Previzualizare documentație:

Extras din documentație:

Administrarea

Regula: administrator poate fi în principiu oricine.

-legiuitorul nu impune nicio conditie speciala

conditii generale: sa fie o persoana fizica/ persoana juridica, in ultimul caz trebuie în mod interactiv sa aiba o persoana fizica ca si reprezentant (reper).

➔ basically, tot o persoana fizica e; aceasta PF trebuie sa indeplineasca conditiile generale (cap. de exercitiu deplina, etc)

- functii si demnitati publice care interzic detinerea cumulativa a acelei functii sau demnitati publice si a celei de administrator- sanctiunea nu ne intereseaza, acea persoana pierde functia sau demnitatea publica.

- activitatea administratorului se împarte în 2 mari directii: -de administrare propriu-zisa

-puterea de reprezentare.

!! Nu e necesar sa fie intrunite ambele in aceeasi persoana. Putem avea administratori cu puteri diferite, cu tipuri de puteri diferite de administrare si/sau reprezentare, iar atunci când le au, intensitatea acestor puteri sa fie diferita.

Art. 218 si 219 C.civ

Chiar daca actele organelor de administrare depasesc puterea de reprezentare, PJ este angajata în raporturile cu tertii (datorita principiului de protectie a tertului de buna-credinta) în afara de situatia în care PJ dovedeste ca tertii o cunosteau la data încheierii actului.

!! simpla publicare a actului constitutiv / statului PJ nu constituie cunoastere acestui fapt.

➔ avem nevoie de o cunoastere efectiva / eficienta

- doar clauzele care limiteaza puterile de administrare, deci cele care le sporesc nu ar trebui sa deranjeze➔ DERANJEAZA CONFORM DR SOCIETAR art. 55 LS

ex. am limitat puterile administratorului meu, tertii de b-c nu au stiut ca sunt limitate. Au încheiat

actul în conditiile pe care le-am descris. Acele limitari nu sunt opozabile ➔ actul va ramâne sa

produca efecte fata de societate.

- Administratorul aparent: art. 1918 din NCC

- la societatea simpla nu exista nici o urma de sistem de publicitate legala ➔ se poate foarte usor ca un asociat sa uzeze de puterile de reprezentare ce nu i-au fost conferite.

- in schimb, greu de generat o aparenta convingatoare fata de un tert într-o societate comerciala, unde avem nu doar unul, ci chiar mai multe sisteme de publicitate (ORC, Mon of.)

- Administratorii care au puterea de a reprezenta nu o pot transmite - Regula

- exceptii: decât daca aceasta facultate li s-a acordat în mod expres de catre asociati. => aspect vizibil la art 71 (1) LS.

comercial

Cum?? 2 posibilitati: - prin actul constitutiv

- ad hoc printr-o hotărâre AGA în care asociații decid

ex. Daca administratorul este bolnav si nu poate exercita mandatul, se întruneste AGA si decide

ca atributiile acestea se transfera provizoriu pentru un numar de x zile persoanei x.

limitare clara si justificata a concediului legal sau ipoteza în care administratorul este bolnav.

!! Intotdeauna exista o limitare, de obicei una temporala sau a tipurilor de acte ce pot fi incheiate

- practic, acesta este mandatul organic, similar cu cel conventional; astea sunt un fel de procura, dar nu cea clasica de la notar, aceea nu are efecte in cazul societatilor.

- în caz contrar, adica daca nu a obtinut aceasta dispensa sau acord, "societatea nu este obligata fa.a de cel de al treilea, dar poate pretinde de la substituit beneficiile rezultate din operatiune".

➔ nu este opozabila fata de societate hotararea, tertul nu a contractat cu administratorul firmei.

“administratorul care, fără drept, își substituie o altă persoană, răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societății.” - Actul rămâne valid, este opozabil societății, iar în funcție de cum se prezinta "oalele sparte" administratorul plateste solidar cu cel substituit sau daca sunt beneficii, ne asiguram beneficiile

!!în mod evident, nu ne aflăm într-o ipoteză de administrare a bunului altuia;

- așa cum ați înțeles, administratorul „administrează” propriile bunuri pentru că el e societatea, în vârful pixulului lui se află semnătura socială. (este alter-ego ul societatii)

Mandatul indica natura pur contractuala a raportului juridic; chiar daca ma numeste AGA, ma voteaza si ma desemneaza administrator, fara acordul meu expres si înca si în scris, acest raport nu se poate naste

Mandatul reflecta ideea de raport pe orizontala

Mandatul semnaleaza caracterul intuitu personae- mandatul organic ramâne un contract intuitu personae➔ consecinta: revocabilitatea ad-nutum a administratorilor - precum art. 1914

!! Atributele pe care legiuitorul le imprima acestui organ nu pot fi modificate conventional, iar daca o fac, sanctiunea este nescrierea (in dr. societar- inopozabilitatea)

Drepturile nu se exercita în numele mandantilor priviti separat, adica a asociatilor, ci în numele interesului social.

- modelele de administrare: societati de persoane, de capitaluri si mixte.

administrarea societatilor de capitaluri prevede doua modalitati: un sistem monist (un singur tip de organe) si sistemul dualist unde avem doua seturi de organe.

Reglementarea administrării societăților de persoane sau a SRL - este cel mai rudimentar sistem de administrare; nu există organe de administrare scenarizate ca la SA, (sunt societăți mici, cu număr mic de asociați și nu au nevoie de o structură masivă)

➔ legiuitorul lasă la latitudinea părților elaborarea sistemului de administrare.

➔ organele de la SRL exista, insa exclusiv create conventional

Observații:

Administrator SRL SA, unele precizari insolventa, faliment, concordat preventiv.

Descarcă documentație

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Comercial.pdf
Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2023
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
47 pagini
Imagini extrase:
47 imagini
Nr cuvinte:
19 726 cuvinte
Nr caractere:
102 126 caractere
Marime:
668.80KB (arhivat)
Publicat de:
Raul M.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Documentație
Domeniu:
Drept Comercial
Predat:
la facultate
Materie:
Drept Comercial
Nota primită:
Nota 10
Sus!