Înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și tranzacțiilor privind stocurile la SC URBIS SRL

Previzualizare atestat:

Cuprins atestat:

ARGUMENT . 4
CAP I: Prezentarea generala a S.C. "Urbis" S.R.L ..6
CAP II: Aspecte generale privind contabilitatea stocurilor . 8
2.1. Definiția și clasificarea stocurilor .. 8
CAP III Evaluarea stocurilor . 10
3.1 Evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniu 11
3.2.Evaluarea stocurilor la ieșirea din patrimoniu 12
3.3.Evaluarea stocurilor la inventar 13
3.4.Evaluarea stocurilor la întocmirea bilanțului .. 13
3.5.Documente privind intrările de stocuri .. 13
3.6.Documente privind ieșirile de stocuri . 14
3.7.Contabilitatea sintetică a stocurilor ... 15
CAP. IV. STUDIU DE CAZ LA S.C. URBIS. S.R.L ... 16
CONCLUZII . 22
BIBLIOGRAFIE ... 23

Extras din atestat:

ARGUMENT

Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor necesare și pertinente în procesul de luare a deciziilor economice.

Contabilitatea permite cunoașterea periodică a situației unității economice-sociale vis-a- vis de terți: clienți, salariați, bănci, stat și alte organisme publice.

Ea informează conducătorul unității economice-sociale asupra situației patrimoniale și financiare, profitul sau pierderea rezultă în fiecare an din alte organisme publice.

Am optat în favoarea acestei teme deoarece consider că stocurile sunt esențiale în dezvoltarea economică a țării. În categoria stocurilor care fac parte din clasa 3 din planul de conturi, un loc important îl ocupa materiile prime, materialele consumabile, mărfurile, produsele, obiectele de inventar, etc.

Totodată se urmarește dezvoltarea economiei, a industriei bunurilor, a comerțului precum și asigurarea protecției mediului. În lucrarea de fața “Contabilitatea Stocurilor“ realizată după un plan strucurat, am urmărit prezentarea cunosțintelor de specialitate esențiale pe care trebuie sa le stapanească un viitor lucrător în domeniul contabilității, cu referință strictă la problematica corespunzatoare temei lucrării și a planului acesteia.

Stabilirea cat mai exactă a priorității mărfurilor în cadrul stocurilor au o importanță deosebită deoarece acestea își pun amprenta asupra ritmului de creștere economică, respectiv asupra nivelului de satisfacere a nevoilor generale a societății.

Prin conținutul lucrării am urmărit evidențierea cunosțiintelor dobândite pe parcursul anilor de studii în cadrul liceului, competențele de cunoaștere, de execuție și sociale specifice acestui profil.

În contabilitatea financiară a întreprinderii stocurile sunt clasificate și delimitate în funcție de patru criterii: fizic, destinație, faza ciclului de exploatare și locul de creare a gestiunilor.

Corespunzator acestor criterii sunt individualizate urmatoarele stocuri:

- materii prime, care participă direct la fabricarea produselor, regasindu-se în componența lor integral sau parțial, în stare inițiala sau transformată;

- materialele consumabile sau furniturile cuprind materialele auxiliare, combustibili, piesele de schimb, semințele și materialul de plantat, furajele si alte materiale consumabile care participă indirect sau ajută activitatea de exploatare fara a se regăsi, de regula, în produsul rezultat;

5

- produsele sub forma semifabricatelor, produselor finite și produselor reziduale;

- animale care nu au îndeplinit condițiile de a fi trecute la animale adulte, animale de îngrașat, păsarile și coloniile de albine;

- producția în curs de fabricație reprezintă materii prime care nu au trecut prin toate stadiile de fabricație, produse nesupuse probelor și recepției tehnice, precum și lucrările și serviciile în curs de execuție sau neterminate;

- mărfuri, respectiv bunuri pe care întreprinderea le cumpara în vederea revânzarii ;

- ambalajele, cuprind bunurile necesare pentru protecția mărfurilor pe timpul transporturilor și depozitării sau pentru prezentarea lor comercială.

La întocmirea lucrării am utilizat un bogat și diversificat material bibliografic urmărind prezentarea problematicii de specialitate actualizata cu tehnologia moderna în acord cu cerințele tot mai exigente ale economiei de piață și concurența acerbă în acest domeniu de activitate.

Stocurile reprezintă, materiale, lucrări și servicii destinate sa fie consumate la prima lor utilizare, sa fie vândute în situația când au starea de marfă sau produse rezultate din prelucrare, precum și producția în curs de execuție.

Pe baza consultării materialului bibliografic în domeniu am încercat să cuprind într-o formă accesibilă noțiunile ce fac obiectul societății comerciale și înregistrarea acestora.

Având în vedere că disciplina CONTABILITATE este o disciplină care se adapteaza permanent condițiilor, studiul individual este obligatoriu pentru orice lucrator în domeniul financiar contabil.

Consider că această parte a contabilitații este extrem de importantă pentru toți agentii economici, iar acestea sunt motivele mele pentru care am ales sa prezint contabilitatea contabilitea stocurilor.

Bibliografie:

1. Barbacioru V. - Contabilitatea profundata, Editura SITECH, Craiova ,1996;

2. Constantin Staicu - Contabilitatea financiara, Editura Universitatea Craiova, 2001;

3. Mihai M. - Principiile contabilitatii, Editura Universitatea, Craiova, 1999;

4. Sandu M. - Contabilitatea financiara, Editura ―Scrisul Romanesc‖, Craiova,

1998;

5. Trasca M. - Contabilitatea societatii bancare,Editura SITECH, Craiova 199

6. Ristea M. - Contabilitatea societatii comerciale, volumul I , Editura CECAR,

Bucuresti, 1995;

7. Ristea M. - Contabilitatea societatii comerciale, volumul lI, Editura CECAR,

Bucuresti, 1996;

8. Iacob C. - Contabilitatea de gestiune, Editura Aius, Craiova, 1996;

9. Manolescu M., - Contabilitatea de gestiune, Editura Sidex, Galati, 1994; Iordache A.

10. Ristea M. - Contabilitatea financiara a întreprinderii,Editura Universitara

2004

11. *** - Legea contabilitatii nr.82/2001 Republicata în 2005,M.Of. nr. 48/2005

Observații:

Atestat-contabilitatea-stocurilor

Descarcă atestat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor privind stocurile la SC URBIS SRL.pdf
Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2023
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
23 pagini
Imagini extrase:
23 imagini
Nr cuvinte:
4 638 cuvinte
Nr caractere:
29 327 caractere
Marime:
516.87KB (arhivat)
Publicat de:
Amy L.
Nivel studiu:
Liceu
Tip document:
Atestat
Materie:
Contabilitate
Predat:
liceu din Targu-Jiu
Profil:
Servicii
Specializare:
Matematică–informatică
Profesorului:
Redeca-Lăcătușu Amelia
Nota primită:
Nota 10
Sus!