Situatiile financiare anuale

Previzualizare atestat:

Cuprins atestat:

Argument 2
I. Situatiile financiare - produs final al contabilitatii financiare 3
1.1. Notiunea de contabilitate 3
1.2. Utilizatorii informatiei contabile 4
1.3. Structura situatiilor financiare anuale 5
II. Intocmirea situatiilor financiare anuale 6
2.1. Bilantul 6
2.2. Contul de profit si pierdere 10
2.3. Situatia modificarilor capitalului propriu 11
2.4. Situatia fluxurilor de trezorerie 12
2.5. Note explicative la situatiile financiare anuale 13
2.6. Principii contabile si aplicarea lor la intocmirea situatiilor financiare 13
III. Intocmirea Situatiilor financiare anuale la SC ALFA SRL 16
Bibliografie 27

Extras din atestat:

Argument

Profesionistii contabili utilizeaza numeroase tehnici si metode cu rolul de da prezenta cat mai multe informatii despre situatia economica a unei entitatii in vederea orientarii decidentilor spre luarea deciziilor cat mai corecte si cu cat mai putine riscuri. Cercetarea in depistarea riscurilor, a cauzelor de atenuarea lor, cunoaste o larga dezvoltare in special in ultima perioada cand criza economica s-a acutizat.

Criza economico - financiara este o situatie negativa, ea a aparut in viata economico - financiara a unei firme, a unui stat sau intregului sistem economic mondial, ca urmare a aparitiei unor manifestari, masuri sau reforme financiare si economice, care afecteaza valorile fundamentale ale dezvoltarii economico-sociale.

Performanta firmelor este fundamentata pe intelegerea si sustinerea durabilitatii unei entitati economice si este reflectata in informatiile contabile transmise de specialisti.

Obiectivul principal al contabilitatii il reprezinta furnizarea de informatii care sa asigure o imagine fidela, clara si completa asupra patrimoniului, pozitiei financiare si rezultatelor obtinute de catre entitate, tuturor celor interesati, asigurand ,,transparenta" informatiei contabile. Acest obiectiv poate fi indeplinit prin intocmirea periodica a unor documente de sinteza si raportare contabila, care pe parcursul timpului au purtat diverse denumiri, precum: bilant contabil, situatii financiare anuale sau conturi anuale. Pornind de la acest considerent, in prezenta lucrare ne-am propus sa abordam din punct de vedere teoretic importanta, rolul si principiile situatiilor financiare anuale in contextul noilor reglementari contabile conforme cu Directivele Europene.

Scopul situatiilor financiare este acela de a oferi o imagine fidela a pozitiei financiare si performantei persoanei juridice pentru respectivul exercitiu financiar.

Situatiile financiare anuale trebuie sa respecte prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene. Atunci cand aplicarea reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene nu este suficienta pentru a oferi o imagine fidela, tratamentele contabile aplicate trebuie sa fie insotite de prezentarea, in notele explicative, a unor informatii suplimentare care sa fie relevante si credibile pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor.

Intreprinderi din intreaga lume intocmesc situatii financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor externi. Obiectivul situatiilor financiare este de a furniza informatii despre pozitia financiara a intreprinderii, rezultatele (performanta) si modificarile pozitiei financiare ale intreprinderii (fluxurile de numerar). Toate aceste informatii satisfac necesitatile comune ale majoritatii utilizatorilor, lasand in afara o serie de necesitati informationale nefinanciare si predictive. Deciziile economice, care sunt luate de utilizatorii situatiilor financiare, necesita evaluarea capacitatii unei entitati de a genera numerar sau echivalente de numerar, precum si a perioadei si sigurantei generarii lor. Utilizatorii sunt mai in masura sa evalueze aceasta capacitate de a genera numerar sau echivalente de numerar daca le sunt oferite informatii concentrate asupra pozitiei financiare, performantei si modificarilor pozitiei financiare a unei entitati. Informatiile privind pozitia financiara sunt oferite, in primul rand, de bilant, cele privind rezultatul, prin contul de profit si pierdere, iar informatiile privind modificarile pozitiei financiare prin intermediul unor situatii distincte.

Partile componente ale situatiilor financiare se coreleaza, deoarece ele reflecta diferite aspecte ale acelorasi tranzactii sau ale acelorasi evenimente. Desi fiecare situatie ofera informatii diferite, este probabil ca niciuna sa nu serveasca unui singur scop sau sa ofere toate informatiile impuse de necesitatile specifice ale utilizatorilor. De exemplu, contul de profit si pierdere ofera o imagine incompleta a performantei, daca nu este folosit impreuna cu bilantul si situatia modificarilor pozitiei financiare.

I. Situatiile financiare - produs final al contabilitatii financiare

1.1. Notiunea de contabilitate

In mediul economic actual in care riscul si incertitudinea sunt intalnite la tot pasul in diferite grade de suportabilitate, cu certitudine trebuie sa i se acorde o mare importanta situatiilor contabille. Contabilitatea ca forma principala a evidentelor economice are sarcini si functii specifice.

Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai in baza documentelor, fenomenele si procesele economice exprimate valoric. Prin metodologii si tehnici particulare contabilitatea reflecta in mod cronologic, sistematic si controleaza existenta si miscarile mijloacelor banesti, creditele bancare, debitorii, activele curente si imobilizarile, capitalul propriu si imprumutat, veniturile si cheltuielile, profitul sau pierderea pentru un exercitiu financiar.

Contabilitatea se deosebeste prin celelalte stiinte prin urmatoarele particularitati:

- inregistreaza numai operatii economice efectuate;

- operatiile se inregistreaza numai pe baza de documente;

- foloseseste in special etaonul banesc;

- are un obiect propriu de cercetare;

- foloseste metode proprii de cercetare.

Contabilitatea are rolul de a informa investitorii, obligatarii, creditorii, partenerii de afaceri inclusiv pe salariatii firmei, institutiile statului si publicul larg despre performantele firmei, dar totodata face parte din sistemul de control al activitatii. Pe baza datelor din contabilitate managerii, investitorii iau decizii privind activitatea viitoare. Informatiile contabile se clasifica in doua categorii: respectiv informatiile contabile financiare si informatii contabile de gestiune, sau analitica. Informatiile contabile au caracter cantitativ cat si calitativ.

Mijlocul prin care sunt informati partenerii de situatia unei firme sunt situatiile financiare. Ca instrument al conducerii, contabilitatea asigura informatiile specifice necesare fundamentarii deciziilor economico - financiare ale intreprinderii raportoare si utilizatorilor externi.

Pornind de la faptul ca necesitatile de informatii contabile ale intreprinderilor raportoare sunt diferite fata de cele ale utilizatorilor externi, ca nu toate informatiile contabile pot fi facute publice, ca raportarea informatiilor necesare utilizatorilor externi trebuie facuta intr-un timp relativ scurt de la incheierea exercitiului financiar, in majoritatea tarilor lumii s-a adoptat conceptul dualist de organizare a contabilitatii. Potrivit acestuia informatiile contabile sunt separate de catre producatorii de informatii in doua categorii: una care reda imaginea intreprinderii in exterior, denumita contabilitate financiara, si alta care descrie procesele interne ale intreprinderii, denumita contabilitate de gestiune.

Contabilitatea financiara asigura, deci, informatiile necesare utilizatorilor externi prin intermediul situatiilor financiare anuale. Fiind destinate tuturor utilizatorilor, informatiile cuprinse in situatiile financiare anuale trebuie sa aiba un continut comun si o forma unitara de raportare. De aceea, situatiile financiare anuale fac obiect al normalizarii contabile atat la nivel national cat si international.

Contabilitatea de gestiune asigura informatiile specifice (privind: cheltuielile, veniturile si rezultatele analitice pe produse, lucrari si servicii, pe activitati sau structuri organizatorice, intocmirea si executia bugetelor interne de venituri si de cheltuieli), destinate exclusiv conducerii intreprinderii raportoare, fara ca acestea sa faca obiect al normalizarii contabile. Pentru necesitatile manageriale sunt folosite insa si informatiile produse prin contabilitatea financiara pentru gestiunea curenta a activelor si datoriilor (stocurilor, clientilor, furnizorilor, trezoreriei etc.) si pentru fundamentarea deciziilor de investitie si de finantare.

Deci, intreprinderile raportoare, producatoare de informatii contabile utilizeaza atat informatiile contabilitatii de gestiune cat si informatiile curente si cele de sinteza ale contabilitatii financiare.

Informatiile curente sunt cele care rezulta din inregistrarea in conturi, in cursul exercitiului financiar, a operatiilor economico - financiare si din diferite situatii intocmite de catre intreprinderi pentru necesitati proprii pe baza datelor din conturi.

Informatiile de sinteza sunt denumite si informatii periodice. Ele rezulta din situatiile financiare intocmite pe baza datelor din conturi fie la anumite intervale de timp ale exercitiului financiar (trimestrial sau semestrial) pentru necesitati proprii sau si pentru raportare atunci cand ele sunt decise prin reglementari contabile*), fie anual, la incheierea exercitiului financiar, pentru necesitati proprii si pentru raportare pentru necesitatile utilizatorilor externi.

Rezulta ca intregul flux de inregistrare si prelucrare in contabilitatea financiara a datelor contabile este subordonat obtinerii si raportarii informatiilor prin situatiile financiare.

Utilizatorii externi, in majoritatea lor, se bazeaza si folosesc situatiile financiare anuale ca principala sursa de informatii pentru necesitatile proprii. De aceea situatiile financiare trebuie intocmite si prezentate astfel incat sa raspunda cerintelor lor.

Bibliografie:

- CAMERA AUDITORILOR, Revista AUDIT FINANCIAR nr. 9/2009;

- Dochia Aurelian, Fragmente de criza, Editura Expert, Bucuresti, 2010;

- Dragomir Voicu-Dan, Sustainability reporting a case for accountability, Editura ASE , Bucuresti, 2012;

- Fusalba Thierry-traducere Dan Vasile, Managementul crizei, Cum sa planificam si sa punem in practica o strategie de iesire din criza, Editura C.H. Beck , Bucuresti, 2012;

- Paliu-Popa, L. Contabilitate financiara armonizata, vol. II, Editura Spirit Romanesc, Craiova, 2003;

- Pantea, P., Bodea, G. Contabilitatea financiara romaneasca conforma cu Directivele Europene, Editura Intelcredo, Deva, 2006;

- Stanef Mihaela Roberta, Agricultura Romaniei in fata exigentelor Uniunii Europene, Editura ASE, Bucuresti, 2010;

- Stoian Flavia, Morariu Ana, Audit financiar, Editura ASE, Bucuresti, 2010;

- Stoina Cristian Nicolae, Risc si incertitudine in investitii, Editura Teora, Bucuresti, 2008;

- Legea contabilitatii nr. 82/1991 revizuita si actualizata;

- OMFP nr. 1802/2014.

Download atestat

Primești atestatul în câteva minute,
cu sau fără cont

Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2022
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
27 pagini
Imagini extrase:
27 imagini
Nr cuvinte:
9 410 cuvinte
Nr caractere:
56 058 caractere
Marime:
1.15 MB (arhivat)
Nivel studiu:
Liceu
Tip document:
Atestat
Materie:
Contabilitate
Data publicare:
12.11.2022
Structură de fișiere:
  • Situatiile financiare anuale.docx
Predat:
Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu din Oltenita
Profil:
Tehnic
Specializare:
Matematică–informatică
Profesorului:
Dobre Adina
Nota primita:
Nota 10
Te-ar putea interesa și:
SITUATIILE FINANCIARE ANUALE IN INFORMAREA FINANCIARA Informatia contabila reala, operativa si...
Situatiile financiare sunt o prezentare financiara structurata a pozitiei financiare si...
Lucrari premergatoare pentru intocmirea situatiilor financiare anuale Situatiile financiare...
Cum? De ce? Probabil astea ar fi primele intrebari pe care le-ar putea pune cineva cu privire...
Contabilitatea isi aduce o contributie deosebita in stiinta si practica economica, deoarece, prin...
Sus!