Predarea predicatului în limba română

Previzualizare licența:

Extras din licența:

Gramatica - disciplină școlară în ciclul primar

Studiul gramaticii limbii române în clasele I-IV urmărește fundamentarea științifică a exprimării corecte a elevilor. Limba reprezintă principalul mijloc de comunicare între membrii unei colectivități, alcătuit din sistemul gramatical lexical.

„Gramatica este un ansamblu de reguli privitoare la modificarea cuvintelor și la îmbinarea lor în propoziții și fraze. Din această definiție rezultă că există două feluri de reguli gramaticale, care reprezintă cele două părți constitutive ale gramaticii: morfologia și sintaxa. Morfologia cuprinde regulile privitoare la forma cuvintelor și la modificările formale ale cuvintelor studiate de părți de vorbire; sintaxa cuprinde regulile privitoare la îmbinarea cuvintelor în propoziții și fraze”.

Privită din perspectiva disciplinei școlare la clasele I-IV, pe lângă faptul că a apărut din necesitatea dezvoltării și cultivării capacităților de exprimare corectă, gramatica mai cuprinde și elemente de fonetică și vocabular care sunt și ele, ramuri ale lingvisticii. Astfel, fonetica studiază sunetele unei limbi, iar vocabularul (lexicul) cuprinde totalitatea cuvintelor folosite într-o limbă.

Din cele prezentate mai sus rezultă că scopul principal al gramaticii este acela de „cultivare a limbajului la elevi”; referindu-ne, prin limbaj la procesul prin care aceștia își exprimă ideile și sentimentele prin intermediul limbii. În acest sens trebuie înțeles faptul că, în studiul gramaticii, deși se operează cu abstracțiuni, această disciplină are un pronunțat caracter practic. Domeniul aplicării în practică a cunoștințelor de gramatică îl constituie comunicarea, exprimarea corectă.

Prin studiul gramaticii elevii înțeleg logica limbii, bogăția ei și se deprind să folosească în mod corect și conștient, atât în vorbire cât și în scriere, un vocabular adecvat, o exprimare corectă. Studiind gramatica, elevii reușesc să înțeleagă mai bine gândurile altora și să se folosească de limbă ca mijloc de comunicare, de acumulare a unor cunoștințe.

Aspecte metodologice ale studierii sintaxei în clasele primare

Mijloc de expresie și de comunicare, limba este însușită de către elevi încă din primii ani de viață, școala asigurând continuitatea învățării începute în familie. Limba poate fi definită ca un ansamblu de mijloace fonetice, lexicale și gramaticale, organizate în sisteme, servind ca instrument de comunicare între membrii unei comunități lingvistice.

Domeniului limbă și comunicare îi sunt circumscrise elemente de construcție a comunicării, al căror studiu începe în clasele primare. Elevii învață că orice act de vorbire este o structură complexă, ale cărei elemente componente se intercondiționează și se completează unele pe altele, cunosc logica limbii ca mijloc de comunicare, se deprind să folosească limba română corect și conștient.

Pentru a face din limbă un instrument din ce în ce mai precis, mai corect și mai expresiv în serviciul gândirii și comunicării, școala acționează. Astfel, cadrul didactic conduce elevul spre conștientizarea posibilităților de utilizare a limbii ajutându-l la o mai bună exprimare a sentimentelor, a ceea ce gândește, oferindu-i instrumentele de care are nevoie, punând accentul, nu pe memorarea noțiunilor, ci pe capacitatea de a le aplica.

Scopul studierii limbii române în școală este acela de a forma buni utilizatori de limba română; aceasta fiind folosită atât ca mijloc de comunicare, cât și ca modalitate de cunoaștere.

Cum se poate perfecționa comunicarea orală și scrisă? Este foarte bine de știut că aceasta se perfecționează prin aplicarea cunoștințelor de limbă, vizând corectitudinea gramaticală, ortoepică, ortografică și de punctuație a comunicării, care stimulează pozitiv capacitatea de comunicare.

Prin comunicarea gramaticală înțelegem formarea abilităților de înțelegere a funcționării limbii, precum și la utilizarea conștientă a sistemului de relații gramaticale în vederea deprinderii unei exprimări elaborate, atât în varianta normativă (standard), cât și în cea expresivă, afectivă, subiectivă. Acest fapt se referă la modalitatea noastră de exprimare; în sensul că, atât în scris, cât și în exprimarea orală, noi trebuie să respectăm anumite reguli, anumite norme.

La baza studiului limbii, a procesului de însușire a noțiunilor gramaticale stă principiul concentric, precizează Golubițchi Silvia, dr., conf.univ.la Universitatea de Stat din Tiraspol, al reluării cunoștințelor de la un an de studiu la altul prin acumulare calitativă și cantitativă. Elevii reiau, pe un plan superior, noțiunile învățate anterior, își lărgesc sfera de cunoștințe și de noțiuni pe baza materialului de limbă, la început pe baza exercițiilor de vorbire și apoi prin perceperi, reprezentări.

Conform teoriei psihogenetice a lui Jean Piaget, există mai multe cicluri ce respectă stadializarea dezvoltării intelectuale a elevilor. Astfel ciclului achizițiilor fundamentale îi corespunde etapa pregramaticală, etapa anterioară studiului sistematic al gramaticii; iar etapa gramaticală începe în clasa a III-a, odată cu începutul ciclului de dezvoltare. În această etapă este foarte importantă utilizarea celor învățate în comunicare, în receptarea și producerea mesajelor orale și scrise, nu învățarea regulilor gramaticale.

Descarcă licența

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Predarea predicatului in limba romana.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2022
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
48 pagini
Imagini extrase:
48 imagini
Nr cuvinte:
15 686 cuvinte
Nr caractere:
80 098 caractere
Marime:
228.26KB (arhivat)
Publicat de:
Nicoleta V.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Licența
Domeniu:
Limba Română
Predat:
Facultatea de Litere , Universitatea din Craiova din Craiova
Specializare:
PIPP
Materie:
Limba Română
An de studiu:
II
Profesorului:
Nicoleta Nica
Nota primită:
Nota 10
Sus!