24242 de cursuri

Materie sau Domeniu

Economie2611 Management2106 Drept1687 Contabilitate1321 Marketing1092 Medicină957 Finanțe938 Calculatoare828 Psihologie757 Comunicare511

Forma de invatamant

Cursuri

 • Imagine document Drept Comercial

  Drept Comercial

  Curs / Drept Comercial / Facultate

  A. SOCIETATEA EUROPEANĂ B. GRUPURILE DE INTERES ECONOMIC C. PIAŢA DE CAPITAL D. INSTITUŢIILE DE CREDIT ÎN ROMÂNIA 1. Banca Naţională a României 2. Titluri de credit şi instrumentele de plată E. INSOLVENŢA A. SOCIETATEA EUROPEANĂ TITLUL VII1 a fost introdus prin punctul 12....

  46 pagini docx
 • Imagine document Probleme rețele Petri

  Probleme rețele Petri

  Curs / Calculatoare / Facultate

  1. Să se studieze proprietăţile de mărginire, viabilitate, ciclicitate şi fără blocaje pentru reţelele Petri ilustrare în figura următoare: -a- -b- Rezolvare. Graful de marcaje al reţelei din figura a) este : Se observă că numărul de vectori de marcaj este finit, prin urmare...

  17 pagini pdf
 • Imagine document Bonitarea Terenului

  Bonitarea Terenului

  Curs / Agronomie / Facultate

  Calitatea terenurilor. Definire. Concepţii 1.Să ne definim termenii ! _________ Teritoriu Groza, 2005 - Porţiune de spaţiu ocupată de o persoană, un grup, un sistem economic localizat sau de un Stat Ștefan et al., 1981 - Totalitatea suprafețelor (terenurilor), indiferent de...

  88 pagini pdf Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Drepturi Reale

  Drepturi Reale

  Curs / Drept / Facultate

  Capitolul I. Patrimoniul Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se identifice care sunt caracterele juridice ale patrimoniului. Să se prezinte funcţiile patrimoniului. 1. Noţiunea de patrimoniu. Termenul de patrimoniu...

  128 pagini pdf Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Dreptul Muncii

  Dreptul Muncii

  Curs / Drept / Facultate

  I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); - specifice, adică anumite reguli care au valoare normativă numai în dreptul muncii. Referitor la izvoarele generale, acestea se subîmpart în izvoare...

  88 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Audit Financiar

  Audit Financiar

  Curs / Contabilitate / Facultate

  AUDIT = exprimarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea ei la un criteriu standard, norma de calitate in vederea satisfacerii nevoilor unor utilizatori de informatii. A AUDIA =a asculta o informatie provenita de...

  16 pagini docx
 • Imagine document Drept Civil - Succesiuni

  Drept Civil - Succesiuni

  Curs / Drept / Facultate

  Capitolul I. Definiţia şi felurile moştenirii 1.1. Definiţie Din punct de vedere etimologic, noţiunea de succesiune îşi are originea în succesio (succesionis) ce înseamnă înlocuire. De aceea, s-a spus că a moşteni sau a succede înseamnă a lua locul unei alte persoane. Noţiunea de...

  39 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Managementul producției

  Managementul producției

  Curs / Management / Facultate

  Sustemul de producţie este componenta de bază a unei întreprinderi, contribuie la desfăşurarea proceselor economice şi sociale, pe de o parte, iar pe de alta –contribuie la dezvoltarea celorlalte sisteme ale întreprinderii. Producţia este activitatea în care oamenii cu ajutorul...

  24 pagini pptx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Legăturile chimice

  Legăturile chimice

  Curs / Chimie Anorganică / Facultate

  CONCEPTUL DE LEGĂTURĂ CHIMICĂ Cu exepţia gazelor rare, care au o stabilitate foarte mare datorită ocupării complete cu electroni a nivelului exterior, celelalte elemente au un număr mai mic de electroni în nivelul exterior, fiind instabile, ele tinzând să-şi formeze configuraţia de...

  7 pagini docx Bibliografie
 • Imagine document Curs analiza financiară - valoarea adăugată

  Curs analiza financiară - valoarea adăugată

  Curs / Contabilitate / Facultate

  1. Merkmalen Die Wertschöpfung ist jener Betrag, der den zugekauften Sach-und Dienstleistungen(vorleistungen) im betriebliche Produktionsprozess hinzugefügt wird. In der Wertschöpfung kommt der Einsatz der Produktivkräfte zum Ausdruck. Sie stellt der Wertzuwachs dar, der durch den...

  6 pagini doc
 • Imagine document Medicină legală

  Medicină legală

  Curs / Drept / Facultate

  DEFINITIA MEDICINEI LEGALE Medicina legala ar putea fi definita ca: disciplina medicala de sinteza, situata la graniţa dintre ştiinţele medico – biologice (in general concrete) si cele socio-juridice (de regula abstracte), ce are drept scop sprijinirea competenta a justiţiei ori de...

  107 pagini pdf
 • Imagine document Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta

  Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta

  Curs / Contabilitate / Facultate

  CAPITOLUL I FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. 1.2 Rolul relaţiilor cu personalul şi structura drepturilor şi datoriilor sale. 1.3 Cadrul legal privind salariile, reţinerile din salarii şi...

  94 pagini doc
 • Imagine document Contabilitatea Stocurilor

  Contabilitatea Stocurilor

  Curs / Contabilitate / Facultate

  CAPITOLUL I Delimitări şi structuri privind stocurile 1.1 Definiţii şi structuri de stocuri Stocurile şi producţia în curs de execuţie reprezintă, după caz, bunurile materiale, lucrări, şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia în care...

  91 pagini doc
 • Imagine document Managementul Proiectelor

  Managementul Proiectelor

  Curs / Contabilitate / Facultate

  INTRODUCERE Pentru organizaţiile neguvemamentale din România, finanţarea este şi în prezent cea mai uzitată modalitate de obţinere de fonduri, cele mai multe dintre organizaţiile de succes începând în acest mod, chiar dacă ulterior şi-au diversificat opţiunile. De altfel, pentru...

  139 pagini doc
 • Imagine document Evaluarea Entității

  Evaluarea Entității

  Curs / Contabilitate / Facultate

  CAPITOLUL I CONCEPTELE DEFINITORII PRIVIND METODOLOGIA EVALUĂRII AFACERILOR 1.1. Conceptul de proprietate, de lucru şi de bun. Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare recunoaşte următoarele patru tipuri de proprietate: proprietatea imobiliară, proprietatea mobiliară...

  149 pagini pdf Cuprins Bibliografie

Sus!