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

  Comentariu / Limba și Literatura Română / Liceu

  Poet, romancier, dramaturg, publicist, eseist, Camil Petrescu reușește, în perioada interbelică, să realizeze sincronizarea cu literatura europeană, atât prin cele două romane ale sale - „Ultima noapte de dragoste, întâia oapte de război”, „Patul lui Procust” -, cât și prin teoriiloe...

  3 pagini doc
 • Imagine document Enigma Otiliei

  Enigma Otiliei

  Comentariu / Limba și Literatura Română / Liceu

  George Călinescu se încadrează în seria personalităților românești de tip enciclopedic, spirit polivalent, critic și istoric literar, romancier, poet, dramaturg, își desfășoară activitatea la sfârșitul perioadei interbelice și începutul perioadei contemporane. Scrie volume de versuri...

  3 pagini doc
 • Imagine document Ion

  Ion

  Comentariu / Limba și Literatura Română / Liceu

  înfățișează universul rural în mod realist, fără idilizarea din proza sămănătoristă. Nucleul romanului se află în nuvelele anterioare: Zestrea, Rușinea, Temerea, Răfuiala. Romanul Ion este un roman realist de tip obiectiv aparținând prozei interbelice. De asemenea, este un roman social,...

  4 pagini doc
 • Imagine document Baltagul

  Baltagul

  Comentariu / Limba și Literatura Română / Liceu

  Mihail Sadoveanu este unul dintre marii prozatori români ai secolului al XX-lea. Opera sa cuprinde povestiri, nuvele și romane care abordează teme diverse: istoria, natura, viața satului românesc („Frații Jderi”, „Neamul Șoimăreștilor”, „Hanul Ancuței”, „Baltagul”, „Dumbrava...

  3 pagini doc
 • Imagine document Originea și dezvoltarea limbii române

  Originea și dezvoltarea limbii române

  Referat / Limba și Literatura Română / Liceu

  Limba română s-a format din contopirea limbii latine vorbite de coloniștii romani cu limba geto-dacă. Începând cu anul 106, după cucerirea Daciei de către romani, geto-dacii au fost nevoiți să se amestece cu coloniștii romani. Dacia este transformată în provincie a Imperiului și aici...

  4 pagini doc
 • Imagine document Moara cu noroc

  Moara cu noroc

  Comentariu / Limba și Literatura Română / Liceu

  Ioan Slavici este unul dintre cei patru mari clasici ai literaturii române și se afirmă ca un deschizător de drumuri prin crearea romanului realist obiectiv și prin integrarea elementelor de analiză psihologică în proza sa. Universul prozei sale se axează, în principal, pe prezentarea...

  3 pagini doc
 • Imagine document Alexandru Lăpușneanul

  Alexandru Lăpușneanul

  Comentariu / Limba și Literatura Română / Liceu

  Prezentarea operei Este întemeietorul prozei moderne. Capodopera sa, nuvela istorică Alexandru Lăpușneanul, apare în primul număr al revistei Dacia literară alături de orientarea programatică a epocii moderne în literatură, dată de Mihail Kogălniceanu. Nuvela se înscrie în curentul...

  3 pagini doc
 • Imagine document Leoaica tânără, iubirea

  Leoaica tânără, iubirea

  Comentariu / Limba și Literatura Română / Liceu

  - Generația ’60 sau neomodernismul poetic În poezia postbelică se disting trei perioade: a) Realismul socialist sau proletcultismul (1948-1964) b) Neomodernismul ( generația ’60) c) Postmodernismul (generația ’80) Realismul socialist a însemnat o abatere a poeziei de la drumul ei -...

  2 pagini doc
 • Imagine document Riga Crypto și lapona Enigel

  Riga Crypto și lapona Enigel

  Comentariu / Limba și Literatura Română / Liceu

  Poetul a fost dublat de un matematician și, de aceea, modul de a gândi în spiritul abstract al matematicii s-a impus și în planul poeziilor. Poetul însuși afirma într-un interviu „Pentru mine poezia este o prelungire a geometriei, așa că, rămânând poet, n-am părăsit niciodată domeniul...

  2 pagini doc

Sus!