Activitatea notarială

Previzualizare eseu:

Cuprins eseu:

Introducere 3
1. Rolul notarului . ...3
1.1.Activitatiile desfasurate de acestia .. 3
1.2.Biroul notarial .3 1.3.Rolul activ ... 4
2. Competenta si organizarea activitatii notarilor publici .. .5
2.1. Competenta materiala . . .5
2.2. Competenta teritoriala . ..6
2.3. Conflictele de competenta 7
3. Drepturile si indatoririle notarilor publici .8
3.1. Drepturile notarilor publici . ...8
3.2. Obligațiile notarilor publici ...8 3.3.Raspunderea notarului public .9
4. Controlul activitatii notariale, arhiva si evidenta activitatii ...10 4.1. Activitatea notariala constituie monopol al notarilor publici . ...10
4.2. Controlul profesional al activitatii notariale ...11
Concluzie ...12

Extras din eseu:

Introducere

Notarul este un liber profesionist aproape de cetatean, care prin siguranta juridica oferita prin serviciul sau in slujba legii contribuie la binele societatii din care face parte. Notarul indeplineste totodata un serviciu de interes public prin intocmirea actelor de autoritate publica.

Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale, stabileste ca “activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor.” (art. 1).1

Actele incheiate in fata notarului public sunt de autoritate publica, fiind valabile pe tot teritoriul Romaniei. Activitatea notariala se realizeaza in aceeasi masura pentru toate persoanele, fara a face deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, opinie, apartenenta politica, avere sau origine sociala.

1. Rolul notarului

1.1. Activitatea notarului se concentrează pe mai multe repere și anume:

- pe relația dintre clienți, unde notarul se comportă ca un adevărat judecător al cauzelor deduse în fața sa

- pe relația dintre clienți și autoritățile statului, unde notarul prin autoritatea cu care este investit îndeplinește, în numele clienților săi, proceduri prealabile, la diverse instituții ale statului, în vederea aplicării corecte a prevederilor legale în actele pe care le instrumentează.

Pe lângă responsabilitățile cu caracter profesional notarul are și o datorie specială de loialitate și colaborare cu statul, superioară unui cetățean, el fiind cel care pune în aplicare și apară legea, fiind un garant al drepturilor cetățenilor și un liant între cetățeni și autoritățile statului.

Rolul notarului devine tot mai important deoarece, în afara autorității cu care este investit, acesta este și un apărător al intereselor cetățenilor.

1.2. Biroul Notarial

Nucleul de baza al activitatii notariale il constituie Biroul Notarial, asa cum este prevazut in Legea nr. 36 / 1995 (art. 14)2 : “activitatea notarului public se desfasoara in cadrul unui birou, in care pot functiona unul sau mai multi notari asociati, cu personal auxiliar corespunzator”.

1 Legea 36/1995, Actualizata 2016, Legii notarilor publici si a activitatii notariale , MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 19 martie 2018

2 Idem;

ACTIVITATEA NOTARIALA URSACHE ANDA-CRISTINA

Raporturile dintre notarii asociati sunt stabilite de art. 1 din Regulament, in sensul aplicarii dispozitiilor privitoare la contractul de societate civila, legea facand completarea ca prin asociere notarul public nu-si pierde dreptul la biroul notarial individual.

In cadrul activitatii notariale, titularul unui Birou Notarial nu poate indeplini singur toate sarcinile specifice ce le implica aceasta. Din aceasta cauza legea permite angajarea de personal de specialitate, care sa ajute notarul in indeplinirea atributiilor sale, precum si notari stagiari.

Datorita liberului schimb si a liberei circulatii a persoanelor, in numeroase cazuri, Notarul Public se confrunta cu acte sau persoane ce solicita redactarea unor acte intr-o limba straina. In cazul in care Notarul nu cunoaste in mod temeinic o alta limba decat cea romana si pentru cazurile in care nivelul limbilor straine cunoscute nu este suficient, pot fi angajati cu contract de munca sau in regim de conventie civila, traducatori autorizati. In cele mai frecvente dintre cazuri, aceasta solutie nu este agreata fiind mai costisitoare si neasigurand acoperirea intregului numar de limbi in care se poate solicita Notarului intocmirea unui act.

Nu in ultimul rand, ca orice activitate, si cea specific notariala implica pentru buna sa desfasurare, o eficienta administrare. Pentru aceasta in cadrul biroului notarial poate fi angajat personal administrativ si de serviciu.

Drept urmare a caracterului de serviciu public, programul de functionare al biroului notarial, trebuie sa cuprinda toate zilele lucratoare, in unele cazuri exceptionale activitatea notariala poate fi asigurata si in afara orelor de program.

1.3. Rolul activ al notarului se manifestă pe tot parcursul activității sale acesta fiind un participant la îndeplinirea actului și nu un simplu constatator. Rolul activ se manifestă prin :

- deslușirea raporturilor reale dintre părți și explicarea acestora a consecințelor actelor juridice ce doresc a le încheia ;

- grija notarului ca în cuprinsul actului să fie reprezentată voința părților și către notarul public a principiului legalității în cadrul încheierii actelor juridice de către părți.

Bibliografie:

- Doctrina -

- V.M. Ciobanu - Tratat teoretic si practic de procedura civila - vol. I, Ed. National, Bucuresti 1996 ;

- I. Les - Procedura civila op.cit., Ed/ Allbeck, Bucuresti, 2000 ;

- A. Hilsenrad, D. Rizeanu, C. Zirea op. cit.;

- Legislatie -

- Legea 36/1995, Actualizata 2016, Legea notarilor publici si a activitatii notariale ,

Monitorul Oficial nr. 237 din 19 martie 2018;

- Legea nr.2 din 16 februarie 1968, privind organizarea administrativă a teritoriului României, publicat în B.Of. nr. 17/17 feb. 1968;

- Legea nr.92 din 4 august 1992 pentru organizarea judecătorească, publicat în M.Of. nr. 197/13 aug. 1992;

Descarcă eseu

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Activitatea notariala.pdf
Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2021
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
13 pagini
Imagini extrase:
13 imagini
Nr cuvinte:
3 376 cuvinte
Nr caractere:
22 142 caractere
Marime:
962.80KB (arhivat)
Publicat de:
Cristina U.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Eseu
Domeniu:
Drept
Predat:
Facultatea de Drept , Universitatea Transilvania din Brasov
Specializare:
Drept
Materie:
Drept
An de studiu:
I
Nota primită:
Nota 10
Sus!