3724 de documente din domeniul Contabilitate

Materie sau Domeniu

Contabilitate3724 Limba și Literatura Română3402 Istorie1825 Geografie4363 Limba Engleză1548 Biologie2094 Informatică693 Economie14830 Fizică1567 Chimie479
Religie1444 Limba Franceză429 Psihologie3038 Limba Germană335 Alte materii304 Medicină2599 Matematică715 Turism și Alimentație200 Filosofie 770 Mecanică1821 Ecologie2060 Educatie Muzicală106 Marketing5856 Drept7329 Astronomie159 Industrie Alimentară86 Agricultură73 Electric72 Arte68 TIC (Tehnologia Informației și Comunicării)53 Socio-umane45 Limba Spaniolă43 Anatomie224 Automatică710 Limba Italiană29 Învățământ Vocațional28 Comerț1097 Educatie Fizică și Sport25 Economia Intreprinderii24 Educatie Antreprenorială24 Agronomie1699 Electronica și Automatizări22 Construcţii și Lucrări Publice22 Textile Pielărie19 Desen19 Managementul Calității16 Stiințe Politice2019 Tehnologii13 Electromecanică13 Management7005 Studiul Calității Produselor și Serviciilor12 Educatie Plastică11 Discipline Psihologice și Pedagogice10 Educatie Tehnologică9 Discipline Opționale9 Consiliere și Orientare8 Limba Latină7 Electrotehnica Aplicată6 Statistică633 Administrație6 Instrumente și Tehnici de Laborator6 Elemente de Tehnologie Generală5 Chimie Industrială5 Fabricarea Produselor din Lemn5 Jurnalism4 Finanțe Bănci4 Învățământ Special4 Cultură Civică3 Materiale de Construcții2 Studiul Calității Mediului2 Estetica și Igiena Corpului Omenesc2 Desen Tehnic2 Silvicultură1 Materii Prime și Materiale1 Mecanică Aplicată1 Finanțe3797 Calculatoare2780 Industria Alimentară2775 Turism2382 Sociologie1845 Bănci1714 Comunicare1699 Construcții1590 Electronică1548 Pedagogie1494 Engleză1297 Alte domenii1268 Știința Administrației1217 Electrotehnică1207 Chimie Generală1155 Istorie Universală946 Drept Civil876 Limbaje de Programare766 Transporturi719 Asigurări695 Psihopedagogie629 Energetică602 Drept Comercial595 Istoria Românilor559 Limba Română539 Merceologie506 Mass Media448 Educație Fizică432 Chimie Organică397 Farmacie358 Franceză337 Medicină Veterinară320 Științele Comunicării295 Filologie289 Negociere267 Rețele263 Sisteme de Operare233 Știința Materialelor228 Organe de mașini222 Burse222 Tranzacții Internaționale210 Artă209 Chimie Anorganică196 Inteligența Artificială196 Metalurgie și Siderurgie194 Grafică Computerizată153 Criminologie151 Birotică137 Administrație Publică134 Inginerie Aerospatială125 Antropologie116 Optică101 Litere93 Muzică88 Instalații81 Istoria Artelor76 Creștinism70 Limbi Străine67 Stomatologie55 Germană55 Dinamică54 Logică54 Spaniolă45 Arte Plastice39 Rezistența Materialelor28 Geodezie27 Probabilități24 Arhitectură23 Antreprenoriat13 Telecomunicații12 Geologie12 Pictură10 Audit9 Cibernetică6

Documente / Contabilitate

 • Imagine document Impozitul pe Venitul din Salarii

  Impozitul pe Venitul din Salarii

  Referat / Contabilitate / Facultate

  Capitolul I. NOŢIUNI GENERALE ALE IMPOZITELOR Impozitele şi taxele sunt principalele instrumente de intervenţie a statului în economie, prin intermediul politicii fiscale pentru constituirea de resurse financiare în vederea îndeplinirii funcţiilor statului pentru impulsionarea...

  13 pagini docx
 • Imagine document Conceptul de Guvernanță Corporativă

  Conceptul de Guvernanță Corporativă

  Referat / Contabilitate / Facultate

  INTRODUCERE Guvernare corporativă este ramura economiei care studiază modul în care companiile pot deveni mai eficiente prin folosirea unor structuri instituţionale cum ar fi actele constitutive, organigramele şi cadrul legislativ. Această ramură se limitează în cele mai multe cazuri...

  24 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Cadrul Profesional al Auditului Intern

  Cadrul Profesional al Auditului Intern

  Referat / Contabilitate / Facultate

  INRODUCERE Prin prestaţia sa de mare profunzime, auditul poate constitui pârghia esenţială menită să asigure profesionalizarea managementului şi eradicarea diletantismului. Acţionarii, investitorii, structurile guvernamentale şi ale societăţii civile, beneficiarii de bunuri şi servicii...

  23 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Diagnosticul Economico-Financiar privind Rentabilitatea Firmei

  Diagnosticul Economico-Financiar privind Rentabilitatea Firmei

  Referat / Contabilitate / Facultate

  Ca şi profitul, rentabilitatea cunoaşte abordări conceptuale diverse. Este privită ca „indicator sintetic calitativ important care exprimă capacitatea unităţii economice de a obţine venit net.”. Se defineşte „drept capacitatea întreprinderilor de a produce beneficiu (profit)”2....

  17 pagini docx
 • Imagine document Înregistrarea stocurilor

  Înregistrarea stocurilor

  Referat / Contabilitate / Facultate

  DEFINITIA INVENTARIERII Din punct de vedere a teoriei contabile, inventarierea este un procedeu de autocontrol, prin care datele contabile sunt aduse periodic la nivelul realitatii. În sistemul de organizare a contabilitatii pe baza de norme legale, inventarierea este obligatorie...

  19 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Metoda pe faze - studiu de caz - SC Mobila Trend Design SRL

  Metoda pe faze - studiu de caz - SC Mobila Trend Design SRL

  Referat / Contabilitate / Facultate

  Mobila Trend Design SRL este o întreprindere ce are ca obiect de activitate fabricarea de serie a mobilei, în baza comenzilor primite de la clienţi persoane fizice sau juridice, cu proces de producţie simplu. Societatea Mobila Trend Design SRL îşi are sediul în mun. SIBIU, str Cuza...

  16 pagini docx
 • Imagine document Norme de Audit Specifice Tuturor Profesioniștilor Contabili

  Norme de Audit Specifice Tuturor Profesioniștilor Contabili

  Referat / Contabilitate / Facultate

  Introducere 1. Aplicarea codului etic naţional al profesioniştilor contabili Etica profesională constituie o necesitate de a adera la cele mai înalte standarde, astfel încât activitatea profesională să se poată bucura de credibilitatea şi acceptare. Codul etic naţional al...

  11 pagini doc
 • Imagine document Bazele contabilității

  Bazele contabilității

  Curs / Contabilitate / Facultate

  CAPITOLUL 1 OBIECTUL, METODA SI PRINCIPIILE CONTABILITATII 1.1. Evidenta economica si formele ei A. Notiunea si rolul evidentei economice Fiecare organizatie (colectivitate) umana are de regula un patrimoniu format din bunuri materiale sau drepturi si obligatii evaluabile in bani...

  165 pagini pdf Cuprins
 • Imagine document Monedă și credit - țintirea directă a inflației în România

  Monedă și credit - țintirea directă a inflației în România

  Referat / Contabilitate / Facultate

  Țintirea directă a inflației în România 1. Introducere Inflația este un lucru rău, care afectează economia atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. Pe termen scurt, erodează puterea de cumpărare a monedei şi prin aceasta îi afectează în mod deosebit pe cei mai vulnerabili cetățeni...

  11 pagini docx Cuprins
 • Imagine document Contabilitate financiară - organizarea contabilității mărfurilor în comerțul cu amănuntul

  Contabilitate financiară - organizarea contabilității mărfurilor în comerțul cu amănuntul

  Referat / Contabilitate / Facultate

  Organizarea contabilităţii mărfurilor în comerţul cu amănuntul 1. Componentele stocurilor Stocul reprezintă cantitatea de bunuri (materii prime, materiale etc.) existente, la un moment dat, ca rezervă în depozitul unui magazin, al unei întreprinderi, într-o piaţă în vederea asigurării...

  10 pagini docx Cuprins
 • Imagine document Metode de Majorare și Reducere a Capitalului Social

  Metode de Majorare și Reducere a Capitalului Social

  Referat / Contabilitate / Facultate

  1. Notiunea de capital social 1.1În științele sociale Capitalul social este un concept sociologic folosit în economia politică, management, teoria organizațiilor, științe politice, sănătate publică și în toate științele sociale. Capitalul social se referă în general la conexiunile din...

  18 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Normalizarea contabilității întreprinderii

  Normalizarea contabilității întreprinderii

  Curs / Contabilitate / Facultate

  Despre globalizare Într-o lume în care graniţele dintre pieţe, ţări şi culturi îşi pierd din relevanţa lor tradiţională, inevitabil suntem tentaţi să aruncăm o privire asupra tuturor dezvoltărilor contemporane care modelează o realitate ce înlocuieşte celelalte realităţi. Ciclurile...

  200 pagini pptx tmp
 • Imagine document Evoluția Firmelor Multinaționale în Ultimul Deceniu

  Evoluția Firmelor Multinaționale în Ultimul Deceniu

  Referat / Contabilitate / Facultate

  INTRODUCERE-originea firmelor multinaționale Compania multinaționalăeste unitatea economică care produce bunuri sau servicii pentru a genera profit, înregistrate în mai multe țări. O firmă multinațională este structurată în filiale localizate pe mai multe teritorii naționale sau chiar...

  29 pagini docx Cuprins
 • Imagine document Aplicații CECCAR Botoșani rezolvate

  Aplicații CECCAR Botoșani rezolvate

  Referat / Contabilitate / Facultate

  Categoria I - Contabilitate financiara 558. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea imobilizarilor financiare in suma de 300 lei. 300 lei 6863 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare = 269 Ajustari pentru pierderea de...

  11 pagini doc
 • Imagine document Misiunea de Ținere a Contabilității

  Misiunea de Ținere a Contabilității

  Curs / Contabilitate / Facultate

  Consideraţii generale privind contabilitatea fondurilor europene nerambursabile Beneficiarul fondurilor structurale trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea...

  18 pagini docx

Sus!