Strategia de dezvoltare a Comunei Bogdan Voda - Judetul Maramures

Previzualizare disertatie:

Cuprins disertatie:

INTRODUCERE 1
1. PROCESUL DE ELABORARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 1
2. CADRUL STRATEGIC SI PROGRAMATIC 3
2.1 La nivel European 3
2.2 La nivel national 4
2.3 La nivel regional 5
3. PROFILUL LOCALITATII 6
3.1 Istoricul comunei 6
3.2 Asezarea 7
3.3 Cadrul fizico-geografic 8
3.3.1 Relieful 8
3.3.2 Reteaua hidrografica 8
3.3.3 Clima 9
3.3.4 Solurile, vegetatia si fauna 9
3.3.5 Resursele naturale 9
4. ANALIZA PRELIMINARA 10
4.1 DEMOGRAFIE 10
4.1.1 Evolutia populatiei 10
4.1.2 Migratia populatiei 13
4.1.3 Evolutia sporului natural 15
4.1.4 Natalitatea si mortalitatea 16
4.1.5 Structura populatiei pe varste 17
4.1.6 Structura etnica si confesionala 22
4.2 EDUCATIE 24
4.2.1 Evolutia populatiei scolare 25
4.2.2 Personalul didactic 27
4.2.3 Promovabilitatea la Evaluarea Nationala 29
4.2.4 Nivelul de instruire al populatiei 29
4.2.5 Rata abandonului scolar 30
4.3 SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 30
4.3.1 SANATATE 30
A. Unitatile sanitare 30
B. Personalul medico-sanitar 31
C. Pacienti 32
4.3.2 ASISTENTA SOCIALA 33
A. Persoane cu handicap 33
B. Persoane fara venituri 33
4.4 ECONOMIA 34
4.4.1 Agentii economici 34
4.4.2 Cifra de afaceri 36
4.4.3 Starea generala a gospodariilor 37
4.4.4 Gradul de ocupare al locuitorilor 38
4.4.5 Somajul 39
4.4.6 Industria 40
4.4.7 Transporturile 40
4.4.8 Agricultura 40
4.4.9 Zootehnia 44
4.4.10 Silvicultura si exploatarea forestiera 45
4.4.11 Comertul 45
4.4.12 Turismul 46
4.4.13 Infrastructura si echiparea edilitara a municipiului 49
4.5 CULTURA, SPORT SI AGREMENT 52
4.5.1 Cultura 52
4.5.2 Sport 53
4.5.3 Agrement 53
4.6 MESTESUGURI SI ARTA POPULARA 54
4.7 CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU 54
4.7.1 Calitatea mediului 54
A. Calitatea aerului 54
B. Calitatea apelor 55
C. Calitatea solului 56
4.7.2 Managementul deseurilor 57
4.7.3 Ariile protejate 57
4.7.4 Riscuri naturale 59
5. ANALIZA SWOT 60
6. STRATEGIA DE DEZVOLTARE 67
6.1 Viziune 67
6.2 Probleme strategice 67
6.3 Obiective generale 67
6.4 Obiective strategice 68
6.5 Idei de proiecte 69
5. IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE 70
Bibliografie 72

Extras din disertatie:

INTRODUCERE

Prin acest proiect se incearca elaborarea unui document care sa abordeze problemele locale, bazandu-se pe potentialul local de dezvoltare, dar care sa exprime, in acelasi timp, aspiratiile de dezvoltare ale comunitatii. Desi este realizata pentru cursul "Planificare strategica in organizatii" din cadrul Universitatii Babes-Bolyai, strategia poate sta la baza initiativelor tuturor persoanelor juridice care deruleaza activitate pe teritoriul comunei Bogdan Voda. Necesitatea acestei lucrari apare in contextul Romaniei ca tara a Uniunii Europene si a accesarii fondurilor comunitare. Acest lucru creaza pe de o parte oportunitatea dezvoltarii durabile a comunitatilor cu ajutorul fondurilor europene, dar in acelasi timp se creaza noi presiuni asupra competitivitatii economiei locale. Valorificarea acestor noi oportunitati cere insa alocarea unor resurse semnificative din partea actorilor locali, atat la nivelul capacitatii administrative necesare pentru accesarea, implementarea si monitorizarea adecvata a acestor fonduri, cat si de ordin financiar, de furnizare a co - finantarii obligatorii. In consecinta, este necesara o prioritizare clara a initiativelor de dezvoltare, fundamentata pe o analiza riguroasa a situatiei locale specifice, astfel incat sa fie maximizat impactul socio - economic al acestor investitii, in contextul resurselor inevitabil limitate disponibile pentru mobilizare.

1. PROCESUL DE ELABORARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

In general, un proces de planificare strategica urmareste definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunitatii pe o perioada de 5 - 10 ani, folosind ca principale etape metodologice: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si concretizarea documentului strategic prin planul de actiune si proiectele prioritare ce necesita a fi derulate. Insa, pentru a functiona, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea unui management strategic integrat, care sa performeze la toate nivelurile, si sa fructifice oportunitatile ce pot fi utilizate in beneficiul comunitatii.

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare durabila a comunei Bogdan Voda a fost initiat ca raspuns la cererea exprimata in cadrul programului masteral "Managementul Strategic al Resurselor Umane", din cadrul Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea Babes-Bolyai (Cluj-Napoca) pentru elaborarea unui demers strategic. In cadrul acestui proces au fost luate in calcul toate dimensiunile si caracteristicile factorilor cu care comunitatea se afla in relatii de interdependenta, au fost efectuate analize ale teritoriului si s-au consultat documente si informatii puse la dispozitie de Primaria Bogdan Voda.

Sursele principale de date au fost Institutul National de Statistica si Primaria Bogdan Voda, prin amabilitatea doamnei primar Bizau Anuta.

Prezenta lucrare a fost elaborata in perioada noiembrie 2016 - ianuarie 2017, iar drepturile apartin exclusiv autorilor.

In elaborarea acestei strategii au fost parcursi urmatorii pasi:

- Identificarea celor mai importante nevoi si probleme de dezvoltare cu care se confrunta comunitatea locala, in domeniile de interes major (dezvoltare economica, infrastructura de transport si echiparea teritoriului, calitatea mediului, sanatate si educatie, turism si cultura etc.);

- Identificarea punctelor tari, slabe, a oportunitatilor si amenintarilor privind dezvoltarea durabila a comunei, care sa fie valorificate, respectiv diminuate prin masuri corective;

- Definirea unei viziuni si a unor scopuri realiste de dezvoltare a comunei Bogdan Voda;

- Corelarea prioritatilor de dezvoltare de la nivel local cu cele deja stabilite la nivel european, national, regional, si judetean, cuprinse in diferite documente programatice

- Elaborarea unui document local de planificare strategica, care sa traseze liniile generale privind aspiratiile de dezvoltare.

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare durabila a comunei Bogdan Voda a fost initiat ca raspuns la cererea exprimata in cadrul programului masteral "Managementul Strategic al Resurselor Umane", din cadrul facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea Babes-Bolyai (Cluj-Napoca) pentru elaborarea unui demers strategic. In cadrul acestui proces au fost luate in calcul toate dimensiunile si caracteristicile factorilor cu care comunitatea se afla in relatii de interdependenta, au fost efectuate analize ale teritoriului si s-au consultat documente si informatii puse la dispozitie de Primaria Bogdan Voda.

Sursele principale de date au fost Institutul National de Statistica si Primaria Bogdan Voda, prin amabilitatea doamnei primar Bizau Anuta.

Prezenta lucrare a fost elaborata in perioada noiembrie 2016 - ianuarie 2017, iar drepturile apartin exclusiv autorilor.

Bibliografie:

1. Telman, I., Cuhea in istoria Maramuresului, Sighetu Marmatiei, 2014

2. Horvath, I., Migratia internationala a cetatenilor romani dupa 1989- http://prodiasporaromana.org/wp-content/uploads/2014/01/Horvath-2012-Migra%C8%9Bia-Interna%C8%9Bional%C4%83-a-Cet%C4%83%C8%9Benilor-Rom%C3%A2ni.pdf

Sitografie

- http://www.anpm.ro/files2/Anexa4%20-%20SCI%20%20Lista%20tipurilor%20de%20habitate%20%C5%9Fi%20a%20s.pdf accesat la 05.02.2017

- http://edemos.insse.ro/

- http://www.cjmaramures.ro/arii-protejate/situri-natura-2000-in-judetul-maramures, accesat la 02.02.2017

- http://statistici.insse.ro/

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Vod%C4%83,_Maramure%C8%99, accesat la 20.12.2016

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Vod%C4%83,_Maramure%C8%99, accesat la 20.12.2016

- Primaria comunei Bogdan Voda

Download disertatie

Primești disertatia în câteva minute,
cu sau fără cont

Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2017
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
76 pagini
Imagini extrase:
76 imagini
Nr cuvinte:
15 510 cuvinte
Nr caractere:
89 137 caractere
Marime:
392.98 KB (arhivat)
Nivel studiu:
Master
Tip document:
Disertatie
Domeniu:
Sociologie
Data publicare:
08.11.2021
Structură de fișiere:
  • Strategia de dezvoltare a Comunei Bogdan Voda - Judetul Maramures.docx
Predat:
Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala , Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (master)
Specializare:
Sociologie
Materie:
Managementul Resurselor Umane
An de studiu:
II
Profesorului:
Claudia Isac
Nota primita:
Nota 10
Te-ar putea interesa și:
,,Toti romanii au pogorat din Maramures, spunea undeva Eminescu, pecetluind un adevar cu aer de...
Se spune despre Maramures ca reprezinta un muzeu deschis cunoscut in special pentru bisericile de...
Situatia initiala existenta in localitate Limita si situare Bogdan Voda, este o asezare...
CAPITOLUL 1 ZONA AGROTURISTICA MARAMURES Provincie aparent ,,inchisa in sine" prin...
Pentru a putea intelege adevarata semnificatie a notiunii de dezvoltare durabila, demers necesar...
Sus!