Drept civil contracte

Previzualizare curs:

Extras din curs:

INTRODUCERE

Materia contractelor speciale, ca parte integranta a dreptului civil, are ca obiect de

reglementare instrumentele juridice prin intermediul carora se realizeaza, de regula, circulatia

bunurilor (de exemplu, vanzarea, schimbul, imprumutul), folosinta lor (de exemplu, locatiunea,

comodatul), conservarea acestora (depozitul), crearea de valori (de exemplu, antrepriza),

reprezentarea la incheierea actelor juridice (de exemplu, mandatul), asigurarea mijloacelor

necesare intretinerii si ingrijirii (de exemplu, contractul de intretinere) etc. Astfel fiind, regimul

juridic al contractelor civile reprezinta o parte importanta - atat din punct de vedere teoretic, cat si

practic - a dreptului privat, in general, si a dreptului civil, in special.

Pentru intelegerea si aplicarea corecta a acestor reglementari este insa necesar sa facem

unele precizari privitoare la corelatia dintre regimul juridic special al contractelor si teoria

generala a obligatiilor.

Potrivit art. 1.166 C.civ., contractul - principalul izvor al obligatiilor - este acordul de vointe

dintre doua sau mai multe persoane cu intentia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic,

iar art. 1.167 alin. 1 C.civ. dispune ca toate contractele se supun regulilor generale din prezentul

capitol.

La materia Drept civil. TGO a fost studiat contractul, in general, fiind abordate, pe rand,

chestiuni referitoare la clasificare, incheiere, interpretare, efecte, cesiune, incetare.

La materia Drept civil. Contracte vor fi studiate anumite contracte speciale numite,

reglementate in Codul civil si in legi speciale. Aceste contracte - reglementate de art. 1.650 -

2.278 C.civ. si in unele legi speciale - sunt guvernate de reguli in mare masura derogatorii de la

cele generale. In acest sens, art. 1.167 alin. 2 C.civ. prevede ca ,,regulile particulare privitoare la

anumite contracte sunt prevazute in prezentul cod sau in legi speciale".

Asadar, in ceea ce priveste corelatia dintre regimul juridic special al contractelor civile si

teoria generala a obligatiilor civile precizam ca prioritate au regulile speciale prevazute - in

Codul civil ori in acte normative speciale - pentru contractul in cauza. De exemplu, in materia

contractului de vanzare clauzele indoielnice se interpreteaza in favoarea cumparatorului (art. 1.671

C.civ.), in timp ce in materia contractelor, in general, se interpreteaza in favoarea celui care se

obliga (art. 1.269 alin.1 C.civ.).

In masura in care anumite probleme de drept nu ar fi reglementate prin norme speciale (sau

prin conventia dintre parti) se aplica, in completarea acestor norme, regulile din partea generala a

dreptului obligational (teoria generala a contractelor si obligatiilor), care cuprinde reguli aplicabile

tuturor contractelor sau contractelor dintr-o anumita categorie (contracte sinalagmatice sau

unilaterale, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit etc.). De exemplu, chestiunile privitoare la dol, ca

viciu de consimtamant, nu sunt reglementate in materia contractului de vanzare, ceea ce inseamna

ca se vor aplica regulile generale din materia contractelor (art. 1.214 - 1.215 C.civ.). Tot astfel, in

cazul contractului de locatiune nu exista o reglementare speciala privind pactele comisorii si de

aceea se vor aplica regulile generale.

Ori de cate ori nu exista norme speciale pentru un anumit contract numit se vor aplica

normele generale, iar nu normele prevazute pentru un alt contract special, fie si asemanator. De

exemplu, in cazul rezolutiunii contractului de renta viagera pentru neexecutarea fara justificare a

obligatiei de plata a rentei de catre debirentier sunt aplicabile regulile generale (art. 1.549 si urm.

C.civ.), iar nu regula speciala prevazuta de art. 2.263 alin. 3 C.civ. in materia contractului de

intretinere (rezolutiunea nu poate fi pronuntata decat de instanta de judecata, orice clauza contrara

fiind considerata nescrisa).

Precizam si faptul ca in privinta contractelor nenumite, care se pot incheia de parti in

limitele impuse de lege, de ordinea publica si de bunele moravuri, se vor aplica regulile generale

privitoare la contract, ca izvor de obligatii, iar daca aceste reguli nu sunt indestulatoare, se vor

aplica regulile speciale privitoare la contractul cu care se aseamana cel mai mult (art. 1.168).

CONTRACTUL DE VANZARE

Sectiunea I

Notiunea, caracterele juridice si conditiile de validitate ale contractului de vanzare

? 1. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de vanzare

1. Notiunea. Potrivit art. 1.650 C.civ., ,,(1) Vanzarea este contractul prin care vanzatorul

transmite sau, dupa caz, se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea unui bun in schimbul

unui pret pe care cumparatorul se obliga sa il plateasca. (2) Poate fi, de asemenea, transmis prin

vanzare un dezmembramant al dreptului de proprietate sau orice alt drept."

Luand in considerare aceste prevederi, cateva observatii sunt necesare:

a) de regula, vanzatorul nu are (nu trebuie sa-si execute) obligatia transmiterii dreptului de

proprietate ce poarta asupra bunului pentru ca transferul proprietatii se produce in mod automat in

momentul incheierii valabile a contractului. In acest sens, art. 1.674 C.civ. prevede: ,,Cu exceptia

cazurilor prevazute de lege ori daca din vointa partilor nu rezulta contrariul, proprietatea se

stramuta de drept cumparatorului din momentul incheierii contractului, chiar daca bunul nu a fost

predat ori pretul nu a fost platit inca." In cazul unui bun mobil individual determinat vanzatorul

transmite cumparatorului proprietatea din chiar momentul realizarii acordului de vointa.

b) exista cazuri in care vanzatorul ,,se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea unui

bun". De exemplu, in cazul bunurilor de gen, vanzatorul trebuie sa individualizeze aceste bunuri

prin predare, numarare, cantarire, masurare etc. Tot astfel, in cazul unui bun viitor (de pilda, un

apartament dintr-un bloc ce urmeaza a se construi), cumparatorul nu poate dobandi proprietatea

decat dupa ce vanzatorul a realizat bunul respectiv, in stare de a fi predat.

c) cumparatorul are drept obligatie principala aceea de a plati pretul. Fara pret nu exista

vanzare. Dupa cum vom vedea1, stabilirea pretului in bani este de esenta vanzarii.

d) de regula, prin contractul de vanzare se transmite de la vanzator la cumparator dreptul de

proprietate asupra unui bun. Insa, va fi calificat drept vanzare si contractul prin care, in schimbul

unui pret, se transmite un alt drept decat dreptul de proprietate, fiindca transmiterea proprietatii nu

este de esenta, ci numai de natura contractului de vanzare.

e) poate fi transmis prin vanzare un dezmembramant al dreptului de proprietate. Acesta

poate fi:

i) dreptul de superficie2. Astfel, potrivit art. 695 alin. 4 C.civ., titularul dreptului de

superficie poate dispune in mod liber de dreptul sau, insa cat timp constructia exista, dreptul de

folosinta asupra terenului se poate instraina ori ipoteca numai odata cu dreptul de proprietate

asupra constructiei.

ii) dreptul de uzufruct3. Potrivit art. 714 alin. 1 C.civ., ,,In absenta unei prevederi contrare,

uzufructuarul poate ceda dreptul sau unei alte persoane fara acordul nudului proprietar, dispozitiile

in materie de carte funciara fiind aplicabile."4

iii) in ceea ce priveste dreptul de servitute, acesta nu va putea fi vandut separat, ci numai

odata cu dreptul de proprietate ce poarta asupra fondului dominant, chiar daca nu s-a facut o

mentiune expresa in acest sens in contractul de vanzare.

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
13 pagini
Imagini extrase:
13 imagini
Nr cuvinte:
8 349 cuvinte
Nr caractere:
42 986 caractere
Marime:
416.29 KB (arhivat)
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Curs
Domeniu:
Drept Civil
Data publicare:
05.11.2017
Structură de fișiere:
  • Drept civil contracte.pdf
Predat:
la facultate

Ai gasit ceva în neregulă cu acest document?

Te-ar putea interesa și:
1 - 3 octombrie 2012 Drept Civil. Contractele Bibliografie: 1. Noul Cod Civil 2. Prelegerile...
1. Contractul de vanzare - cumparare, notiune si caractere juridice Este actul juridic prin care...
TITLUL I. CONTRACTUL DE VANZARE CUMPARARE CAPITOLUL I I. Aspecte privind notiunea si...
CAPITOLUL I CONTRACTUL DE VANZARE CUMPARARE SECTIUNEA I NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE...
Contractele civile sunt instrumente juridice prin care se realizeaza: a) circulatia bunurilor...
Sus!