Algoritmica si Programare

Previzualizare curs:

Cuprins curs:

1. Descrierea algoritmilor, limbajul Pseudocod. 3
2. Subalgoritmi, funcoii. 11
3. Limbajul Pascal : structura programelor, tipuri simple de date. 19
4. Expresii, funcoii predefinite, etichete, constante, tipuri, variabile. 29
5. Instructiunea de atribuire, compuso, vido, citire/scriere, conditionalo. 35
6. Structuri repetitive in Pascal : For, While, Repeat 45
7. Tipuri structurate : Array, Set , String , Record. 49
8. Subprograme : Procedure, Function, parametri, vizibilitate. 65
9. Parametrii funcoie/proceduro, apel recursiv, definire simultano. 70
10. Fioiere Pascal. Utilizarea fioierelor text. 77
11. Fioiere cu tip , operaoii cu fioiere. 82
12. Tipuri abstracte de dato (Unit Pascal). 91
13. Tipul referinoo (structuri de date dinamice : liste,arbori binari). 104
14. Elemente de grafico in Pascal (unit-ul Graph ). 133
15. Tehnici de programare. 156
xx. Lucrori de laborator 182

Extras din curs:

1. Descrierea algoritmilor, limbajul Pseudocod.

1.1. Descrierea algoritmilor.

Prin algoritm putem inoelege o succesiune finito de operaoii. Acesta

presupune executarea unor calcule intr-o anumito ordine. Putem considera co un

algoritm este o secvenoo finito de propozioii ale unui limbaj de descriere a

algoritmilor. Fiecare propozioie a limbajului precizeazo o anumito regulo de

calcul, aoa cum se va observa atunci cand vom prezenta limbajul Pseudocod.

Algoritmii pe care ii descriem ar trebui so fie cat mai generali ( so rezolve o claso

de probleme de acelaoi tip), so dea rezultate intr-un anumit timp (finit, adico so se

termine oricare ar fi datele de intrare) oi de asemenea so asigure unicitatea

rezulatelor ori de cate ori se dau aceleaoi date de intrare. Aceste trei caracteristici

generalitate, finitudine oi unicitate trebuie so ne preocupe ori de cate ori scriem un

algoritm, indiferent de forma (scheme logice sau limbaj Pseudocod) in care este

prezentat acesta.

Schema logico este un mijloc de descriere a algoritmilor prin reprezentare

grafico. Regulile de calcul ale algoritmului sunt descrise prin blocuri (figuri

geometrice) reprezentand operaoiile (paoii) algoritmului, iar ordinea lor de

aplicare (succesiunea operaoiilor) este indicato prin sogeoi. Fiecorui tip de operaoie

ii este consacrato o figuro geometrico (un bloc tip) in interiorul coreia se va inscrie

operaoia din pasul respectiv. Datele utilizate intr-un algoritm pot fi variabile sau

constante (ioi pot modifica valoarea sau nu ). In descrierea unui algoritm,

intervin variabile care marcheazo atat datele cunoscute inioial, cat oi rezultatele

dorite, precum oi alte rezultate intermediare necesare in rezolvarea problemei.

Variabila defineote o morime care ioi poate schimba valoarea. Valorile pe care le

poate lua variabila aparoin unei muloimi D pe care o vom numi domeniul

variabilei. Prin variabilo vom inoelege tripletul (nume, domeniul D, valoare)

4

In continuare vor fi descrise blocurile ce descriu in schema logico o

anumito operaoie.

Blocurile delimitatoare (Start oi Stop) (figura 1a oi 1.b) vor marca

inceputul respectiv sfaroitul unui algoritm dat printr-o schemo logico. Descrierea

unui algoritm prin schemo logico va incepe cu un singur bloc Start oi se va

termina cu cel puoin un bloc Stop.

Blocurile de intrare/ieoire (Citeote oi Tiporeote) (figura 1.c oi 1.d) indico

introducerea unor Date de intrare respectiv extragerea unor Rezultate finale. Ele

permit precizarea datelor inioiale cunoscute in problemo oi tiporirea rezultatelor

cerute de problemo. Blocul Citeote inioializeazo variabilele din lista de intrare cu

valori corespunzotoare, iar blocul Tiporeote va preciza rezultatele oboinute (la

execuoia pe calculator cere afioarea pe ecran a valorilor expresiilor din lista de

ieoire).

Blocurile de atribuire (calcul) se utilizeazo in descrierea operaoiilor de

atribuire (:=). Printr-o astfel de operaoie, unei variabile var i se atribuie valoarea

calculato a unei expresii expr (figura 1.e).

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Nota:
9/10 (7 voturi)
Nr fișiere:
18 fisiere
Pagini (total):
191 pagini
Imagini extrase:
191 imagini
Nr cuvinte:
35 108 cuvinte
Nr caractere:
225 866 caractere
Marime:
536.08 KB (arhivat)
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Curs
Domeniu:
Limbaje de Programare
Data publicare:
18.08.2007
Structură de fișiere:
 • Algoritmica si Programare
  • 00 Cuprins.pdf
  • 01 Descrierea Algoritmilor. Limbajul Pseudocod.pdf
  • 02 Subalgoritmi, Functii.pdf
  • 03 Limbajul Pascal. Structura Programelor, Tipuri Simple de Date.pdf
  • 04 Expresii, Functii Predefinite, Etichete, Constante, Tipuri, Vqariabile.pdf
  • 05 Instructiunea de Atribuire, Compusa, Vida, IO, Conditionala.pdf
  • 06 Structuri Repetitive in Pascal.pdf
  • 07 Tipuri Structurate-Array, Set, String, Record.pdf
  • 08 Subprograme-Procedure, Function, Parametrii, Vizibilitate.pdf
  • 09 Parametrii Functie Procedura, Apel Recursiv, Definire Simultana.pdf
  • 10 Fisiere Pascal. Utilizarea Fisierelor Text.pdf
  • 11 Fisiere cu Tip, Operatii cu Fisiere.pdf
  • 12 Tipuri Abstracte de Date( Unit Pascal ).pdf
  • 13 Tipul Referinta( Structuri de Date Dinamice ).pdf
  • 14 Elemente de Grafica in Pascal.pdf
  • 15 Tehnici de Programare.pdf
  • Bibliografie.pdf
  • Teme de Laborator.pdf
Predat:
la facultate
Materie:
Limbaje de Programare

Ai gasit ceva în neregulă cu acest document?

Te-ar putea interesa și:
Capitolul 1 Introducere Acest manual este dedicat ^n special studentilor de la formele de...
In anul 1642, matematicianul si fizicianul Blaise Pascal (1623-1662) a inventat prima masina...
Baza de date Programul creeaza fisiere cu o baza de date continand contacte, modificarile aduse...
Liste liniare implementare cu tablouri implementare cu liste simplu inlantuite Liste liniare...
Operatia de sortare a unui fisier binar presupune aranjarea articolelor in ordinea crescatoare...
Sus!