Drept

Previzualizare documentatie:

Cuprins documentatie:

INTRODUCERE 7
1.Obiectivele cursului 7
2.Cerinte preliminare & Discipline deservite 7
3.Mijloace de luceu 7
4.Structura cursului 7
5.Durata medie de studiu individual 8
6.Evaluarea 9
CHESTIONAR EVALUARE PRERECHIZITE 9
Unitatea de invatare 1:
LOGODNA. CONDITIILE DE FOND PENTRU INCHEIEREA CASATORIEI 11
1.1.Introducere 11
1.2.Competente 11
1.3.Definitia si obiectul dreptului familiei 11
1.4.Logodna 11
1.5.Cerinte de fond pentru incheierea casatoriei 12
1.6.Impedimente la casatorie 13
1.7.Rezumat - comparatia cu legislatia anterioara 15
1.8.Test de evaluare 16
Unitatea de invatare 2:
FORMALITATILE PENTRU INCHEIEREA CASATORIEI 17
2.1.Introducere 17
2.2.Competente 17
2.3.Formalitatile preparatorii ale incheierii casatoriei 17
2.4.Formalitatile privind insasi incheierea casatoriei 19
2.5.Formalitatile ulterioare incheierii casatoriei 19
2.6.Formalitatile privind regimul matrimonial 19
2.7.Rezumat - comparatia cu legislatia anterioara 20
2.8.Test de evaluare 21
Unitatea de invatare 3:
NULITATEA CASATORIEI. DREPTURILE SI INDATORIRILE PERSONALE ALE SOTILOR 23
3.1.Introducere 23
3.2.Competente 23
3.3.Regimul juridic al nulitatii absolute a casatoriei 23
3.4.Regimul juridic al nulitatii relative a casatoriei 24
3.5.Efectele nulitatii casatoriei 26
3.6.Drepturile si indatoririle personale ale sotilor 27
3.7.Rezumat - comparatia cu legislatia anterioara 28
3.8.Test de evaluare 29
Unitatea de invatare 4:
REGIMUL MATRIMONIAL SI CONVENTIA MATRIMONIALA 31
4.1.Introducere 31
4.2.Competente 31
4.3.Fundamentul si natura juridica a regimului matrimonial 31
4.4.Principiile regimurilor matrimoniale 32
4.5.Notiunea si natura juridica a conventiilor matrimoniale 33
4.6.Formarea conventiilor matrimoniale 33
4.7.Efectele conventiilor matrimoniale 36
4.8.Rezumat 36
4.9.Test de evaluare 37
Unitatea de invatare 5:
CUPRINS
4 DREPTUL FAMILIEI
REGIMUL PRIMAR IMPERATIV 39
5.1.Introducere 39
5.2.Competente 39
5.3.Locuinta familiei 39
5.4.Cheltuielile casatoriei 42
5.5.Interdependenta economica si sociala reciproca a sotilor 43
5.6.Extinderea judiciara a puterilor unuia din soti 44
5.7.Limitarea judiciara a puterilor unuia din soti 45
5.8.Rezumat 45
5.9.Test de evaluare 47
Unitatea de invatare 6:
REGIMUL COMUNITATII LEGALE 49
6.1.Introducere 49
6.2.Competente 49
6.3.Principiile si trasaturile regimului comunitatii legale 49
6.4.Structura patrimoniului fiecarui sot 50
6.5.Gestiunea bunurilor comune 52
6.6.Partajul bunurilor comune in timpul casatoriei 53
6.7.Incetarea si lichidarea comunitatii 54
6.8.Rezumat 55
6.9.Test de evaluare 56
Unitatea de invatare 7:
REGIMUL COMUNITATII CONVENTIONALE 57
7.1.Introducere 57
7.2.Competente 57
7.3.Comunitatea extinsa de bunuri 57
7.4.Comunitatea restransa de bunuri 58
7.5.Clauzele de modificare a gestiunii bunurilor 58
7.6.Clauzele privind partajul si lichidarea comunitatii 58
7.7.Rezumat 59
7.8.Test de evaluare 60
Unitatea de invatare 8:
REGIMUL SEPARATIEI DE BUNURI. MODIFICAREA REGIMULUI MATRIMONIAL 61
8.1.Introducere 61
8.2.Competente 61
8.3.Separatia patrimoniilor in cadrul regimului separatiei de bunuri 61
8.4.Gestiunea bunurilor in cadrul regimului separatiei de bunuri 64
8.5.Lichidarea regimului separatiei de bunuri 64
8.6.Modificarea conventionala a regimului matrimonial 65
8.7.Modificarea judiciara a regimului matrimonial 66
8.8.Rezumat 66
8.9.Test de evaluare 67
Unitatea de invatare 9:
DESFACEREA CASATORIEI. DIVORTUL REMEDIU 69
9.1.Introducere 69
9.2.Competente 69
9.3.Divortul la cererea ambilor soti (divortul consensual propriu-zis) 69
9.4.Divortul la cererea unuia dintre soti acceptata de celalalt (divortul consensual imperfect) 72
9.5.Divortul din motive de sanatate 73
9.6.Rezumat - comparatia cu legislatia anterioara 73
9.7.Test de evaluare 74
CUPRINS
DREPTUL FAMILIEI 5
Unitatea de invatare 10:
DIVORTUL DIN CULPA 75
10.1.Introducere 75
10.2.Competente 75
10.3.Consideratii generale privind divortul din culpa 75
10.4.Procedura divortului din culpa 75
10.5.Rezumat - comparatia cu legislatia anterioara 78
10.6.Test de evaluare 78
Unitatea de invatare 11:
EFECTELE DIVORTULUI 79
11.1.Introducere 79
11.2.Competente 79
11.3.Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti 79
11.4.Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre fostii soti 79
11.5.Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori 83
11.6.Rezumat - comparatia cu legislatia anterioara 85
11.7.Test de evaluare 87
Unitatea de invatare 12:
FILIATIA 89
12.1.Introducere 89
12.2.Competente 89
12.3.Filiatia fata de mama 89
12.4.Filiatia fata de tata 90
12.5.Filiatia in cazul reproducerii umane asistate medical cu tert donator 92
12.6.Filiatia prin adoptie 92
12.7.Rezumat 96
12.8.Test de evaluare 97
Unitatea de invatare 13:
AUTORITATEA PARINTEASCA 99
13.1.Introducere 99
13.2.Competente 99
13.3.Drepturile si indatoririle parintilor 99
13.4.Exercitarea autoritatii parintesti 105
13.5.Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti 107
13.6.Rezumat - comparatia cu legislatia anterioara 108
13.7.Test de evaluare 110
Unitatea de invatare 14:
OBLIGATIA DE INTRETINERE 111
14.1.Introducere 111
14.2.Competente 111
14.3.Caracterele juridice ale obligatiei legale de intretinere 111
14.4.Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care se datoreaza 113
14.5.Conditiile generale, stabilirea si executarea obligatiei de intretinere 114
14.6.Particularitatile obligatiei de intretinere intre unele categorii de persoane 118
14.7.Rezumat - comparatia cu legislatia anterioara 120
14.8.Test de evaluare 123
BIBLIOGRAFIE 124

Extras din documentatie:

Aceasta unitate de invatare urmareste familiarizarea studentilor cu aspectele teoretice si practice

ale logodnei si ale conditiilor de fond pentru incheierea casatoriei.

Astfel, studentii vor fi introdusi in studiul fundamentelor familiei, al principiilor casatoriei, al egalitatii

in drepturi a copiilor, al indatoririlor parintilor, al raporturilor dintre parinti si copii, al principiului

interesului superior al copilului, al ascultarii copilului si al instantei de tutela.

De asemenea cursantii vor fi familiarizati cu notiunea de logodna, natura juridica a acesteia,

incheierea logodnei si efectele sale, precum si cu ruperea logodnei (conditii, efecte, raspundere,

prescriptie).

In continuare, studentii vor fi initiati atat in conditiile de fond pozitive pentru incheierea casatoriei

(diferenta de sex, varsta matrimoniala, comunicarea reciproca a starii sanatatii, consimtamantul la

casatorie), cat si in impedimentele la casatorie (bigamia, rudenia, tutela, alienatia, debilitatea mentala

si lipsa vremelnica a facultatilor mentale).

1.2. COMPETENTELE UNITATII DE INVATARE.

- dezvoltarea capacitatii cursantilor de a delimita elementele specifice fiecarei notiuni

prezentate in aceasta unitate de invatare, cat si de a decela raportul dintre acestea;

- sa explice si sa interpreteze regimul juridic al logodnei si al conditiilor de fond pentru

incheierea casatoriei.

1.3. DEFINITIA SI OBIECTUL DREPTULUI FAMILIEI.

Dreptului familiei este ansamblul normelor juridice care reglementeaza raporturile personale si cele

patrimoniale izvorate din casatorie, din rudenie, inclusiv rudenia din adoptie, precum si din alte relatii

asimilate de lege, sub unele aspecte, relatiilor de familie.

Obiectul dreptului familiei il constituie:

- raporturile de casatorie: familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, iar

conditiile privind incheierea, desfacerea, nulitatea sau anularea casatoriei, la fel ca si efectele

personale si cele patrimoniale ale acestor operatiuni juridice sunt stabilite prin dispozitiile

dreptului familiei;

- raporturile de rudenie, fireasca sau civila: rudenia fireasca, inteleasa ca legatura bazata pe

descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un

ascendent comun, implica, inainte de toate, fixarea modurilor de stabilire a filiatiei fata de mama,

cat si fata de tatal din casatorie sau din afara casatoriei. De asemenea, normele dreptului

familiei sunt cele care determina drepturile si indatoririle personale si patrimoniale dintre parinti

si copiii lor.

- raporturile asimilate, sub unele aspecte, relatiilor de familie: efectele juridice recunoscute de

legiuitor relatiilor incluse in mod exceptional in categoria celor de familie graviteaza in jurul

obligatiei de intretinere intre anumite categorii de persoane, in conditiile expres prevazute de

legislatia familiei, cum ar fi obligatia de intretinere intre fostii soti, dintre unul dintre soti si copilul

firesc al celuilalt sot.

1.4. LOGODNA.

Logodna nu reprezinta altceva decat o promisiune reciproca de casatorie, facuta - de regula - intrun

cadru festiv. Logodna nu poate fi calificata ca un antecontract, pentru ca nu este de conceput

existenta unei obligatii de a incheia o casatorie. Altfel spus, libertatea de a se casatori, prin

componenta ei - dreptul de a nu se casatori - face imposibila o asemenea obligatie juridica.

LOGODNA. CONDITIILE DE FOND PENTRU INCHEIEREA CASATORIEI

12 DREPTUL FAMILIEI

Natura juridica a logodnei este controversata in doctrina. Astfel, s-a considerat ca logodna nu este

un contract, ci un simplu fapt juridic care poate sa produca cel mult efecte extrinseci casatoriei, in

special in cazul ruperii unilaterale si abuzive. Aceasta este teza cea mai raspandita. Exista insa si

opinii care impartasesc teza contractualista a logodnei, considerandu-se ca este contrar realitatii

psihologice si sociale sa se nege aspectul sau contractual.

Dar acest contract nu are continutul unui antecontract de casatorie, astfel incat partile nu s-ar obliga

sa incheie casatoria (obligatie de rezultat), ci s-ar obliga doar sa incerce in mod loial sa stabileasca o

asemenea relatie de natura sa conduca la incheierea casatoriei (obligatie de mijloace).

Astfel, art. 266 defineste expres logodna ca fiind ,,promisiunea reciproca de a incheia casatoria".

Textul se refera expres la ,,incheierea logodnei", respectiv la conditiile de fond si formalitatile logodnei.

Din cuprinsul art. 266 din noul Cod civil rezulta ca, in ceea ce priveste incheierea logodnei, conditiile de

fond sunt urmatoarele:

a) diferenta de sex (ca si in cazul casatoriei);

b) indeplinirea celorlalte conditii de fond cerute la incheierea casatoriei. In cazul minorilor nu se

cere insa avizul medical si incuviintarea instantei tutelare;

c) nu se impun formalitati speciale pentru celebrarea logodnei: dovada se poate face cu orice mijloc

de proba.

In ceea ce priveste efectele logodnei, potrivit alin. (3) al art. 266, casatoria nu este conditionata de

incheierea logodnei, a carei incheiere constituie, asadar, doar o facultate pentru viitorii soti. De

asemenea, potrivit art. 267 alin. (1) logodna nu obliga la incheierea casatoriei, in sensul ca logodnicul

care rupe logodna nu poate fi constrans sa incheie casatoria. Se conserva astfel libertatea oricaruia

dintre viitorii soti de a se casatori sau nu.

Oricare dintre logodnici poate rupe logodna, ceea ce echivaleaza cu o denuntare unilaterala a

logodnei. Potrivit alin. (3) al art. 267, ruperea logodnei nu este supusa niciunei formalitati si poate fi

dovedita cu orice mijloc de proba. De asemenea, ca si o garantie a libertatii matrimoniale, potrivit alin.

(2) al art. 267, clauza penala stipulata pentru ruperea logodnei este considerata nescrisa.

Faptul ca logodna poate fi oricand denuntata (rupta) in mod unilateral nu inseamna ca nu se pot

produce si anumite consecinte juridice.

Art. 268 si art. 269 reglementeaza doua asemenea efecte.

Potrivit art. 268, darurile manuale, facute pentru a respecta un obicei social si care au o valoare

modica in raport cu nivelul de trai al donatorului nu se restituie iar cadourile cu valoare mare, facute in

considerarea casatoriei proiectate sunt supuse restituirii. Cu toate acestea, daca ruperea logodnei a

fost abuziva, ele pot fi pastrate cu titlu compensatoriu, in contul despagubirilor care s-ar cuveni partii

obligate la restituire.

Temeiul raspunderii nu este actul logodnei, ci ruperea abuziva, nejustificata a logodnei, ceea ce se

sanctioneaza este modalitatea in care s-a produs ruperea unilaterala a logodnei (intempestiva, brutala,

incorecta, injurioasa).

Reclamantul trebuie sa dovedeasca: caracterul abuziv al ruperii logodnei, culpa logodnicului parat,

prejudiciul cauzat.

Referitor la prejudiciu, intrucat textul nu distinge, poate fi reparat sub forma despagubirilor atat

prejudiciul material, cat si cel moral. Potrivit art. 270 din N.C.civ., dreptul la actiune, atat pentru

restituirea darurilor, cat si in cazul raspunderii pentru ruperea logodnei se prescrie in termen de un an

de la ruperea logodnei.

1.5. CERINTE DE FOND PENTRU INCHEIEREA CASATORIEI.

Conditiile de fond se clasifica in:

- conditii de fond pozitive (trebuie sa existe pentru a se incheia casatoria);

- conditii de fond negative sau impedimente la casatorie (imprejurari de fapt sau de drept care

impiedica incheierea casatoriei). Ele se invoca de:

- tertele persoane impotriva celor care doresc sa se casatoreasca, pe calea opozitiei la casatorie,

- ofiterul de stare civila, prin intocmirea unui proces-verbal care constata existenta impedimentului.

Conditiile de fond pozitive:

1. Diferenta de sex.

In conceptia noului Cod civil, casatoria poate fi incheiata numai intre un barbat si o femeie [art. 259

alin. (1) si (2)], precum si art. 271 fac expres referire la barbat si femeie. Mai mult, art. 277 prevede

expres interzicerea sau echivalarea unor forme de convietuire cu casatoria.

Sexul, respectiv diferenta de sex a viitorilor soti, se dovedeste cu certificatul de nastere eliberat pe

baza actului de nastere.

2. Varsta (capacitatea) matrimoniala:

Din analiza comparativa a Codului familiei si Noului Cod Civil, rezulta:

a) se instituie numai o varsta minima pentru incheierea casatoriei, din ratiuni de ordin eugenic,

psihic si moral, precum si pentru a asigura un consimtamant constient si liber;

b) nu este necesar sa existe o anumita diferenta de varsta intre soti; totusi, diferenta de varsta

foarte mare poate fi un indiciu, daca se coroboreaza si cu alte probe, ca s-a dorit incheierea unei

casatorii fictive, urmarindu-se alte scopuri decat intemeierea unei familii

Bibliografie:

***Noul Cod Civil. Note. Corelatii. Explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2011.

- Marieta Avram, Laura Marina Andrei, Institutia familiei in noul Cod Civil. Manual pentru uzul

formatorilor SNG, Bucuresti, 2010 [Proiect finantat de Uniunea Europeana - ,,Continuarea

asistentei tehnice pentru consolidarea retelei de formatori a SNG si pentru imbunatatirea

abilitatilor lor de predare in ceea ce priveste noul Cod civil si noul Cod penal"].

- Marieta Avram, Cristina Nicolescu, Regimuri matrimoniale, Editura Hamangiu, Bucuresti,

2010.

- Alexandru Bacaci, Raporturile patrimoniale in dreptul familiei, Editura Hamangiu, Bucuresti,

2007.

- Alexandru Bacaci, Viorica Claudia Dumitrache, Cristina Codruta Hageanu, Dreptul familiei, ed.

a 6-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2009.

- Dana Barbu, Drepturile mamei, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2009.

- Teodor Bodoasca, Dreptul familiei, Editura All Beck, Bucuresti, 2005.

- Teodor Bodoasca, Studii de dreptul familiei, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007.

- Adriana Corhan, Dreptul familiei. Teorie si practica, editia a 2-a, revazuta si completata,

Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2009.

- Cristina-Mihaela Craciunescu, Dreptul la dispozitie al sotilor asupra bunurilor ce le apartin, in

diferite regimuri matrimoniale, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010.

- Cristina-Mihaela Craciunescu, Dan Lupascu, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic,

Bucuresti, 2011.

- Nicoleta Cristus, Ioana Padurariu, Dan Lupascu, Dreptul familiei. Culegere de practica

judiciara, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010.

- Andrei I. Filipescu, Filiatia fireasca si filiatia din adoptie, Editura All Beck, Bucuresti, 2002.

- Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, Adoptia - protectia si promovarea drepturilor copilului,

Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005.

- Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, editia a VIII-a revazuta si

completata, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2006.

- Emese Florian, Dreptul familiei, editia a 3-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2009.

- Emese Florian, Dreptul familiei in reglementarea Noului Cod Civil, editia a 4-a, Editura C.H.

Beck, Bucuresti, 2011.

- Gabriela Cristina Frentiu, Bogdan Dumitru Moloman, Elemente de dreptul familiei si de

procedura civila, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2008.

- Ion Imbrescu, Tratat de dreptul familiei. Familia, protectia copilului, elemente de stare civila,

Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2010.

- Dan Lupascu, Ioana Padurariu, Dreptul familiei, editia a V-a, emendata si actualizata, Editura

Universul Juridic, Bucuresti, 2010.

- Laura Macarovschi, Dreptul familiei, editia a 2-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2008.

- Oana Mihaila, Adoptia. Drept roman si drept comparat, Editura Universul Juridic, Bucuresti,

2010.

- Bogdan Dumitru Moloman, Casatoria civila si religioasa in dreptul roman, Editura Universul

Juridic, Bucuresti, 2009.

- Mihaela Adriana Oprescu, Ocrotirea parinteasca, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2010.

- Emil Poenaru, Genoveva Aioanei, Casatoria si divortul, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2008.

- Elena Rosu, Dreptul familiei. Practica judiciara. Hotarari C.E.D.O., Editura Hamangiu,

Bucuresti, 2007.

- Elena Rosu, Daniel Andrei Tiberiu Radulescu, Dreptul familiei. Practica judiciara, ed. a 2-a,

Editura Hamangiu, Bucuresti, 2011.

- Dana Titian, Antonia Constantin, Mihaela Cirstea, Codul familiei adnotat, editia a 2-a, Editura

Hamangiu, Bucuresti, 2008.

- Roxana Maria Trif, Desfacerea casatoriei prin divort si partajul bunurilor comune ale sotilor,

Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007.

- Corneliu Turianu, Dreptul familiei. Culegere de practica judiciara, Editura C.H. Beck,

Bucuresti, 2008.

- Paul Vasilescu, Regimuri matrimoniale. Partea generala, editia a II-a revizuita, Editura

Universul Juridic, Bucuresti, 2009.

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
10/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2015
Nr fișiere:
6 fisiere
Pagini (total):
471 pagini
Imagini extrase:
471 imagini
Nr cuvinte:
228 708 cuvinte
Nr caractere:
1 312 695 caractere
Marime:
4.14 MB (arhivat)
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Documentatie
Domeniu:
Drept
Tag-uri:
drepturi, legi, codul familiei, ordin
Data publicare:
10.03.2017
Structură de fișiere:
 • Drept
  • 1. Dreptul familiei si regimuri matrimoniale.pdf
  • 3. Drept procesual penal I.pdf
  • 4. Medicina legala.pdf
  • 5. Dreptul Uniunii Europene II.pdf
  • 6. Drept penal. Partea speciala I.pdf
  • 7. Arbitraj comercial.pdf
Predat:
la facultate

Ai gasit ceva în neregulă cu acest document?

Te-ar putea interesa și:
Aparitia dreptului Cele mai vechi reguli dateaza din 9000-10000 i.e.n. Primele reguli au fost...
Cap 1. OBIECTUL SI METODELE DE STUDIU A TGD 1. Teoria generala a dreptului studiaza aparitia si...
In sistemul de invatamant din tarile civilizate studierea dreptului si educarea constiintei de...
Clasificarea traditionala a dreptului obiectiv in drept public si drept privat corespunde...
1. Consideratii preliminare si lamuriri conceptuale - dreptul comunitar - sistem sui generis:...
Sus!