Laborator Chimie

Previzualizare laborator:

Extras din laborator:

LABORATOR NR. 1

TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII ÎN

LABORATORUL DE CHIMIE

Lucrările experimentale din cadrul laboratorului de chimie pot provoca diferite accidente, care pot fi însă evitate prin respectarea normelor de tehnica securității muncii.

Reguli generale de protecția muncii:

- Laboratorul trebuie să fie prevăzut cu instalații utilitare (energie electrică, apă, canalizare, nișă).

- Ferestrele trebuie să fie mari pentru ca să se poată realiza la nevoie o ventilație bună în cel mai scurt timp.

- În laborator trebuie să se găsească nișe prevăzute cu ventilație și menținute în bună stare de funcționare.

- Se interzice lucrul în vase deschise, cu substanțe toxice care emană vapori, gaze, sau praf toxic, sub nișe care nu au aspirația asigurată perfect.

- Este interzis să se încarce nișa cu vase, în afara celor ce sunt necesare pentru efectuarea operațiilor respective.

- Lucrările cu substanțe nocive și acizi concentrați trebuie executate sub nișă.

- Mesele de lucru trebuie să rămână curate după terminarea ședinței de lucru.

- Pe mese trebuie să existe doar substanțele necesare lucrării respective.

- Lucrările trebuie să fie executate în vase curate, care se vor spăla imediat după terminarea lucrării.

- La primirea și folosirea substanțelor pentru experimente, trebuie citite cu atenție instrucțiunile de pe etichetă.

- Nu se vor gusta substanțele chimice.

- Nu se va ține vasul înclinat spre manipulant, spre a se evita stropirea cu picături de lichid.

Determinarea pH-ului soluțiilor

I. Considerații teoretice

O soluție în care ionii HO- sunt în exces se numește soluție bazică, iar o soluție în care ionii H3O+ sunt în exces se numește soluție acidă.

pH-ul este un parametru de măsurare al acidității unei soluții, concretizat prin concentrația ionilor hidroniu H3O+ din soluția respectivă și se definește ca fiind valoarea

cu semn schimbat a logaritmului zecimal din concentrația ionilor hidroniu (sau a ionilor de

hidrogen).

pH= - lg [H3O+]

pOH-ul măsoară concentrația ionului OH-, respectiv bazicitatea soluției și

reprezintă valoarea cu semn schimbat a logaritmului zecimal din concentrația ionilor

hidroxid din soluție.

pOH = - lg[OH-]

Între pH și pOH există următoarea relație de interdependență:

pH + pOH = 14

Gama uzuală de valori pentru pH este de la 0 la 14;

- valorile 0 - 7 corespund soluțiilor acide,

- valorile 7 - 14 corespund soluțiilor bazice,

- punctul central al scalei (7) indică faptul că soluția are un caracter neutru (pH =

7 numai dacă apa este chimic pură).

Principalele metode de determinare a pH-ului sunt:

a) determinarea pH-ului cu ajutorul hârtiei indicatoare de pH (role sau benzi);

b) determinarea pH-ului cu ajutorul pH-metrului;

II. Materiale necesare

- hârtie indicatoare de pH

- pahare Berzelius

- pH-metru

- Soluții de analizat: soluția 1 - HCl 0,1N; soluția 2 - NaOH 0,1N; soluția 3 - apă

potabilă, soluția 4 - apă de mare

III. Mod de lucru

a) Determinarea pH-ului cu ajutorul hârtiei indicatoare de pH

- Se introduce o baghetă de sticlă în prima soluție de analizat;

- Se apropie bagheta de hârtia indicatoare de pH;

- Se așteaptă 30 - 40 de secunde și apoi se compară culoarea obținută pe hârtia

indicatoare cu paleta de culori standard pe de cutie;

- Se clătește bagheta cu apă distilată, se șterge cu o hârtie de filtru și se repetă

procedura pentru celelalte soluții;

- Se notează pH-ul în tabelul cu rezultate

b) Determinarea pH-ului cu ajutorul pH-metrului

Determinarea exactă a pH-ului se poate efectua prin metoda electrochimică cu

electrod de sticlă. În acest caz, diferența de potențial existentă între un electrod de sticlă și

un electrod de referință (calomel - soluție KCl saturată) introduși în proba de analizat,

variază liniar cu pH-ul probei.

- Se pun soluțiile de analizat în pahare Berzelius;

- Se introduce electrodul pH-metrului în primul pahar;

- Se apasă tasta ON și se așteaptă până când pe ecranul aparatului apare valoarea finală a pH-ului (până când nu mai clipește);

- Se scoate electrodul din soluție, se clătește cu apă distilată și se șterge pe o hârtie de filtru;

- Se execută operațiunile până la citirea pH-ului tuturor soluțiilor.

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Laborator Chimie.pdf
Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
9/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2022
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
17 pagini
Imagini extrase:
17 imagini
Nr cuvinte:
4 195 cuvinte
Nr caractere:
22 360 caractere
Marime:
322.92KB (arhivat)
Publicat de:
Isa I.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Laborator
Domeniu:
Chimie Anorganică
Predat:
la facultate
Materie:
Chimie Anorganică
An de studiu:
I
Nota primită:
Nota 10
Sus!