Funcția și funcționarul public

Previzualizare licența:

Cuprins licența:

CAPITOLUL 1. CARIERA FUNCȚIONARILOR PUBLICI 3
Secțiunea 1. Principiile carierei funcționarilor publici 3
Secțiunea 2. Cariera și mobilitatea funcționarilor publici. În sistemul comunitar 7
CAPITOLUL 2. AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 15
Secțiunea 1. Atribuțiile Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 15
Secțiunea 2. Modificarea raportului juridic de serviciu în funcție publică 18
Secțiunea 3. Suspendarea raportului juridic de serviciu în funcție publică 22
CAPITOLUL 3. ÎNCETAREA RAPORTULUI JURIDIC DE FUNCȚIE PUBLICĂ ÎN ROMÂNIA 27
Secțiunea 1. Clasificarea modalităților legale de încetare a serviciului de funcție publică 27
Secțiunea 2. Răspunderea juridică a funcționarului public în România 31
Secțiunea 3. Abaterea disciplinară a funcționarului public 39
Secțiunea 4. Sancțiunile disciplinare aplicate funcționarilor publici 42
3
CAPITOLUL 4. RĂSPUNDEREA FUNCȚIONARILOR PUBLICI 50
Secțiunea 1. Sancțiunile contravenționale 50
Secțiunea2. Răspunderea civilă a funcționarilor publici 53
Secțiunea 3. Răspunderea penală a funcționarilor publici 55
Secțiunea 4. Suspendarea funcționarilor publici 57
CONCLUZII 59
BIBLIOGRAFIE 63

Extras din licența:

CAPITOLUL I .

CARIERA FUNCTIONARILOR PUBLICI

Sectiunea 1 . Principiile carierei functionarilor publici

Reforma in administratie publica reprezinta una dintre prioritatile Guvernului Romaniei, dar si o cerinta esentiala a integrarii tarii noastre in sistemul comunitar, in sistemul Uniunii Europene.

Unul dintre obiectivele programului de guvernare actuala il reprezinta formarea functionarului public instruit si profesionist, tinand cont de meritele si performantele sale, precum si dezvoltarea capacitatii sale manageriale.

Functionarii publici sunt cei care se afla in contact direct cu cetatenii si care creeaza imaginea institutiei publice. De aceea este nevoie sa se intretina si sa se completeze permanent competenta lor profesionala, sa se mentina in administratia publica functionari publici de inalta tinuta profesionala si morala.

Crearea unui sistem de cariera a functionarilor publici (pe orizontala si pe verticala) a unui sistem de salarizare corespunzator, a unui management de calitate in administratia publica, reprezinta cateva din conditiile reformei in administratia publica.

Sistemul administratiei publice se cere sa fie eficient si de calitate profesionala, fapt ce implica o recrutare corecta si selectiva, precum si o metodologie a planificarii carierei functionarilor publici.

Cariera functionarului public poate fi definita ca fiind succesiunea realizarilor profesionale ale acestora dar si a functiilor in structura ierarhica a institutiei sau autoritatii publice din care functionarul public face parte.

Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si mediului de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, modifica si completeaza Statutul functionarilor publici, cu elemente de noutate privind sfera atributiilor ce implica exercitarea prerogativelor de putere publica.

Principiile care guverneaza functia publica (legalitatea, impartialitatea, transparenta, stabilitatea, orientarea catre cetatean etc.) sunt aliniate la principiile ce se apleaca in spatiul comunitar, urmare a corelarii legislatiei in materie.

Legea sus-mentionata introduce un capitol distinct, cap.6 (art.46-58) privind cariera functionarilor publici (recrutarea, numirea, promovarea si evaluarea performantelor).

Legea speciala in materie o reprezinta Hotararea de Guvern nr.1209/octombrie 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.30 Art.2 al acestui act normativ defineste cariera in functia publica ca fiind "ansamblul situatiilor juridice si efectelor produse, care intervin de la data nasterii raportului de serviciu pana la momentul incetarii acestui raport, in conditiile legii. Eficienta si profesionalismul Corpului functionarilor publici presupune existenta unor competente responsabile, oneste, corecte si impartiale, dedicate intocmai servirii interesului public. Acest lucru implica o recrutare si o selectie exigenta, o perioada de stagiu necesara si corespunzatoare adaptarii, dar si a cunoasterii functionarului public, "o instruire si o pregatire continua."

Dupa etapele pe care le parcurge cariera functionarilor publici, distingem:

- intrarea in Corpul functionarilor publici;

- perioada de stagiu in functia publica;

- definitivarea in functia publica;

- promovarea si mobilitatea in functia publica;

- iesirea din Corpul functionarilor publici .

Principiile care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica sunt:

- competenta, ce implica detinerea si confirmarea cunostintelor si aptitudinilor necesare exercitarii unei functii publice;

- competitia, care implica participarea la un concurs sau examen in scopul confirmarii cunostintelor si aptitudinilor necesare in acest scop;

- egalitatea de sanse, ce presupune faptul ca oricarei persoane care indeplineste conditiile cerute de lege, i se recunoaste vocatia de cariera in functia publica;

- profesionalismul functionarului public;

- motivarea morala si materiala a functionarilor publici de catre colectivitatile publice din care fac parte, precum si sprijinirea dezvoltarii lor profesionale;

- transparenta informatiilor de interes public referitoare la cariera in functia publica;

Bibliografie:

1. E. POPA ,Marile instituții ale dreptului administrativ,Editura „Sophia”Arad 2004.

2. E.POPA ,Organizarea și funcționarea administrației publice în România. Editura „Servo-Sat”Arad,2002.

3.G. BOBOȘ, Teeoria generală a statului și dreptului, Editura”All” București 1998.

4, I. SANTAI, Drept administrativ și știința administrativă, Editura „Risoprint”Cluj, 2007.

5. A. IORGOVAN, Drept administrativ, Editura „All” , București, 2005.

6. A.IORGOVAN, Tratat de drept administrativ , Editura „Proarcadia”,București 1998.

7. E.POPA, P.CIOIA, Elemente de drept administrativ, Editura „Servo-Sat”Arad 2003.

8. T.DRĂGANU, Introducere în teoria și practica statului de drept, Editura „Dacia”, Cluj 1992.

9. R.N. PETRESCU, Drept administrativ, Editura „All Beck”, București 2008.

10. JEAN CLAUDE NEMERY , Droit Europeen, Paris,2003.

Descarcă licența

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Functia si functionarul public.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Nu
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2008
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
62 pagini
Imagini extrase:
62 imagini
Nr cuvinte:
16 461 cuvinte
Nr caractere:
103 065 caractere
Marime:
61.20KB (arhivat)
Publicat de:
Petrvasi P.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Licența
Domeniu:
Administrație Publică
Predat:
la facultate
Materie:
Administrație Publică
Nota primită:
Nota 9
Sus!