Contabilitatea amortizarilor

Previzualizare atestat:

Cuprins atestat:

Definitia si formele amortizarii imobilizarilor corporale 3
Diferenta dintre amortizarea contabila si amortizarea fiscala 4
Amortizarea contabila 5
Amortizarea fiscala 5
Elementele si durata amortizarii 8
Metode (regimuri) de amortizare a imobilizarilor 9
Amortizarea liniara 10
Amortizarea degresiva 13
Amortizarea accelerata 15
Concluzii 16
Bibliografie 19

Extras din atestat:

IAS 16 ,, Imobilizari corporale" defineste amortizarea ca fiind alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga sa durata de viata utila. Amortizarea poate fi analizata din trei puncte de vedere: contabil,economic si financiar.

Din punct de vedere contabil, amortizarea reprezinta micsorarea valorii unui element de activ ca urmare a deprecierii prin folosirea lui de catre intreprindere intr-un anumit interval de timp, invechirii, concurentei , schimbarii tehnicii sau a altor cauze. Pentru a imbraca forma de amortizare, aceasta micsorare trebuie sa prezinte un caracter ireversibil, ceea ce permite delimitarea ei de notiunea de provizion.

Amortizarea se deduce din valoarea de intrare a bunului pentru a putea calcula valoarea neta contabila.

Din punct de vedere economic, diminuarea valorii unui element de activ, rezultand din amortizare, solicita pregatirea si inlocuirea acestuia cu altul nou. Ca urmare, achizitia si utilizarea imobilizarilor reprezinta o cheltuiala si un element al costului suportat de intreprindere, de aici, necesitatea constituirii fondurilor necesare reinnoirii imobilizarilor amortizabile, la sfarsitul vietii acestora prin veniturile viitoare,fara a recurge la capitaluri proprii sau la contractarea de datorii.

Din punct de vedere financiar, amortizarea este o sursa de autofinantare a capitalului imobilizat care se constituie, chiar si in cazul in care intreprinderea nu realizeaza profit, prin prelevarea asupra rezultatului. Amortizarea este, deci, o componenta esentiala a capacitatii de autofinantare.(CAF)

Conform IAS 16 ,,Imobilizari corporale", valoarea amortizabila a unui element de imobilizari corporale trebuie alocata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utila a activului. Metoda de amortizare folosita trebuie sa reflecte modul in care beneficiile economice aduse de acest activ sunt consumate de catre intreprindere. Prin urmare, firmele care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara vor inregistra in contabilitate doar amortizarea contabila, calculata avand la baza rationamente economice, si nu amortizarea fiscala, determinata potrivit reglementarilor fiscale in vigoare. Diferentele care vor aparea intre rezultatul contabil si rezultatul fiscal vor genera, in aceasta situatie, impozite amanate.

Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

- Este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;

- Are o valoare fiscala mai mare de 1.800 lei, la data intrarii in patrimoniu;

- Are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

Imobilizarile corporale cuprind:

- terenuri si constructii;

- instalatii tehnice si masini;

- alte instalatii, utilaje si mobilier;

- avansuri acordate furnizorilor de imobilizari corporale si imobilizari corporale in curs de executie.

Terenurile si cladirile sunt active separabile si sunt contabilizate separat, chiar atunci cand sunt achizitionate impreuna. In cazul in care valoarea terenului pe care se afla o cladire va creste, amortizarea cladirii respective nu se va modifica.

In cadrul imobilizarilor corporale sunt evidentiate in mod distinct imobilizarile corporale in curs de executie. Sunt reflectate, de asemenea, distinct in contabilitate, acele imobilizari corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare (grupa 22 ,,Imobilizari corporale in curs de aprovizionare" din Planul de conturi general).

Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor.

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare.

Nu reprezinta active amortizabile:

- terenurile, inclusiv cele impadurite;

- tablourile si operele de arta;

- fondul comercial;

- lacurile, baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii;

- bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare;

- orice mijloc fix care nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii;

- casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decat cele utilizate in scopul realizarii veniturilor.

Diferenta dintre amortizarea contabila si amortizarea fiscala

Amortizarea contabila

Amortizarea contabila se calculeaza pe baza unui plan de amortizare intocmit pentru intervalul cuprins intre data punerii in functiune a imobilizarilor corporale si data recuperarii integrale a valorii de intrare a acestora.

La intocmirea planului de amortizare se va avea in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de folosire a imobilizarilor corporale.

Din punct de vedere contabil, Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, stabilesc modul de determinare a amortizarii contabile.

Durata de utilizare economica este durata de viata utila prin care se intelege, fie perioada in care un activ va fi disponibil pentru o entitate in vederea utilizarii, fie numarul produselor sau al unor unitati similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute de catre entitate prin utilizarea activului respectiv.

O modificare semnificativa a conditiilor de utilizare sau invechirea unei imobilizari corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, in cazul in care imobilizarile corporale sunt trecute in conservare, folosirea lor fiind intrerupta pe o perioada indelungata, poate fi justificata revizuirea duratei de amortizare. In cazuri exceptionale, durata de amortizare stabilita initial se poate modifica, aceasta reestimare conducand la o noua cheltuiala cu amortizarea pe perioada ramasa de utilizare.

Bibliografie:

[1]Bojian, O., Contabilitatea intreprinderilor - Contabilitate financiara - Contabilitate de gestiune, Editura Economica, Bucuresti, 1999.

[2]Feleaga, N., Ionascu, I., Tratat de contabilitate financiara vol II, Editura Economica, Bucuresti, 1998.

[3]Matis, D., Pop, A., Contabilitate financiara, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj Napoca, 2010.

[4]Paliu-Popa, L., Ecobici, N., Contabilitate financiara aplicata. Ghid contabil, Editura Universitaria, Craiova, 2010.

[5]Paliu-Popa, L., Contabilitate financiara I, II, Editura Academica Brancusi, Targu Jiu, 2009, 2010.

[6]Ristea, M., Calin, O., Bazele contabilitatii, Editura Nationala, Bucuresti, 2001.

[7]Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

[8]Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

[9]Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

[10]Hotararea Guvernului nr. 2139/2004, Catalogul privind clasificarea si durata normala de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare.

[11]http://facultate.regielive.ro/cursuri/contabilitate.

[12]http://www.scritub.com/economie/contabilitate/Calculul-si-inregistrarea-amor74112278.php

Download atestat

Primești atestatul în câteva minute,
cu sau fără cont

Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
9/10 (2 voturi)
Anul redactarii:
2017
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
21 pagini
Imagini extrase:
21 imagini
Nr cuvinte:
5 070 cuvinte
Nr caractere:
31 652 caractere
Marime:
58.85 KB (arhivat)
Nivel studiu:
Liceu
Tip document:
Atestat
Materie:
Contabilitate
Data publicare:
04.01.2018
Structură de fișiere:
  • Contabilitatea amortizarilor.docx
Predat:
Liceul Vasile Conta din Targu Neamt
Profil:
Servicii
Specializare:
Ştiinţe sociale
Profesorului:
Ioniche Anișoara
Nota primita:
Nota 9
Te-ar putea interesa și:
CONTABILITATEA AMORTIZARII CAPITALULUI SOCIAL Amortizarea capitalului social consta in...
Activele imobilizate reprezinta bunuri si valori destinate sa serveasca o perioada indelungata in...
Amortizarea reprezinta recuperarea treptata, din punct de vedere contabil si fiscal, a costurilor...
ARGUMENT Am ales aceasta tema deoarece am considerat-o ca fiind de o deosebita importanta. In...
Unitatile care desfasoara activitati economice (agenti economici) si care imobilizeaza capital in...
Sus!