Constructia si exploatarea instalatiilor de iluminat public

Previzualizare atestat:

Cuprins atestat:

Argument ... .3
Cap.1. Marimi fotometrice si unitati de masura .. 5
1.1. Flux luminous ... 5
1.2. Intensitate luminoasa . . 6
1.3. Luminanta . 6
1.4. Iluminarea . 6
1.5. Emitanta luminoasa 6
Cap.2. Surse de lumina .7
2.1. Generalitati 7
2.2. Lampi cu incandescenta .7
2.3. Lampi cu halogeni 9
2.4. Lampi cu descarcari in gaze ..9
2.5. Lampi fluorescente 10
2.6. Lampi cu vapori de mercur .. 12
2.7. Lampi cu vapori de sodiu . 13
2.8. Lampi cu xenon . 13
Cap.3. Corpuri de iluminat 14
3.1. Generalitati ..14
3.2. Corpuri de iluminat pentru lampi cu incandescenta ... ..16
3.3. Corpuri de iluminat pentru lampi fluorescente . .16
3.4. Corpuri de iluminat pentru lumpi cu vapori de mercur . 17
3.5. Suporturi pentru instalatiile de iluminat public . .17
Cap.4. Partea electrica a instalatiilor de iluminat public . .19
4.1. Alimentarea cu energie electrica 19
4.2. Sisteme de comanda si automatizare 22
4.3. Eghipamentul folosit in instalatiile de iluminat ..24
Cap.5. Exploatarea instalatiilor de iluminat public ...26
5.1. Intretinerea instalatiilor de iluminat public ..28
Cap.6. Concluzii 31
Cap.7. Masuri de protectia muncii .33
Bibliografie 35
Anexe

Extras din atestat:

Argument

Dezvoltarea impetuoasa a constructiei de obiective industriale si social-culturale, paralel cu modernizarea oraselor ridica probleme tot mai complexe legate de teh nica iluminarii acestora. Totodata, dezvoltarea industriei producatoare de echipament pentru iluminat permite adoptarea de catre proiectanti si constructori a unor so lutii moderne, in pas cu cerintele actuale.Prin iluminat general se intelege iluminatul unui spa tiu faraa se impune conditii speciale in diferite puncte bine determinate ale acestuia.Iluminatul in exteriorul cladirilor, care are drept scop asigurarea iluminatului necesar pentru desfasurarea di verselor activitati constituie iluminatul exterior. Din aceasta categorie fac parte, de exemplu, iluminatul pu blic, iluminatul parcurilor si zonelor verzi, iluminatul fatadelor cladirilor, a terenurilor de sport, reclamele lu minoase, iluminatul porturilor si aeroporturilor, ilumi natul spatiilor de lucru exterioare etc.Iluminatul public se refera la iluminatul cailor de cir culatie publice, cum ar fi: artere, trotuare, treceri pentru pietoni, piete, intersectii, spatii de parcare.Tendinta actuala in tehnica iluminatului electric este sa se asigure folosirea rationala a energiei electrice, sa se actioneze pe toate caile cu fermitate impotriva risipei, prin adoptarea unor nivele de iluminare si de luminanta corespunzator alese, a unor solutii de realizare justificate din punct de vedere tehnico-economic precum si prin asigurarea unei exploatari si a unei intretineri corecte si competente.Prezenta lucrare se adreseaza in special personalului deexploatare si intretinere din intreprinderile de retele electrice, putind fi utila si celor care au in exploatare instalatii de iluminat exterior.Iluminatul public constituie un consumator special alimentat din sistemele publice de repartitie si distributie a energiei electrice, fiind unul din principalii factori care caracterizeaza gradul de dezvoltare a unei societati. Astfel, in cadrul acestei lucrari de laborator se vor analiza, urmatoarele aspecte importante privind iluminatul public si anume:

- posibilitatile de realizare a iluminatului public din mediul urban si rural;

- conditiile de calitate cu privire la iluminatul public din mediul urban si rural;

- corpuri de iluminat si caracteristici luminotehnice ale acestora, utilizate frecvent la iluminatul public si modul de dispunere al acestora pe stalpi;

- dimensionarea instalatiilor de iluminat public al cailor de circulatie destinate traficului rutier, pietonalintersectiilor, tunelurilor, podurilor, pietelor si a aleilor din parcuri.

Iluminatul public constituie o categorie speciala de consumatori alimentati cu energie electrica prin intermediul sistemelor de repartitie si distributie. Acest consum este in continua crestere in majoritatea tarilor din lume, fiind unul dintre factorii care caracterizeaza gradul de dezvoltare din societatile respective.

In ceea ce priveste iluminatul public, acesta se prevede pe toate caile de circulatie publica din aglomerarile umane atat din mediul urban, cat si din cel rural. Din punct de vedere luminotehnic, calitatea unei instalatii de iluminat este determinata, in principal, de urmatoarele aspecte:

-nivelul de luminanta si iluminare;

-uniformitatea repartitiei luminantelor si iluminarii;

-factorul de orbire.

Instalatiile de iluminat destinate cailor de circulatie trebuie sa asigure conditiile de calitate necesare pentru ca circulatia sa se poata desfasura in mod normal. De asemenea, este necesar ca obstacolele si detaliile sa fie percepute in mod distinctin timp util si in conditii de siguranta. In acest sens, un obiect este bine vazut atunci cand acesta este mai luminat (contrast negativ) sau mai intunecat (contrast pozitiv) decat fondul pe care se situeaza. Pe caile de circulatie obstacolele sunt de regula intunecate si, din acest motiv, se recurge la iluminatul acestora, pentru a asigura o buna vizibilitate, trebuind sa se asigure un contrast corespunzator de 0,2-0,5.

In normele din tara noastra sunt stabilite conditiile de iluminat pentru caile de circulatie destinate treficului rutier, pietonal si/sau ciclistilor, precum si pentru zonele de risc, cum ar fi, de exemplu: treceri de pietoni, zone aglomerate in care traficul rutier se desfasoara cu dificultate, intersectii giratorii fara semnalizare rutiera, intersectii la acelasi nivel ale unei cai de circulatie cu o linie de tramvai sau cu o cale ferata, rampe sau pante, intersectii la acelasi nivel intre doua sau mai multe cai de circulatie, tuneluri sau pasaje subterane rutiere

Cap.1 Marimi fotometrice si unitati de masura

Unul din elementele de baza in definirea marimilor fotometrice este fluxul energetic sau puterea ra dianta, care reprezinta puterea emisa, transportata sau primita sub forma de radiatie (unda electromagnetica).

Radiatiile care cuprind numai oscilatii cu o singura lungime de unda se numesc radiatii monocromatice. Ra diatia compusa din mai multe radiatii monocromatice este definita ca radiatie complexa.

Radiatiile cunoscute au lungimi de unda cuprinse intre 10~4 si IO7 m. Radiatiile vizibile (lumina) sint radiatiile capabile sa produca in mod direct o senzatie vi zuala si au lungimi de unda cuprinse intre 380 si 780 nm (1 rxm=10-(R) m).

Distributia spatiala, in ordinea lungimilor de unda. care rezulta prin separarea componentelor monocromatice ale unei radiatii complexe, poarta denumirea de spectru al radiatiei. in interiorul spectrului vizibil, fiecarei lungimi de unda ii corespunde o anumita culoare. Senzatia luminoasa este perceputa prin intermediul Ochiului. Deoarece senzatia luminoasa la o aceeasi putere a radiatiei este diferita la diferite lungimi de unda, se introduce o marime numita flux luminos (O), care eva-lueaza puterea radiatiei dupa senzatia luminoasa pe care o produce.

Bibliografie:

1. Instalatii si echipamente electrice-Manual pentru clasa XI-a si XII-a de Nicolae Mira

2 Georgescu Gh., Sisteme de distributie a energiei electrice, Editura Politehnium, Iasi, 2007.

3 Georgescu Gh., Neagu B., Proiectarea si exploatarea asistata de calculator a sistemelor publice de repartitie si distributie a energiei electrice, vol. 1, partea I-a, Editura Fundatiei Academice AXIS, Iasi, 2010.

4 Georgescu Gh., Transportul si distributia energiei electrice. Lucrari practice de laborator, Editura Politehnium, Iasi, 2005.

5 Georgescu Gh., Elemente ale liniilor electrice in cablu, Editura Venus, Iasi, 2005.

6*** SR3433/99 - Iluminatul cailor de circulatie. Conditii de iluminat pentru cai de circulatie destinate traficului rutier, pietonal si/sau ciclistilor si tunelurilor/pasajelor subterane rutiere, Institutul Roman de Standardizare, Bucuresti, 1999.

7*** STAS 2349/6 - 86, Iluminat. Marimi energetice, fotometrice. Terminologie, Institutul Roman de Standardizare, Bucuresti, 1986.

8*** STAS 2970 Stalpii prefabricati din beton armat si beton comprimat pentru linii electrice aeriene, Institutul Roman de Standardizare, Bucuresti.

Download atestat

Primești atestatul în câteva minute,
cu sau fără cont

Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2018
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
42 pagini
Imagini extrase:
42 imagini
Nr cuvinte:
15 119 cuvinte
Nr caractere:
75 527 caractere
Marime:
215.34 KB (arhivat)
Nivel studiu:
Liceu
Tip document:
Atestat
Materie:
Electric
Data publicare:
04.05.2020
Structură de fișiere:
  • Constructia si exploatarea instalatiilor de iluminat public.doc
Predat:
la liceu
Profesorului:
Emil Biibita
Te-ar putea interesa și:
Introducere Pentru a analiza iluminatul public in Romania , este necesara o cunoastere a...
1. OBIECT. DOMENIU DE APLICARE 1.1. Prevederile din prezentul normativ se aplica la proiectarea...
Logica interventiei Indicatori de realizare, verificabili in mod obiectiv Surse si mijloace de...
Analiza cost-beneficiu s-a efectuat pe baza Documentului de Lucru nr. 4, "Orientari privind...
INTRODUCERE Lumina naturala si artificiala este acea componenta a vietii fara de care existenta...
Sus!