Auditul entitatilor publice

Previzualizare eseu:

Extras din eseu:

Necesitatea imbunatatirii proceselor de guvernanta, pentru asigurarea indeplinirii obiectivelor entitatilor publice, in conditii de transparenta, eficientasi eficacitate, reprezinta in continuare, un scop important al activitatii de audit din sectorul public. Introducerea auditului public intern reprezinta, fara indoiala, un pas decisiv in evolutia organizatiilor, in special a celor publice, o etapa importanta in introducerea si dezvoltarea managementului performant in institutiile publice, indiferent de obiectul lor de activitate. Activitatea desfasurata de auditorul intern in sectorul public este o activitate independentasi obiectiva, care da entitatii o asigurare rezonabila in ceea ce priveste functionalitatea sistemului de control intern, ofera consiliere pentru imbunatatirea operatiunilor si contribuie la adaugarea unui plus de valoare actului managerial. In acelasi timp, auditorul intern ajuta entitatea publica sa isi atinga obiectivele evaluand, printr-o abordare sistematicasi metodica, procesele sale de management al riscurilor, de control si de guvernare si ofera propuneri pentru a le consolida eficacitatea. Mai mult, auditorul intern este creator de valoare prin sine, prin intermediul economiilor pe care le genereaza, al oportunitatilor pe care le creeazasi al pierderilor evitate ca urmare a activitatii acestuia.

Scoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu este situat in zona centrala a cartierului Nord, pe str. Venus nr.1 si a fost infiintata din 1 septembrie 1995.

Scoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu din Bacau este unul din centrele de executie bugetara subordonate Primarie Municipiului Bacau.

Nu exista unitati bugetare in subordinea centrului bugetar.

Principala sursa de finantare a centrului bugetar este bugetul local , alaturi de finantarea din veniturile proprii realizate de institutie ( sponsorizari, donatii etc.), dar si bugetul de stat.

Scoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu din Bacau isi organizeaza si conduce contabilitatea proprie in conformitate cu normele legale in vigoare in ceea ce priveste contabilitatea institutiilor publice.

Normele contabile in vigoare atribuie raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la institutiile publice ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii organizatiei respective. Conducatorul institutiei Scoala Mihail Sadoveanu este ordonator tertiar de credite, ordonatorii superiori fiind Primaria Municipiului Bacau (ordonator principal) si Inspectoratul Scolar Judetean Bacau (ordonator secundar).

In sensul prevederilor Legii finantelor publice nr.500/2002, compartimentul financiar-contabil reprezinta o structura organizatorica in cadrul institutiei publice, in care este organizata executia bugetara. Seful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupa functia de conducere a compartimentului financiar-contabil si care raspunde de activitatea de incasare a veniturilor si de plata a cheltuielilor.

Conform legii contabilitatii, contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.

Finalizarea exercitiului bugetar si a trimestrelor se concretizeaza contabil in situatii financiare care prezinta situatia patrimoniului statului aflat in administrarea institutiei publice. Acestea se intocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice si se raporteaza la ordonatorul superior de credite : Primaria Municipiului Bacau pentru creditele de la bugetul local si Inspectoratul Scolar Judetean Bacau pentru creditele de la bugetul de stat, la termenele stabilite de acesta, care la randul sau le raporteaza la Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului.

Bilantul contabil al institutiei este supus verificarii si certificarii de catre Trezoreria Municipiului Bacau, unde institutia isi are deschise conturile, dar si de organul de audit intern din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Bacau.

Principalele registre contabile utilizate de institutia publica sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul numerelor de inventar si Registrul Cartea Mare.

Contabilitatea sintetica se tine pe ,,Fise de cont pentru operatii diverse", deschise pentru fiecare cont sintetic.

Evidenta analitica a creditelor bugetare, platilor de casa si cheltuielilor efective se tine cu ajutorul ,,Fisei pentru operatii bugetare".

De asemenea institutia publica utilizeaza sisteme de prelucrare automata a informatiilor contabile, care sunt stocate pe suporti magnetici si permit in orice moment reconstituirea elementelor si continuturilor conturilor, a listelor si a continuturilor supuse verificarii. Institutia utilizeaza un program de prelucrare automata a datelor din contabilitatea sintetica, un program de evidenta a stocurilor si unul de evidenta a obiectelor de inventar si mijloacelor fixe si de calcul al amortizarii.

Inventarierea patrimoniului se efectueaza, in conformitate cu legea contabilitatii nr.82/1991 si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1753/2004, de catre comisiile de inventariere numite prin decizie scrisa, emisa de ordonatorul de credite. Aceste comisii raspund de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere potrivit prevederilor legale.

Bibliografie:

- Dumitrescu, Adelina, Audit si contabilitate: baze ale performantei in administratia publica, Editura Economica, Bucuresti, 2012

- Legea 672/2002

- Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

-Legea nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei;

-Hotararea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei

Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare

-Ordinul nr. 5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de coruptie in cadrul Ministerului Educatiei Nationale si al institutiilor si unitatilor subordonate/coordonate a caror activitate vizeaza invatamantul preuniversitar

-https://scoalamihailsadoveanu.ro/ (Accesat in data de 22.01.2020)

Download eseu

Primești eseul în câteva minute,
cu sau fără cont

Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2021
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
13 pagini
Imagini extrase:
13 imagini
Nr cuvinte:
4 315 cuvinte
Nr caractere:
25 726 caractere
Marime:
58.74 KB (arhivat)
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Eseu
Domeniu:
Management
Data publicare:
06.06.2021
Structură de fișiere:
  • Auditul entitatilor publice.doc
Predat:
la facultate
Nota primita:
Nota 9

Ai gasit ceva în neregulă cu acest document?

Te-ar putea interesa și:
Nu este suficient ca persoanele care ocupa o functie de conducere in entitatea publica, la orice...
CAPITOLUL I - Evaluarea modului de organizare si functionare a structurilor de audit public...
Prin audit, in general, se intelege examinarea profesionala a unei informatii in vederea...
CAPITOLUL I - AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI SI PROCEDURI 1.1....
CAPITOLUL I - AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI SI PROCEDURI 1.1....
Sus!