3724 de documente din domeniul Contabilitate

Materie sau Domeniu

Contabilitate3724 Limba și Literatura Română3402 Istorie1825 Geografie4363 Limba Engleză1548 Biologie2094 Informatică693 Economie14830 Fizică1567 Chimie479
Religie1444 Limba Franceză429 Psihologie3038 Limba Germană335 Alte materii304 Medicină2599 Matematică715 Turism și Alimentație200 Filosofie 770 Mecanică1821 Ecologie2060 Educatie Muzicală106 Marketing5856 Drept7329 Astronomie159 Industrie Alimentară86 Agricultură73 Electric72 Arte68 TIC (Tehnologia Informației și Comunicării)53 Socio-umane45 Limba Spaniolă43 Anatomie224 Automatică710 Limba Italiană29 Învățământ Vocațional28 Comerț1097 Educatie Fizică și Sport25 Economia Intreprinderii24 Educatie Antreprenorială24 Agronomie1699 Electronica și Automatizări22 Construcţii și Lucrări Publice22 Textile Pielărie19 Desen19 Managementul Calității16 Stiințe Politice2019 Tehnologii13 Electromecanică13 Management7005 Studiul Calității Produselor și Serviciilor12 Educatie Plastică11 Discipline Psihologice și Pedagogice10 Educatie Tehnologică9 Discipline Opționale9 Consiliere și Orientare8 Limba Latină7 Electrotehnica Aplicată6 Statistică633 Administrație6 Instrumente și Tehnici de Laborator6 Elemente de Tehnologie Generală5 Chimie Industrială5 Fabricarea Produselor din Lemn5 Jurnalism4 Finanțe Bănci4 Învățământ Special4 Cultură Civică3 Materiale de Construcții2 Studiul Calității Mediului2 Estetica și Igiena Corpului Omenesc2 Desen Tehnic2 Silvicultură1 Materii Prime și Materiale1 Mecanică Aplicată1 Finanțe3797 Calculatoare2780 Industria Alimentară2775 Turism2382 Sociologie1845 Bănci1714 Comunicare1699 Construcții1590 Electronică1548 Pedagogie1494 Engleză1297 Alte domenii1268 Știința Administrației1217 Electrotehnică1207 Chimie Generală1155 Istorie Universală946 Drept Civil876 Limbaje de Programare766 Transporturi719 Asigurări695 Psihopedagogie629 Energetică602 Drept Comercial595 Istoria Românilor559 Limba Română539 Merceologie506 Mass Media448 Educație Fizică432 Chimie Organică397 Farmacie358 Franceză337 Medicină Veterinară320 Științele Comunicării295 Filologie289 Negociere267 Rețele263 Sisteme de Operare233 Știința Materialelor228 Organe de mașini222 Burse222 Tranzacții Internaționale210 Artă209 Chimie Anorganică196 Inteligența Artificială196 Metalurgie și Siderurgie194 Grafică Computerizată153 Criminologie151 Birotică137 Administrație Publică134 Inginerie Aerospatială125 Antropologie116 Optică101 Litere93 Muzică88 Instalații81 Istoria Artelor76 Creștinism70 Limbi Străine67 Stomatologie55 Germană55 Dinamică54 Logică54 Spaniolă45 Arte Plastice39 Rezistența Materialelor28 Geodezie27 Probabilități24 Arhitectură23 Antreprenoriat13 Telecomunicații12 Geologie12 Pictură10 Audit9 Cibernetică6

Documente / Contabilitate

 • Imagine document Cererea de informație contabilă

  Cererea de informație contabilă

  Seminar / Contabilitate / Facultate

  Utilizatorii de informatie contabila sunt cei care formeaza cererea de informatie contabila. Utilizatorii de informatie contabila sunt acele persoane care bazandu-se pe informatia contabila pot lua decizii. De asemnea numim la categoria de informatie contabila si acele persoane care...

  20 pagini docx
 • Imagine document Evaluarea Elementelor Patrimoniale

  Evaluarea Elementelor Patrimoniale

  Referat / Contabilitate / Facultate

  Evaluarea elementelor prezentate în situaţiile financiare Recunoaşterea şi prezentarea în situaţiile financiare anuale a: - activelor, se realizează în baza evaluării credibile a - datoriilor, elementelor respective, apelându-se în acelaşi - veniturilor, timp şi la raţionamentul...

  25 pagini ppt Cuprins
 • Imagine document Politica transporturilor

  Politica transporturilor

  Referat / Contabilitate / Facultate

  Introducere Transporturile sunt indispensabile dezvoltării relaţiilor economice dintre ţările membre UE, constituind scheletul fizic al Pieţei Interne. Politica europeană a transporturilor este una dintre primele politici comunitare comune, baza sa legală fiind stabilită încă din...

  8 pagini doc
 • Imagine document Considerații privind Bazele de Evaluare Utilizate în România în Contextul Globalizării Contabile

  Considerații privind Bazele de Evaluare Utilizate în România în Contextul Globalizării Contabile

  Referat / Contabilitate / Facultate

  Scurt Rezumat Puncte de vedere privind Bazele de Evaluare folosite în România în contextul globalizării contabile Obiectivul acestei lucrări este de a aborda bazele evaluării aplicabile în România și de a sublinia limitările acestora. După o scurtă abordare a bazelor internaționale,...

  11 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Audit Intern Versus Audit Extern

  Audit Intern Versus Audit Extern

  Referat / Contabilitate / Facultate

  INTRODUCERE Cuvântul de origine latină, audit, provine de la auditus, care înseamnă a asculta, a audia. Auditul este verificarea profesională a unei informaţii sau situaţii în scopul exprimării unei opinii argumentate pe baza raportării la un standard de calitate. (Sabou F., 2007)...

  17 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Responsabilitatea Auditorilor

  Responsabilitatea Auditorilor

  Referat / Contabilitate / Facultate

  „In financial auditing, internal auditors are responsible for evaluating whether their company’s internal control structure is designed and operates effectively and whether the financial statements are fairly presented. Reports are essential to the internal audit or other attestation...

  12 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Contabilitate bancară

  Contabilitate bancară

  Curs / Contabilitate / Facultate

  Tema 1. Organizarea generală a contabilităţii bancare 1.1. Obiectul şi metoda evidenţei contabile în băncile comerciale 1.2. Organizarea lucrului de evidenţă şi operaţional în bancă 1.3. Documentaţia bancară, clasificarea şi tipurile acestora 1.4. Planul de conturi şi caracteristica...

  46 pagini doc
 • Imagine document Contabilitate informatizată

  Contabilitate informatizată

  Curs / Contabilitate / Facultate

  Curs1 SISTEMUL INFORMATIONAL CONTABIL AL INTREPRINDERILOR MODERNE Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional constituie subiecte amplu dezbătute în condiţiile în care se manifestă 2 direcţii de acţiune contrare, şi anume: 1. Dorinţa întreprinderilor de a se alinia...

  90 pagini doc
 • Imagine document Contabilitate Anul 3

  Contabilitate Anul 3

  Curs / Contabilitate / Facultate

  CAPITOLUL 1: Locul și rolul contabilității în activitatea unităților economice 1.1. Contabilitatea – istorie și evoluție Începuturile contabilității sunt greu de delimitat în timp. În antichitate, grecii, perșii și incașii țineau diferite socoteli cu ajutorul unor sfori înodate , de...

  40 pagini doc
 • Imagine document Constatarea faptelor de evaziune fiscală

  Constatarea faptelor de evaziune fiscală

  Referat / Contabilitate / Facultate

  CONSIDERAŢII GENERALE Conţinutul, forme, controlul fiscal cuprinde ansamblul activităţilor care au ca scop verificarea calităţii, legalităţii şi sincerităţii declaraţiilor, precum şi verificarea corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii conform legii, a obligaţiilor fiscale de către...

  11 pagini doc
 • Imagine document Contabilitate

  Contabilitate

  Curs / Contabilitate / Facultate

  Contabilitatea: la ce serveşte? În zilele noastre, contabilitatea este adesea percepută ca instrument de măsurare a profitului (sau, mai precis, a rezultatului, ceea ce nu-i acelaşi lucru, după cum vom vedea ulterior), precum şi ca un mijloc de cunoaştere şi de apreciere a situaţiei...

  68 pagini doc
 • Imagine document IPSAS 12 - Stocuri

  IPSAS 12 - Stocuri

  Referat / Contabilitate / Facultate

  Capitolul I Introducere Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) sunt exemple de bună practică în acest domeniu formulate într-un mod sintetic cu referire la aspecte de natură organizatorică a contabilității, de recunoașterea, evaluarea și...

  8 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Politica Concurențială

  Politica Concurențială

  Referat / Contabilitate / Facultate

  Introducere Necesitatea reglementărilor din domeniul concurenţei decurge însăşi din natura economiei de piaţă liberă, deschisă, care se bazează pe existenţa unei concurenţe loialeîntre agenţii economici, competiţie ce trebuie respectată, păstrată şi protejată prin lege. Nu întotdeauna...

  8 pagini docx
 • Imagine document Lucrare individuală la contabilitatea bancară

  Lucrare individuală la contabilitatea bancară

  Referat / Contabilitate / Facultate

  Active Suma, lei Obligaţiuni Suma, lei Capital şi rezerve Suma, lei 1.Mijloace băneşti în casierie 1001 50 450 6.Conturi curente ale persoanelor juridice 2224 190 480 2.Acţiuni ordinare 3001 290 520 3.Contul „Nostro” la banca Naţională 1030 380 960 7.Depozite de economii...

  9 pagini docx
 • Imagine document Considerații Privind Asimetria Informației Contabile

  Considerații Privind Asimetria Informației Contabile

  Referat / Contabilitate / Facultate

  Contabilitatea, ca sistem, asa cum se prezintă ea astăzi,este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnică de înregistare a schimburilor comerciale, într-un instrument de gestiune, iar in zilele noastre ea constituie din ce in ce mai mult...

  4 pagini doc

Sus!