Contabilitatea conturilor in afara bilantului

Previzualizare atestat:

Cuprins atestat:

ARGUMENT Pag.1
CAP.I EXECUTIA BUGETARA Pag.2
1.1. Angajarea cheltuielilor Pag 3
1.2. Lichidarea cheltuielilor Pag 5
1.3. Ordonantarea cheltuielilor Pag 6
1.4. Plata cheltuielilor Pag 7
CAP.II ORGANIZAREA, EVIDENTA SI RAPORTAREA ANGAJAMENTELOR BUGETARE SI LEGALE Pag.8
CAP. III STUDIUL DE CAZ Pag.15
BIBLIOGRAFIE Pag.18
ANEXE Pag.19

Extras din atestat:

ARGUMENT

Institutiile publice pot fi finantate pentru cheltuielile curente si de capital aferente acesteia astfel: integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetul fondurilor speciale, dupa caz; din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetul asigurarilor sociale de stat, dupa caz; integral din venituri proprii.

a) Institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale au obligatia de a varsa integral veniturile realizate la bugetul din care au fost finantate.

Pot exista si alte surse de finantare a institutiilor publice: fonduri externe nerambursabile, subventii, alocatii bugetare cu destinatie speciala etc., dupa caz.

In cazul in care institutiile publice primesc diverse sume sau valori materiale sub forma de donatii si sponsorizari, acestea reprezinta venituri ale institutiei, respectiv ale bugetului finantator al acesteia. Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale bugetelor respective. Lunar, pana la 10 zile de la expirarea lunii, ordonatorii prezinta M.F.P.-lui situatia privind sumele virate la buget si utilizate, pentru a modifica volumul si structura bugetelor afectate.

b) Pentru institutiile finantate din venituri proprii si cele finantate atat din venituri, cat si din subventii, valorile materiale si banesti primite sub forma de donatii si sponsorizari vor majora bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora; in anexa la contul de executie bugetara trimestriala si anuala se vor prezenta sumele primite si modul de utilizare a lor. In cazul bunurilor primite de institutiile publice, acestea se reflecta in contabilitatea institutiilor primitoare ca atare.

Exista institutii publice care alaturi de creditele bugetare nerambursabile, utilizeaza si venituri proprii pe care le utilizeaza potrivit destinatiilor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei. In aceasta categorie sunt incluse institutiile din domeniul artei (muzee, case de cultura, institutii artistice si muzicale), invatamantul superior, sanatate etc. Pentru cele din urma institutii, creditele bugetare nerambursabile se acorda in special pentru plata salariilor, pentru finantarea investitiilor, pentru reparatii curente si capitale etc., acestea beneficiind si de fonduri speciale acordate pentru diverse programe sau activitati (cantine - camine, burse, investitii etc.). Creditele bugetare aferente actiunilor multianuale reprezinta limita superioara a cheltuielilor ce urmeaza a fi ordonantate si platite in cursul exercitiului bugetar. Pentru celelalte credite bugetare, angajarea lor se va face in limita creditelor bugetare aprobate.

Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, prin bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale pot fi folosite, la cererea ordonatorilor principali de credite, numai dupa deschiderea de credite, repartizarea creditelor bugetare si/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora. Aprobarea deschiderii de credite se face in limita creditelor bugetare aprobate si potrivit destinatiilor bugetare aprobate pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz, in raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la dispozitie anterior, precum si in raport de gradul de incasare a veniturilor bugetare si de posibilitatile de finantare a deficitului bugetar.

Deschiderea de credite bugetare se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice prin directiile generale ale finantelor publice, la cererea ordonatorilor principali de credite si in functie de necesitatile executiei bugetare, cu respectarea destinatiei acestora. Pentru mentinerea echilibrului bugetar Guvernul aproba lunar, pana la finele lunii in curs pentru luna urmatoare, limite lunare de cheltuieli, in functie de estimarea incasarilor de venituri bugetare, in cadrul carora ordonatorii principali de credite deschid si repartizeaza creditele bugetare proprii si ale institutiilor subordonate. Pentru institutiile publice operatiile de incasari si plati se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, in raza carora isi au sediul si au deschise conturile aceste institutii.

Deoarece in cursul unui exercitiu bugetar pot aparea situatii neprevazute prin care este necesara suplimentarea creditelor bugetare, legislatia romaneasca permite supli mentarea acestor credite prin hotarare de guvern, ce se va cuprinde intr-o lege rectificativa ce va fi aprobata de catre Parlament pana la 30 noiembrie a anului bugetar in curs.

CAP.I

EXECUTIA BUGETARA

Potrivit ORDINULUI nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale - ACTUALIZAT in 2017, ministrul finantelor publice institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, au obligatia sa respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale executiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, precum si sa organizeze, sa conduca evidenta si sa raporteze angajamentele bugetare si legale incepand cu anul bugetar 2003.

Executia bugetara se bazeaza pe principiul separarii atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitatea de contabil

Ordonatorii de credite ai bugetelor sunt autorizati sa angajeze, sa lichideze si sa ordonanteze cheltuieli pe parcursul exercitiului bugetar, in limita creditelor bugetare aprobate, iar plata cheltuielilor se efectueaza de persoanele autorizate care, potrivit legii, poarta denumirea generica de contabil. Ei pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane imputernicite in acest scop.

Actele de delegare, insotite de specimenele de semnaturi ale persoanelor care au fost imputernicite, trebuie comunicate: persoanelor imputernicite; conducatorului compartimentului financiar (financiar-contabil) care nu poate efectua nici o plata ordonantata de o persoana care nu a fost imputernicita in acest sens; persoanei desemnate sa exercite controlul financiar preventiv propriu. De asemenea, actele de incetare a delegarii se comunica persoanelor mentionate mai sus.

Bibliografie:

1. Manea Marinela Daniela- Contabilitatea institutiilor publice, Ed. Editura ASE, Bucuresti, 2017

2. Manual de Politici Contabile pentru Institutii Publice, Ed. Rentrop & Straton, 2017

3. Alberta Gisberto, Ileana Nisulescu, Cleopatra Sendroiu - Contabilitatea institutiilor publice, Editura ASE, Bucuresti, 2013

4. Morariu A., Suciu Gh. -Contabilitatea institutiilor publice, Editura Universitara, Bucuresti, 2016

5. Consilier. Contabilitate pentru institutii publice, Ed. Rentrop - Straton

6. Clasificatia indicatorilor privind finantele publice aprobata prin OMFP nr. 1.954/2005, M.O. nr. 1.176/27.12.2005 cu note modificate in 2017

Download atestat

Primești atestatul în câteva minute,
cu sau fără cont

Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc, docx
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2018
Nr fișiere:
5 fisiere
Pagini (total):
26 pagini
Imagini extrase:
26 imagini
Nr cuvinte:
5 739 cuvinte
Nr caractere:
38 316 caractere
Marime:
84.42 KB (arhivat)
Nivel studiu:
Liceu
Tip document:
Atestat
Materie:
Contabilitate
Data publicare:
21.03.2022
Structură de fișiere:
  • ANEXE.doc
  • BIBLIOGRAFIE conta .doc
  • Contabilitatea conturilor in afara bilantului.docx
  • COPERTA atestat....doc
  • cuprins .doc
Predat:
Colegiul Național Economic "Gheorghe Chițu"
Profesorului:
Cosma Sorina Maria
Te-ar putea interesa și:
8. CONTABILITATEA OPERATIILOR IN AFARA BILANTULUI 8.1. NOTIUNI GENERALE Activele si datoriile...
Cap. 1 Operatiuni in afara bilantului 1. Argument Operatiunile in afara bilantului reprezinta...
Operatiunile in afara bilantului reprezinta angajamente date si primite reprezentand drepturi si...
TEMA 1 ORGANIZAREA CONTABILITATII BANCARE Continut: 1. Obiectul contabilitatii bancare 2....
Un subiect foarte abordat in literatura de specialitate este problema raportului intre...
Sus!