Indemnizarea și salarizarea muncii

Previzualizare licența:

Cuprins licența:

Capitolul 1 4
Introducere ...4
1.1. Formele de salarizare ...4
1.1.1. Salarizarea în regie ...4
1.1.2. Salarizarea în acord ..4
1.1.3. Salarizarea mixtă ..5
Capitolul 2 6
Pricipii ...6
2.1. Salariul trebuie să fie exprimat în bani ..6
2.2. Salariul se acordă fără discriminare ..6
2.3. Salariul este confiden.ial ...6
2.4. Salariul minim .i salariul mediu în România ..6
Capitolul 3 9
Elementele salariului 9
Capitolul 4 . 10
Salariul BRUT .i salariul NET .. 10
Capitolul 5 . 11
Salarizarea în sistemul bugetar 11
5.1 Principii 12
5.2 Salariul de bază 13
5.3 Grada.iile . 13
5.4 Sporuri .i alte drepturi salariale .. 14
5.4.1. Sporuri . 14
5.4.2. Indemniza.ia de hrană 15
5.4.3. Drepturi salariale pentru de.inerea titlului .tiin.ific de doctor ... 15
5.4.4. Indemniza.ia de vacan.ă . 15
Capitolul 6 . 16
Concluzii 16

Extras din licența:

Capitolul 1 Introducere

Încă din cele mai vechi timpuri oamenii au fost nevoi.i să muncească pentru a supravie.ui, iar mai apoi pentru a se dezvolta. Odată cu dezvoltarea societă.ii munca a cunoscut transformări profunde. În epoca sclavagistă oamenii erau obliga.i să muncească pentru stăpâni, iar în schimbul efortului depus primeau hrană .i adăpost. Cu timpul, munca a fost reglementată ajungând ca în zilele noaste să fie protejată de norme legale .i institu.ii care se asigură ca sunt respectate atât drepturile angajatului cât .i cele ale angajatorului. Din punct de vedere economic salariul este un instrument de recompensare .i stimulare al angaja.ilor în vederea cre.terii produc.iei .i productivită.ii muncii putând lua diferite forme .i fiind acorda pe o varietate de considerente. Din punct de vedere juridic, Codul Muncii define.te salariul astfel: „Art. 159 (1) Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă.” .i are semnifica.ia unui drept de crean.ă pentru munca depusă în temeiul unei conve.ii fiind plasat în dreptul comun al obliga.iilor

1.1. Formele de salarizare

Cele mai cunoscute forme de salarizare sunt:

1.1.1. Salarizarea în regie

Aceasta este cea mai întâlnită formă de salarizare, în care salariul este acordat în func.ie de orele de muncă prestate.

1.1.2. Salarizarea în acord

Spre deosebire de salarizarea in regie, aceasta salarizare se bazează pe numărul de sarcini îndeplinite, angajatul fiind plătit direct

propor.ional cu numărul de sarcini îndeplinite, indiferent de numărul de ore de muncă care au fost necesare pentru îndeplinirea acestora.

1.1.3. Salarizarea mixtă

Acest din de salarizare se bazează pe un salariu fix (lunar) la care se pot adăuga diferite prime în func.ie de sarcinile îndeplinite.

Capitolul 2 Pricipii

2.1. Salariul trebuie să fie exprimat în bani.

Codul muncii stabile.te faptul că „Pentru munca prestată în baza contractului de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani”( art. 159 alin.(2) Codul muncii), dar poate cuprinde .i păr.i care să fie acordate în natură (ex. hrana, cazare). .i în aceste cazuri, salariul exprimat în bani nu poate fi mai mic decât salariul minim.

2.2. Salariul se acordă fără discriminare

Această caracteristică este statuată de art. 159 alin.(3) din Codul muncii care prevede că „La stabilirea .i la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenen.ă na.ională, rasă, culoare, etnie, religie, op.iune politică, origine socială, handicap, situa.ie sau responsabilitate familială, apartenen.ă ori activitate sindicală”

2.3. Salariul este confiden.ial

Acest principiu este enun.at în cuprinsul articolului 163 alin.1 din Codul Muncii .i stabile.te că angajatorul este responsabil să ia măsuri pentru asigurarea confiden.ialită.ii. De asemenea se prevede că acest principiu nu este opozabil sindicatelor sau reprezenta.ilor salaria.ilor în strictă legătură cu interesele acestora .i în rela.ia directă cu angajatorul.

Bibliografie:

1. Codul Muncii - Legea 53 din 2003

2. Legea-cadru 153 din 2017

3. Codul civil - Legea 287 din 2009

4. Institutul National de Statistica - insse.ro

5. Ordonanței de urgență 114/2017.

6. H.G. 1071 din 04 octombrie 2021

7. ced.ro

Descarcă licența

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Indemnizarea si salarizarea muncii.pdf
Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2022
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
17 pagini
Imagini extrase:
17 imagini
Nr cuvinte:
2 916 cuvinte
Nr caractere:
20 722 caractere
Marime:
907.02KB (arhivat)
Publicat de:
Robert C.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Licența
Domeniu:
Drept
Predat:
la facultate
Materie:
Drept
Profesorului:
Prof. dr. Marius Daniel Cosma
Sus!