Racordarea unui consumator industrial la rețeaua de 20 kV

Previzualizare licența:

Cuprins licența:

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ALIMENTAREA CU ENERGIE
ELECTRICĂ A CONSUMATORILOR ... .. 5
1.1. Introducere 5
1.2. Generalități despre Sistemul Electoenergetic ... 5
1.3. Clasificare consumatori 6
1.4. Stabilirea soluțiilor de racordare ... 7
2. PARAMETRII REȚELELOR ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE ... 10
2.1. Generalități ... 10
2.2. Parametrii liniilor electrice ... 10
3. ECHIPAMENTE, CONDUCTOARE ȘI CABLURI FOLOSITE ÎN
INSTALAȚIILE DE MEDIE TENSIUNE . 18
3.1. Clasificarea echipamentelor electrice ... 18
3.2. Echipamente utilizate în instalațiile de racordare și posturi de transformare ... 19
3.3. Conductoare și cabluri MT utilizate în instalațiile de racordare ... 31
4. RACORDAREA UNUI CONSUMATOR INDUSTRIAL LA REȚEAUA DE
20 kV ... 33
4.1. Date generale despre investiție .. 34
4.2. Stabilirea soluției de alimentare . 37
4.3. Dimensionare si alegere echipamente 39
4.4. Fise tehnice aferente echipării instaltiiei de racordare ... 54
5. CONCLUZII .. . 62
BIBLIOGRAFIE

Extras din licența:

CAPITOLUL I.

ASPECTE GENERALE PRIVIND ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

A CONSUMATORILOR

1.1. Introducere

Energia electrică este un factor esențial pentru determinarea bunei funcționari în

majoritatea segmentelor de activitate ale unei economii.

Eficiența funcționării unui sistem de alimentare cu energie electrică determină într-o

măsură destul de mare eficiența funcționării oricărei întreprinderi industriale și calitatea

producției acesteia.

Sistemul de alimentare cu energie electrică al unui consumator este destinat pentru

asigurarea alimentarii cu energie electrică a receptoarelor electrice ale acestuia. Receptorul

electric este un dispozitiv care transformă energia electrică în altă formă de energie pentru

utilizare (de exemplu: motoare electrice, corpuri de iluminat, aparate de climatizare etc.), [27].

1.2. Generalități despre Sistemul Electoenergetic

Un sistem electroenergetic este alcătuit din ansamblul instalațiilor de producere,

transport, distribuție și consum de energie electrică conectate între ele într-un anumit mod.

Energia electrică este produsă în centrale termoelectrice, hidroelectrice, nucleare și

resurse regenerabile, este transportată, transformată și distribuită la consumatori prin rețele

electrice formate din linii electrice aeriene (LEA), linii electrice subterane (LES), stații de

transformare (ST), puncte de conexiuni (PC) și posturi de transformare (PT), [20].

Fig. 1.1. Sistem electroenergetic

Cele mai importante condiții tehnico - economice ce trebuie îndeplinite de sistemul de

alimentare cu energie electrică a consumatorilor sunt următoarele:

- continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor;

- siguranță în funcționare;

- asigurarea parametrilor calitativi ai energiei electrice furnizate;

- eficienta economică a investițiilor.

În documentațiile de specialitate se folosesc abrevieri precum cele enumerate mai jos:

- ANRE - Autoritatea Națională pentru Reglementări în domeniul Energiei;

- JT - joasă tensiune;

- MT - medie tensiune;

- kV - kilovolt;

- kVA - kilovoltamper;

- MVA - megavoltamper ;

- kW - kilowatt;

- PT - post de transformare;

- PTA - post de transformare aerian;

- PTAB - post de transformare în anvelopa de beton;

- PC - punct de conexiuni;

- ST - stație de transformare;

- LEA - linie electrică aeriană;

- LES - linie electrică subterană;

- OD - operator de distribuție;

- SEN - Sistemul Electroenergetic Național.

1.3. Clasificare consumatorilor de energie electrică

Pentru stabilirea modului de racordare și a condițiilor de furnizare a energiei electrice,

orice operator de distribuție de energie electrică trebuie să aibă bine definită categoria din care

face parte utilizatorul care solicită alimentarea cu energie electrică. În funcție de categoria din

care face parte acesta, se va stabili nivelul de tensiune, punctul de racordare, punctul de

delimitare și condițiile în care se face furnizarea energiei electrice către acesta.

Prestarea serviciului de alimentare cu energie electrică se face pe baza unui contract de

furnizare ce conține clauze diferite în funcție de tipul consumatorului. Din acest punct de vedere,

consumatorii sunt definiți astfel:

- consumator final de energie electrică - persoana fizică sau juridică care consumă

energie electrică pe bază de contract și ale cărui instalații electrice de utilizare sunt

conectate la instalația de alimentare a furnizorului prin unul sau mai multe puncte de

delimitare , prin care primește și în condiții determinate retransmite energie electrică unor

subconsumatori;

- consumator casnic de energie electrică - consumator care utilizează energie electrică în

exclusivitate în scopuri casnice (pentru iluminat artificial în interiorul și exteriorul

locuinței, precum și pentru funcționarea receptoarelor electrocasnice din propria

locuință). Receptoarele electrocasnice cuprind totalitatea bunurilor de larg consum

destinate uzului propriu și care sunt alimentate cu energie electrică la tensiunea de

230/400 V;

- consumator industrial de energie electrică - consumatorul care folosește energia

electrică, în principal, în domeniul extragerii de materii prime, a materialelor sau a unor

produse agricole în mijloace de producție sau bunuri de consum. Prin asimilare,

șantierele de construcții, stațiile de pompare, inclusiv cele pentru irigații, unitățile de

transporturi feroviare, rutiere, navale și aeriene și altele asemenea, se consideră

consumatori industriali. Sunt definiți că mici consumatori industriali cei cu puteri

contractate de 100 kW sau mai mici pe loc de consum.

În funcție de puterea electrică activa maximă simultan absorbită acești consumatori se

clasifica, la rândul lor astfel:

- mici consumatori de energie electrică - consumatori cu puteri maxime simultan

absorbite de 100 kW sau mai mici pe loc de consum, cu excepția consumatorilor casnici;

- mari consumatori de energie electrică - consumatori cu puteri maxime simultan

absorbite de peste 100 kW pe loc de consum.

Contractele de furnizare a energiei electrice au clauze diferențiate pentru mării și micii

consumatori, [16].

Bibliografie:

[1] Albert, H., Mihăilescu A., Pierderi de putere și energie în rețelele electrice. Determinare.

Măsuri de reducere, Editura Tehnică, București, 1997.

[2] Bratu, C., Notițe de curs, Interactiunea echipamente retea.

[3] Dumitriu, C, Dumitriu, L., Bazele electrotehnicii și rețele electrice, Editura Printech,

București, 2007.

[4] Goia, M. L. Golovanov, N. Vernescu, V. Utilizatori de energie electrică alimentați la joasă

tensiune, Editura Agir, Bucuresti, 2011.

[5] Conecini I., Rasanu S., Tomescu I., : Cartea electricianului din statii si posturi de

transformare, Editura Tehnica, Bucuresti, 1986.

[6] Hazi A. ,Hazi Ghe. , Statii si posturi de transformare , Editura Universitatii din Bacau, Bacau,

2006.

[7] Mircea, I., Instalații și echipamente electrice. Ghid teoretic și practic, Editura Didactică și

Pedagogică, București, 2002.

[8] Neagu, B., Calculul parametrilor electrici ai unei LEA - Laborator Transportul și distribuția

energiei electrice.

[9] ANRE - Ord 102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea solutiilor de

racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

[10] Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

[11] NTE001/03/00.

[12] Ordinul 239/2019 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță

aferente capacităților energetice.

[13]https://www.academia.edu/14873667/Celula_de_medie_tensiune

[14]http://aparate.elth.ucv.ro/web/OCOLEANU%20CONSTANTIN%20FLORIN/Echipamente

%20electrice%20I/Studiul%20sigurantelor%20fuzibile%2C%20separatoarelor%20si%20al%20d

escarcatoarelor%20electrice.pdf

[15] https://atlasconstruct.ro/produs/separator-stepno-24-kv-400a/

[16] http://www.bransamente-instalatii-electrice.ro/tipuri-de-consumatori-de-energie-electrica/;

[17] https://www.distributieoltenia.ro/ckfinder/userfiles/files/DO/INFORMATII%20UTILE/

Documente%20tehnice/Politici%20Tehnice/2020/03.03.2020/Politica%20Tehnica%20-

%20LEA%20MT-.pdf

[18]

https://www.distributieoltenia.ro/ckfinder/userfiles/files/DO/INFORMATII%20UTILE/Docume

nte%20tehnice/Specificatii%20tehnice/2018/19.01.2018/Cablu-MT-standard-AL-izXLPEmanta-

PE-Un22kV.pdf

[19] http://electro-sistem.com/wp-content/uploads/2017/03/19b.pdf

[20] http://www.iq-energy.ro/energia-reactiva/introducere-in-sistemul-energetic/

[21] https://library.e.abb.com/public/6739d9ac4254b8f8c1257114003d6b62/Transformatoare

DeCurentTipTPU.pdf

[22] https://library.e.abb.com/public/112abeb33de6f782c125711400478bf7/Transformatoare

DeTensiuneTipTJCsiTDC.pdf

[23] https://www.macon.ro/wp-content/uploads/2015/09/SCP-15014.pdf

[24] https://www.rasfoiesc.com/inginerie/electronica/INTRERUPATOARE-DE-MEDIETENSIU46.

php

[25] https://www.rasfoiesc.com/inginerie/electronica/SEPARATOARE-DE-MEDIETENSIUNE18.

php

[26] https://www.rasfoiesc.com/inginerie/electronica/Sigurante-fuzibile-de-medie-si51.php

[27] http://retele.elth.ucv.ro/Dinu%20Radu%20Cristian/Instalatii%20in%20contructii/Curs

%2012%20-%20Instalatii%20electrice.pdf ;

[28] https://tekotehnic.ro/wp-content/uploads/2020/04/FT-CDV-CONSOLA-DERIVATIE.pdf

Descarcă licența

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Racordarea unui consumator industrial la reteaua de 20 kV.pdf
Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2021
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
63 pagini
Imagini extrase:
63 imagini
Nr cuvinte:
17 939 cuvinte
Nr caractere:
106 143 caractere
Marime:
4.41MB (arhivat)
Publicat de:
Elena Camelia N.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Licența
Domeniu:
Energetică
Predat:
la facultate
Materie:
Energetică
Nota primită:
Nota 10
Sus!